source: spip-zone/_plugins_/multilingue/trunk/lang/multilingue_sk.php

Last change on this file was 102189, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] multilingue Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.1 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/multilingue?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'afficher_menu_select' => 'Zobraziť v rozbaľovacom menu (select)',
14
15        // D
16        'desactiver_traduction_logo_objet' => 'Deaktivovať možnosť, že značka #LOGO_OBJET obsahuje logo pôvodného objektu, ale nenájde ho',
17
18        // E
19        'explication_desactiver_traduction_logo_objet' => 'Ak bude objekt preložený (bude tam id_trad ako pri článkoch a rubrikách), tento zásuvný modul vytvorí tag #LOGO_ARTICLE napr. na vyhľadanie loga prekladu článku (podľa referenčného článku), ak nemá vlastné logo.',
20
21        // L
22        'logo_objet' => 'Logo Objekt',
23
24        // M
25        'menu_langue' => 'Jazykové menu',
26        'multilingue_titre' => 'Jednoduchá viacjazyčná stránka',
27
28        // P
29        'precision_menu_select' => 'Nefunguje iba ak nepoužívate originálne oriešky zásuvného modulu',
30
31        // T
32        'titre_page_configurer_multilingue' => 'Nastavenia jednoduchej viacjazyčnej stránky'
33);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.