source: spip-zone/_plugins_/multilingue/trunk/lang/multilingue_sk.php @ 97424

Last change on this file since 97424 was 97424, checked in by salvatore@…, 5 years ago

[Salvatore] multilingue Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.1 KB
RevLine 
[61035]1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
[63900]3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/multilingue?lang_cible=sk
[61035]4// ** ne pas modifier le fichier **
5
[94174]6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
[61035]9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
[61790]12        // A
13        'afficher_menu_select' => 'Zobraziť v rozbaľovacom menu (select)',
14
[69662]15        // D
[73918]16        'desactiver_traduction_logo_objet' => 'Deaktivovať možnosť, že značka #LOGO_OBJET obsahuje logo pôvodného objektu, ale nenájde ho',
[69662]17
18        // E
[73918]19        'explication_desactiver_traduction_logo_objet' => 'Ak bude objekt preložený (bude tam id_trad ako pri článkoch a rubrikách), tento zásuvný modul vytvorí tag #LOGO_ARTICLE napr. na vyhľadanie loga prekladu článku (podľa referenčného článku), ak nemá vlastné logo.',
[69662]20
21        // L
[73147]22        'logo_objet' => 'Logo Objekt',
[69662]23
[61035]24        // M
[61790]25        'menu_langue' => 'Jazykové menu',
26        'multilingue_titre' => 'Jednoduchá viacjazyčná stránka',
27
28        // P
29        'precision_menu_select' => 'Nefunguje iba ak nepoužívate originálne oriešky zásuvného modulu',
30
31        // T
32        'titre_page_configurer_multilingue' => 'Nastavenia jednoduchej viacjazyčnej stránky'
[61035]33);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.