source: spip-zone/_plugins_/multilingue/trunk/lang/paquet-multilingue_nl.php @ 114850

Last change on this file since 114850 was 114850, checked in by salvatore@…, 4 months ago

[Salvatore] paquet-multilingue Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-multilingue?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // M
13        'multilingue_description' => 'Maak een meertalige site met een taal per hoofdrubriek.
14       
15        Deze plugin forceert de installatie van meerdere plugins
16       
17        - [Traduction entre rubriques->https://plugins.spip.net/tradrub.html]
18        - [Langue préférée par l’internaute ->https://contrib.spip.net/Plugin-Langue-preferee-par-l-internaute]
19        - [Traductions de rubriques autrement->https://contrib.spip.net/Traductions-de-rubriques-autrement-3]
20        - [Traductions d’articles autremen->https://contrib.spip.net/Traductions-d-articles-autrement-3]
21       
22        In Spip 2 of 2.1 wordt aanbevolen om eerst de plugin [Step->https://contrib.spip.net/STEP-Systeme-de-Telechargements-de-Plugins] te installeren voordat deze plugin wordt geactiveerd. Deze zal oo kde nodige plugins installeren.
23       
24        De plugin past enkele skeletten aan (van rubrieken en artikelen) alsmede enkele basisonderdelen.
25       
26        Zodra de nodige plugins zijn geactiveerd, leg je de talen van de site vast in de configuratie van de site (meertaligheid) en je site is meertalig
27       
28        ', # MODIF
29        'multilingue_nom' => 'Site Multilingue Facile',
30        'multilingue_slogan' => 'Maak eenvoudig een meertalige site'
31);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.