source: spip-zone/_plugins_/noizetier/trunk/lang/noizetier_nl.php @ 110309

Last change on this file since 110309 was 110309, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] noizetier Export depuis http://trad.spip.net

File size: 9.1 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/noizetier?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'apercu' => 'Overzicht',
14
15        // B
16        'bloc_sans_noisette' => 'Dit blok bevat geen nootjes.', # MODIF
17
18        // C
19        'choisir_noisette' => 'Kies het nootje dat je wilt toevoegen:',
20        'compositions_non_installe' => '<b>Plugin Composities:</b> deze plugin is niet op de site geïnstalleerd. Dat is niet vereist, maar wanneer hij is geactiveerd, kun je direct composities aanwijzen.',
21        'configurer_objets_noisettes_explication' => 'Bij dit soort inhoud mogen de nootjes <strong>per inhoud</strong> worden aangepast.',
22        'configurer_objets_noisettes_label' => 'Aanpassing op inhoud toestaan voor:',
23        'configurer_titre' => 'NoiZetier configureren', # MODIF
24
25        // D
26        'description_bloc_contenu' => 'Voornaamste inhoud van iedere bladzijde.',
27        'description_bloc_extra' => 'Extra contextuele informatie voor iedere bladzijde.',
28        'description_bloc_navigation' => 'Informatie ten behoeve van de navigatie op iedere bladzijde.',
29        'description_bloctexte' => 'De titel is optioneel. In de tekst kun je de typografische afkortingen van SPIP gebruiken.',
30
31        // E
32        'editer_composition' => 'Deze compositie aanpassen',
33        'editer_composition_heritages' => 'Het erfgoed bepalen',
34        'editer_configurer_page' => 'De nootjes van deze bladzijde configureren',
35        'editer_exporter_configuration' => 'De configuratie exporteren',
36        'editer_importer_configuration' => 'Een configuratie importeren.',
37        'editer_noizetier_explication' => 'Kies de bladzijde waarop je de nootjes wilt configureren.',
38        'editer_noizetier_titre' => 'Nootjes beheren',
39        'editer_nouvelle_page' => 'Een nieuwe bladzijde / compositie maken',
40        'erreur_aucune_noisette_selectionnee' => 'Je moet een nootje kiezen!',
41        'erreur_doit_choisir_noisette' => 'Je moet een nootje kiezen.',
42        'erreur_mise_a_jour' => 'Er is een fout opgetreden bij het aanpassen van de database.',
43        'explication_code' => 'LET OP: voor gevorderde gebruikers. Je kunt SPIP code (lussen en bakens) gebruiken die als in een skelet worden geïnterpreteerd. Het nootje zal zo teogang hebben tot alle omgevingsvariabelen van de bladzijde.',
44        'explication_description_code' => 'Voor intern gebruik. Wordt niet op de publieke site weergegeven.',
45        'explication_dupliquer_composition_reference' => 'De identificatie van de gedupliceerde bladzijde is <i>@composition@</i>.
46        Je kunt een nieuwe identificatie kozen, of de bestaande van een suffix voorzien: <i>@composition@<strong>_suffix</strong></i>',
47        'explication_dupliquer_composition_suffixer' => '.',
48        'explication_glisser_deposer' => 'Je kunt een nootje toevoegen of met schuiven en plakken herschikken.', # MODIF
49        'explication_heritages_composition' => 'Je kunt hier de composities vastleggen die door onderliggende  objecten zullen worden geërfd.', # MODIF
50        'explication_raccourcis_typo' => 'Je kunt de typografische snelkoppelingen van SPIP gebruiken.',
51
52        // F
53        'formulaire_ajouter_noisette' => 'Een nootje toevoegen',
54        'formulaire_composition' => 'Identificatie van de compositie',
55        'formulaire_composition_explication' => 'Geef een uniek trefwoord (kleine letters, zonder spatie, haakje of accent) om deze compositie te kenmerken.<br />Bijvoorbeeld: <i>mijncompo</i>.', # MODIF
56        'formulaire_composition_mise_a_jour' => 'Compositie aangepast',
57        'formulaire_configurer_bloc' => 'Configureer het blok:',
58        'formulaire_configurer_page' => 'Configureer de bladzijde:',
59        'formulaire_deplacer_bas' => 'Omlaag verplaatsen',
60        'formulaire_deplacer_haut' => 'Omhoog verplaatsen',
61        'formulaire_description' => 'Omschrijving',
62        'formulaire_description_explication' => 'Je kunt de SPIP snelkoppelingen gebruiken en in het bijzonder &lt;multi&gt;.', # MODIF
63        'formulaire_dupliquer_page' => 'Deze bladzijde dupliceren', # MODIF
64        'formulaire_dupliquer_page_entete' => 'Een bladzijde dupliceren',
65        'formulaire_dupliquer_page_titre' => 'Bladzijde « @page@ » dupliceren',
66        'formulaire_erreur_format_identifiant' => 'De identificatie mag alleen uit kleine letters zonder accent, cijfers of een _ (underscore) bestaan.',
67        'formulaire_icon' => 'Ikoon',
68        'formulaire_icon_explication' => 'Je mag het relatieve pad naar het ikoon gebruiken (bijvoorbeeld: <i>images/object-lijst-inhoud.png</i>).',
69        'formulaire_identifiant_deja_pris' => 'Deze identificatie is al in gebruik!',
70        'formulaire_import_compos' => 'De composities van de notenboom iimporteren',
71        'formulaire_import_fusion' => 'Met de huidige configuratie samenvoegen',
72        'formulaire_import_remplacer' => 'De huidige configuratie vervangen',
73        'formulaire_liste_compos_config' => 'Dit configuratiebestand bepaalt de volgende composities:',
74        'formulaire_liste_pages_config' => 'Dit configuratiebestand bepaalt de nootjes op de volgende bladzijden:',
75        'formulaire_modifier_composition' => 'Deze compositie aanpassen:', # MODIF
76        'formulaire_modifier_composition_heritages' => 'Pas het erven aan', # MODIF
77        'formulaire_modifier_noisette' => 'Dit nootje aanpassen',
78        'formulaire_modifier_page' => 'Deze bladzijde aanpassen', # MODIF
79        'formulaire_noisette_sans_parametre' => 'Dit nootje heeft geen parameters.', # MODIF
80        'formulaire_nom' => 'Titel',
81        'formulaire_nom_explication' => 'Je kunt het baken &lt;multi&gt; gebruiken.', # MODIF
82        'formulaire_nouvelle_composition' => 'Nieuwe compositie',
83        'formulaire_obligatoire' => 'Verplicht veld',
84        'formulaire_supprimer_noisette' => 'Verwijder dit nootje',
85        'formulaire_supprimer_noisettes_page' => 'Verwijder de nootjes van deze bladzijde', # MODIF
86        'formulaire_supprimer_page' => 'Verwijder deze bladzijde', # MODIF
87        'formulaire_type' => 'Type bladzijde',
88        'formulaire_type_explication' => 'Geef aan op welk object deze comositie is gebaseerd of dat je een onafhankelijke bladzijde wilt maken.', # MODIF
89        'formulaire_type_import' => 'Type import',
90        'formulaire_type_import_explication' => 'Je kunt het configuratiebestand samenvoegen met de huidige configuratie (de nootjes van iedere bladzijde worden aan de al gedefinieerde nootjes toegevoegd) of de huidige configuratie vervangen.',
91
92        // I
93        'icone_introuvable' => 'Ikoon niet te vinden!',
94        'ieconfig_ne_pas_importer' => 'Niet importeren',
95        'ieconfig_noizetier_export_explication' => 'Exporteert de configuratie van de nootjes en de composities.',
96        'ieconfig_noizetier_export_option' => 'In deze export opnemen?',
97        'ieconfig_non_installe' => '<b>Plugin Import/Export van configuraties:</b> deze plugin is niet op de site geïnstalleerd. Dat is niet noodzakelijk, maar wanneer deze is geäctiveerd, kun je eenvoudig nootjes in- en uitvoeren.',
98        'ieconfig_probleme_import_config' => 'Er is een probleem opgetreden bij het importeren van de configuratie.',
99        'info_composition' => 'COMPOSITIE:',
100        'info_page' => 'BLADZIJDE:',
101        'installation_tables' => 'Tabellen van plugin Notenboom geïnstalleerd.<br />',
102        'item_titre_perso' => 'aangepaste titel',
103
104        // L
105        'label_afficher_titre_noisette' => 'Toon een titel voor de nootjes?',
106        'label_code' => 'SPIP code:',
107        'label_description_code' => 'Omschrijving:',
108        'label_niveau_titre' => 'Niveau van de titel:',
109        'label_texte' => 'Tekst:',
110        'label_texte_introductif' => 'Introductietekst (optioneel):',
111        'label_titre' => 'Titel:',
112        'label_titre_noisette' => 'Titel van het nootje:',
113        'label_titre_noisette_perso' => 'Aangepaste titel:',
114        'liste_icones' => 'Lijst van ikonen',
115        'liste_pages' => 'Lijst van bladzijdes',
116
117        // M
118        'masquer' => 'Verbergen',
119        'mode_noisettes' => 'Nootjes aanpassen',
120        'modif_en_cours' => 'Bezig met aanpassen',
121        'modifier_dans_prive' => 'Aanpassen in de privé-ruimte',
122
123        // N
124        'ne_pas_definir_d_heritage' => 'Erven niet bepalen', # MODIF
125        'noisette_numero' => 'nootje nummer:',
126        'noisettes_composition' => 'nootjes specifiek voor compositie <i>@composition@</i>:',
127        'noisettes_configurees_aucune' => 'Geen enkel geconfigureerd nootje',
128        'noisettes_configurees_nb' => '@nb@ geconfigureerde nootjes',
129        'noisettes_configurees_une' => 'Eén geconfigureerd nootje',
130        'noisettes_disponibles' => 'beschikbare nootjes', # MODIF
131        'noisettes_page' => 'nootjes specifiek voor bladzijde <i>@type@</i>:', # MODIF
132        'noisettes_pour' => 'Nootjes voor: ',
133        'noisettes_toutes_pages' => 'nootjes voor alle bladzijdes:', # MODIF
134        'noizetier' => 'Notenboom',
135        'nom_bloc_contenu' => 'Inhoud',
136        'nom_bloc_extra' => 'Extra',
137        'nom_bloc_navigation' => 'Navigatie',
138        'nom_bloctexte' => 'Blok vrije tekst',
139        'nom_codespip' => 'Vrije SPIP code',
140        'non' => 'Nee',
141        'notice_enregistrer_rang' => 'Klik op Vastleggen om de volgorde van de nootjes op te slaan.',
142
143        // O
144        'operation_annulee' => 'Handeling geannuleerd.',
145        'oui' => 'Ja',
146
147        // P
148        'page' => 'Bladzijde',
149        'page_autonome' => 'Autonome bladzijde',
150        'probleme_droits' => 'Je hebt onvoldoende rechten om deze aanpassing uit te voeren.',
151
152        // Q
153        'quitter_mode_noisettes' => 'Verlaat het aanpassen van de nootjes',
154
155        // R
156        'retour' => 'Terug',
157
158        // S
159        'suggestions' => 'Suggesties',
160
161        // W
162        'warning_noisette_plus_disponible' => 'LET OP: dit nootje is niet meer beschikbaar.',
163        'warning_noisette_plus_disponible_details' => 'Het skelet van dit nootje (<i>@squelette@</i>) is niet langer toegankelijk. Mogelijk maakt het gebruik van een niet langer aktieve plugin.'
164);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.