source: spip-zone/_plugins_/noizetier/trunk/lang/noizetier_nl.php @ 112448

Last change on this file since 112448 was 112448, checked in by jacques@…, 2 years ago

[Salvatore] noizetier Export depuis http://trad.spip.net de la langue en

File size: 14.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/noizetier?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'activer_composition' => 'Composities activeren',
14        'apercu' => 'Overzicht',
15        'aucun_type_noisette' => 'Geen enkel type nootje geladen.',
16
17        // B
18        'bloc_sans_noisette' => 'Nootjes toevoegen door gebruik te maken van de knop "een nootje toevoegen", of door het type nootje naar een gewenste plek te schuiven.',
19        'bulle_activer_composition' => 'Composities op inhoudstype « @type@ » activeren',
20        'bulle_configurer_objet_noisettes' => 'De nootjes configureren die specifiek zijn voor deze inhoud',
21        'bulle_configurer_page_noisettes' => 'De nootjes van de pagina configureren',
22        'bulle_creer_composition' => 'Een virtuele compositie van pagina « @page@ » maken',
23        'bulle_dupliquer_composition' => 'Een virtuele compositie maken, gekopieerd van compositie « @page@ »',
24        'bulle_modifier_composition' => 'De compositie bewerken',
25        'bulle_modifier_page' => 'De pagina aanpassen',
26
27        // C
28        'choisir_noisette' => 'Kies het nootje dat je wilt toevoegen:',
29        'compositions_non_installe' => '<b>Plugin Composities:</b> deze plugin is niet op de site geïnstalleerd. Dat is niet vereist, maar wanneer hij is geactiveerd, kun je direct composities aanwijzen.',
30        'configurer_objets_noisettes_explication' => 'Bij dit soort inhoud mogen de nootjes <strong>per inhoud</strong> worden aangepast.',
31        'configurer_objets_noisettes_label' => 'Aanpassing op inhoud toestaan voor:',
32        'configurer_titre' => 'NoiZetier configureren',
33        'copie_de' => 'Kopie van @source@',
34
35        // D
36        'description_bloc_contenu' => 'Voornaamste inhoud van iedere bladzijde.',
37        'description_bloc_extra' => 'Extra contextuele informatie voor iedere bladzijde.',
38        'description_bloc_navigation' => 'Informatie ten behoeve van de navigatie op iedere bladzijde.',
39        'description_bloctexte' => 'De titel is optioneel. In de tekst kun je de typografische afkortingen van SPIP gebruiken.',
40
41        // E
42        'editer_composition' => 'Deze compositie aanpassen',
43        'editer_composition_heritages' => 'Het erfgoed bepalen',
44        'editer_configurer_page' => 'De nootjes van deze bladzijde configureren',
45        'editer_exporter_configuration' => 'De configuratie exporteren',
46        'editer_importer_configuration' => 'Een configuratie importeren.',
47        'editer_noizetier_explication' => 'Kies de bladzijde waarop je de nootjes wilt configureren.',
48        'editer_noizetier_explication_objets' => 'Selecteer de inhoud waarvan je de nootjes wilt personaliseren.',
49        'editer_noizetier_titre' => 'Nootjes beheren',
50        'editer_nouvelle_page' => 'Een nieuwe bladzijde / compositie maken',
51        'erreur_ajout_noisette' => 'De volgende nootjes werden niet toegevoegd: @noisettes@',
52        'erreur_aucune_noisette_selectionnee' => 'Je moet een nootje kiezen!',
53        'erreur_doit_choisir_noisette' => 'Je moet een nootje kiezen.',
54        'erreur_mise_a_jour' => 'Er is een fout opgetreden bij het aanpassen van de database.',
55        'erreur_page_inactive' => 'De pagina is inactief omdat de volgende plugins niet actief zijn: @plugins@.',
56        'erreur_type_noisette_indisponible' => 'Het type nootje @type_noisette@ is niet beschikbaar omdat de plugin die hem aanlevert inactief is.',
57        'explication_code' => 'LET OP: voor gevorderde gebruikers. Je kunt SPIP code (lussen en bakens) gebruiken die als in een skelet worden geïnterpreteerd. Het nootje zal zo teogang hebben tot alle omgevingsvariabelen van de bladzijde.',
58        'explication_composition' => 'Compositie afgeleid van pagina « @type@ »',
59        'explication_composition_virtuelle' => '<strong>Virtuele</strong> compositie, afgeleid van pagina « @type@ »',
60        'explication_copie_noisette_parametres' => 'Kies de configuratieparameters van het bronnootje dat je wil kopiëren; anders worden de standaardwaardes gebruikt.',
61        'explication_copie_pages_compatibles' => 'Kies de pagina’s waarin een nootje van hetzelfde type als het bronnootje moet worden gemaakt.',
62        'explication_description_code' => 'Voor intern gebruik. Wordt niet op de publieke site weergegeven.',
63        'explication_dupliquer_composition_reference' => 'De identificatie van de gedupliceerde bladzijde is <i>@composition@</i>.
64        Je kunt een nieuwe identificatie kozen, of de bestaande van een suffix voorzien: <i>@composition@<strong>_suffix</strong></i>',
65        'explication_dupliquer_composition_suffixer' => '.',
66        'explication_glisser_deposer' => 'De types nootjes die aan de blokken van deze pagina kunnen worden toegevoegd staan hieronder.', # MODIF
67        'explication_heritages_composition' => 'De momenteel bewerkte compositie is gebaseerd op het inhoudstype « @type@ » dat onderliggende types heeft. Je kunt voor ieder onderliggend type een standaard toe te passen compositie aangeven.',
68        'explication_noisette' => 'Nootje van type « @noisette@ »',
69        'explication_noisette_css' => 'Je kunt een alles omhullend baken opnemen voor aanvullende  CSS classes.',
70        'explication_noizetier_ajax' => 'De standaard AJAX modus kan voor ieder nootje individueel worden aangepast (YAML-bestand).',
71        'explication_noizetier_balise' => 'De standaard modus in een alles omhullend baken kan voor ieder individueel nootje worden aangepast (parameters).',
72        'explication_noizetier_profondeur_max' => 'Je kunt nootjes van het type container invoegen. Kies het gewenste aantal niveaus.',
73        'explication_objet' => 'Inhoudstype « @type@ »',
74        'explication_page' => 'Autonome pagina, niet gekoppeld aan een inhoudstype',
75        'explication_page_objet' => 'Pagina gekoppeld aan inhoudstype « @type@ »',
76        'explication_raccourcis_typo' => 'Je kunt de typografische snelkoppelingen van SPIP gebruiken.',
77
78        // F
79        'formulaire_ajouter_noisette' => 'Een nootje toevoegen',
80        'formulaire_ajouter_noisette_bloc' => 'Een nootje aan het blok toevoegen',
81        'formulaire_ajouter_noisette_conteneur' => 'Een nootje aan de container toevoegen',
82        'formulaire_blocs_exclus' => 'Uit te sluiten blokken',
83        'formulaire_composition' => 'Identificatie van de compositie',
84        'formulaire_composition_erreur' => 'Geen succesvolle query voor de compositie',
85        'formulaire_composition_explication' => 'Geef een uniek trefwoord (kleine letters, zonder spatie, haakje of accent) om deze compositie te kenmerken.',
86        'formulaire_composition_mise_a_jour' => 'Compositie aangepast',
87        'formulaire_configurer_bloc' => 'Configureer het blok:',
88        'formulaire_configurer_page' => 'Configureer de bladzijde:',
89        'formulaire_creer_composition' => 'Een compositie maken',
90        'formulaire_deplacer_bas' => 'Omlaag verplaatsen',
91        'formulaire_deplacer_haut' => 'Omhoog verplaatsen',
92        'formulaire_description' => 'Omschrijving',
93        'formulaire_description_blocs_exclus' => 'Je kun ervoor kiezen bepaalde blokken uit te sluiten van de configuratie van nootjes.',
94        'formulaire_description_explication' => 'Je kunt de SPIP snelkoppelingen gebruiken en in het bijzonder &lt;multi&gt;.',
95        'formulaire_description_peuplement' => 'Je kunt de nieuwe virtuele compositie automatisch vullen met nootjes uit de bronpagina.',
96        'formulaire_dupliquer_page' => 'Deze compositie dupliceren',
97        'formulaire_dupliquer_page_entete' => 'Een bladzijde dupliceren',
98        'formulaire_dupliquer_page_titre' => 'Bladzijde « @page@ » dupliceren',
99        'formulaire_erreur_format_identifiant' => 'De identificatie mag alleen uit kleine letters zonder accent, cijfers of een _ (underscore) bestaan.',
100        'formulaire_erreur_noisette_introuvable' => '@noisette@ is onvindbaar. Pas de naam aan of verwijder hem.',
101        'formulaire_etendre_noisette' => 'In hetzelfde blok van de andere pagina’s kopiëren',
102        'formulaire_icon' => 'Ikoon',
103        'formulaire_icon_explication' => 'Je mag het relatieve pad naar het ikoon gebruiken (bijvoorbeeld: <i>images/object-lijst-inhoud.png</i>).',
104        'formulaire_identifiant_deja_pris' => 'Deze identificatie is al in gebruik!',
105        'formulaire_import_compos' => 'De composities van de notenboom iimporteren',
106        'formulaire_import_fusion' => 'Met de huidige configuratie samenvoegen',
107        'formulaire_import_remplacer' => 'De huidige configuratie vervangen',
108        'formulaire_liste_compos_config' => 'Dit configuratiebestand bepaalt de volgende composities:',
109        'formulaire_liste_pages_config' => 'Dit configuratiebestand bepaalt de nootjes op de volgende bladzijden:',
110        'formulaire_modifier_composition' => 'Deze compositie aanpassen',
111        'formulaire_modifier_composition_heritages' => 'Geërfde composities',
112        'formulaire_modifier_noisette' => 'Dit nootje aanpassen',
113        'formulaire_modifier_page' => 'Deze bladzijde aanpassen',
114        'formulaire_noisette_sans_parametre' => 'Dit nootje heeft geen te configureren parameters.',
115        'formulaire_nom' => 'Titel',
116        'formulaire_nom_explication' => 'Je kunt het baken &lt;multi&gt; gebruiken.',
117        'formulaire_nouvelle_composition' => 'Nieuwe compositie',
118        'formulaire_obligatoire' => 'Verplicht veld',
119        'formulaire_peuplement' => 'De nootjes uit bronpagina « @page@ » kopiëren',
120        'formulaire_supprimer_noisette' => 'Verwijder dit nootje',
121        'formulaire_supprimer_noisettes_bloc' => 'De nootjes uit het blok verwijderen',
122        'formulaire_supprimer_noisettes_noisette' => 'De nootjes uit de container verwijderen',
123        'formulaire_supprimer_noisettes_page' => 'Verwijder alle nootjes',
124        'formulaire_supprimer_page' => 'Verwijder deze compositie',
125        'formulaire_type' => 'Type bladzijde',
126        'formulaire_type_explication' => 'Inhoudstype dat de compositie erft.',
127        'formulaire_type_import' => 'Type import',
128        'formulaire_type_import_explication' => 'Je kunt het configuratiebestand samenvoegen met de huidige configuratie (de nootjes van iedere bladzijde worden aan de al gedefinieerde nootjes toegevoegd) of de huidige configuratie vervangen.',
129
130        // I
131        'icone_introuvable' => 'Ikoon niet te vinden!',
132        'ieconfig_ne_pas_importer' => 'Niet importeren',
133        'ieconfig_noizetier_export_explication' => 'Exporteert de configuratie van de nootjes en de composities.',
134        'ieconfig_noizetier_export_option' => 'In deze export opnemen?',
135        'ieconfig_non_installe' => '<b>Plugin Import/Export van configuraties:</b> deze plugin is niet op de site geïnstalleerd. Dat is niet noodzakelijk, maar wanneer deze is geäctiveerd, kun je eenvoudig nootjes in- en uitvoeren.',
136        'ieconfig_probleme_import_config' => 'Er is een probleem opgetreden bij het importeren van de configuratie.',
137        'info_composition' => 'COMPOSITIE:',
138        'info_etendre_noisette' => 'Kopieer het nootje @noisette@ in blok @bloc@ van de andere pagina’sd’autres pages',
139        'info_page' => 'BLADZIJDE:',
140        'installation_tables' => 'Tabellen van plugin Notenboom geïnstalleerd.<br />',
141        'item_titre_perso' => 'aangepaste titel',
142
143        // L
144        'label_afficher_titre_noisette' => 'Toon een titel voor de nootjes?',
145        'label_code' => 'SPIP code:',
146        'label_copie_noisette_balise' => 'Kopieer de indicator van het omhullende baken.',
147        'label_copie_noisette_css' => 'Kopieer de eventueel aan het omhullende baken gekoppelde stijlen.',
148        'label_copie_noisette_parametres' => 'Kopieer de configuratieparameters van het bronnootje.',
149        'label_description_code' => 'Omschrijving:',
150        'label_identifiant' => 'identificatie:',
151        'label_niveau_titre' => 'Niveau van de titel:',
152        'label_noisette_balise' => 'Alles omhullend baken',
153        'label_noisette_css' => 'CSS classes',
154        'label_noizetier_ajax' => 'Ieder nootje standaard in AJAX opnemen',
155        'label_noizetier_balise' => 'Neem standaard ieder nootje in een baken op',
156        'label_texte' => 'Tekst:',
157        'label_texte_introductif' => 'Introductietekst (optioneel):',
158        'label_titre' => 'Titel:',
159        'label_titre_noisette' => 'Titel van het nootje:',
160        'label_titre_noisette_perso' => 'Aangepaste titel:',
161        'legende_copie_noisette_parametres' => 'Parameters van het bronnootje',
162        'legende_copie_pages_compatibles' => 'Met het type nootje compatibele pagina’s',
163        'legende_noisette_inclusion' => 'Parameters voor insluiting',
164        'legende_noisette_parametrage' => 'Configuratieparameters',
165        'liste_icones' => 'Lijst van ikonen',
166        'liste_objets' => 'Inhoud die een configuratie van nootjes heeft',
167        'liste_objets_configures' => 'Lijst van objecten',
168        'liste_pages' => 'Lijst van bladzijdes',
169        'liste_pages_objet_non' => 'Pagina’s niet gekoppeld aan een inhoudstype',
170        'liste_pages_objet_oui' => 'Pagina’s gekoppeld aan een inhoudstype',
171
172        // M
173        'masquer' => 'Verbergen',
174        'menu_blocs' => 'Te configureren blokken',
175        'mode_noisettes' => 'Nootjes aanpassen',
176        'modif_en_cours' => 'Bezig met aanpassen',
177        'modifier_dans_prive' => 'Aanpassen in hee privé gedeelte',
178
179        // N
180        'ne_pas_definir_d_heritage' => 'Geen geërfde compositie bepalen',
181        'noisette_numero' => 'nootje nummer:',
182        'noisettes_composition' => 'nootjes specifiek voor compositie <i>@composition@</i>:',
183        'noisettes_configurees_aucune' => 'Geen enkel geconfigureerd nootje',
184        'noisettes_configurees_nb' => '@nb@ geconfigureerde nootjes',
185        'noisettes_configurees_une' => 'Eén geconfigureerd nootje',
186        'noisettes_disponibles' => 'Beschikbare types nootjes',
187        'noisettes_page' => 'Specifiek type nootjes voor de bladzijde <i>@type@</i>:',
188        'noisettes_pour' => 'Nootjes voor: ',
189        'noisettes_toutes_pages' => 'Type nootjes dat voor alle bladzijdes geldt:',
190        'noizetier' => 'Notenboom',
191        'nom_bloc_contenu' => 'Inhoud',
192        'nom_bloc_extra' => 'Extra',
193        'nom_bloc_navigation' => 'Navigatie',
194        'nom_bloctexte' => 'Blok vrije tekst',
195        'nom_codespip' => 'Vrije SPIP code',
196        'non' => 'Nee',
197        'notice_enregistrer_rang' => 'Klik op Vastleggen om de volgorde van de nootjes op te slaan.',
198
199        // O
200        'operation_annulee' => 'Handeling geannuleerd.',
201        'option_noisette_balise_defaut' => 'Gebruik de standaard voor noiZetier ingestelde modus <em>(@defaut@)</em>',
202        'option_noisette_balise_non' => 'Gebruik nooit omhullende bakens',
203        'option_noisette_balise_oui' => 'Gebruik altijd een omhullend baken',
204        'option_noizetier_balise_non' => 'zonder baken',
205        'option_noizetier_balise_oui' => 'met baken',
206        'option_profondeur_max_1' => '1 niveau',
207        'option_profondeur_max_2' => '2 niveaus',
208        'oui' => 'Ja',
209
210        // P
211        'page' => 'Bladzijde',
212        'page_autonome' => 'Autonome bladzijde',
213        'probleme_droits' => 'Je hebt onvoldoende rechten om deze aanpassing uit te voeren.',
214
215        // Q
216        'quitter_mode_noisettes' => 'Verlaat het aanpassen van de nootjes',
217
218        // R
219        'recharger_composition' => 'De compositie opnieuw laden',
220        'recharger_noisettes' => 'De types nootjes opnieuw laden',
221        'recharger_page' => 'De pagina opnieuw laden',
222        'recharger_pages' => 'De pagina’s opnieuw laden',
223        'retour' => 'Terug',
224
225        // S
226        'suggestions' => 'Suggesties',
227
228        // W
229        'warning_noisette_plus_disponible' => 'LET OP: dit nootje is niet meer beschikbaar.',
230        'warning_noisette_plus_disponible_details' => 'Het skelet van dit nootje (<i>@squelette@</i>) is niet langer toegankelijk. Mogelijk maakt het gebruik van een niet langer aktieve plugin.'
231);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.