source: spip-zone/_plugins_/noizetier/trunk/lang/noizetier_sk.php @ 113403

Last change on this file since 113403 was 113403, checked in by salvatore@…, 4 months ago

[Salvatore] noizetier Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'de' devrait être supprimée car trop peu traduite (34.23 %)
La langue 'fa' devrait être supprimée car trop peu traduite (34.23 %)

File size: 8.1 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/noizetier?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'apercu' => 'Anketa',
14
15        // B
16        'bloc_sans_noisette' => 'V tomto bloku nie sú žiadne oriešky.', # MODIF
17
18        // C
19        'choisir_noisette' => 'Vyberte si oriešok, ktorý chcete pridať:',
20        'compositions_non_installe' => '<b>Zásuvný modul Rozmiestnenia:</b> tento zásuvný modul nie je na vašej stránke nainštalovaný. Na prevádzku noiZetiera nie je potrebný. Keď je však aktivovaný, môžete definovať rozmiestnenia priamo do noiZetiera.',
21
22        // D
23        'description_bloc_contenu' => 'Hlavný text stránky.',
24        'description_bloc_extra' => 'Ďalšie kontextové informácie pre ďalšiu stránku.',
25        'description_bloc_navigation' => 'Informácie o navigácii na každej stránke.',
26        'description_bloctexte' => 'Názov je nepovinný.Pri písaní textu môžete používať klávesové skratky SPIPu.',
27
28        // E
29        'editer_composition' => 'Upraviť toto rozloženie',
30        'editer_composition_heritages' => 'Definovať dedičnosť',
31        'editer_configurer_page' => 'Nastaviť oriešky tejto stránky',
32        'editer_noizetier_explication' => 'Vyberte si stránku, na ktorej chcete nastaviť oriešky.',
33        'editer_noizetier_titre' => 'Riadiť oriešky',
34        'editer_nouvelle_page' => 'Vytvoriť novú stránku/nové rozmiestnenie',
35        'erreur_aucune_noisette_selectionnee' => 'Musíte si vybrať oriešok!',
36        'erreur_doit_choisir_noisette' => 'Musíte si vybrať oriešok.',
37        'erreur_mise_a_jour' => 'Pri aktualizovaní databázy sa vyskytla chyba.',
38        'explication_code' => 'POZOR! Pre pokročilých používateľov. Môžete zadať kód SPIPu (cykly a tagy), ktorý sa zobrazí tak, akoby to bola šablóna. Oriešok bude mať prístup aj k všetkým premenným prostredia danej stránky.',
39        'explication_description_code' => 'Na interné použitie. Nezobrazí sa na verejne prístupnej stránke.',
40        'explication_glisser_deposer' => 'Môžete pridať oriešok alebo oriešky inak usporiadať jednoduchým kliknutím a uvoľnením myši.', # MODIF
41        'explication_heritages_composition' => 'Tu môžete nastaviť rozmiestnenia, ktoré budú používať objekty danej vetvy.', # MODIF
42        'explication_raccourcis_typo' => 'Môžete používať klávesové skratky SPIPu.',
43
44        // F
45        'formulaire_ajouter_noisette' => 'Pridať oriešok',
46        'formulaire_composition' => 'Identifikátor rozloženia',
47        'formulaire_composition_explication' => 'Zadajte jedinečné kľúčové slovo (malými písmenami, bez medzier, bez pomlčiek (-) a diakritiky), ktoré umožní jednoznačne označiť toto rozmiestnenie.<br />Napríklad: <i>mojeroz.</i>', # MODIF
48        'formulaire_composition_mise_a_jour' => 'Rozmiestnenie aktualizované',
49        'formulaire_configurer_bloc' => 'Nastaviť blok:',
50        'formulaire_configurer_page' => 'Nastaviť stránku:',
51        'formulaire_deplacer_bas' => 'Posunúť nadol',
52        'formulaire_deplacer_haut' => 'Posunúť nahor',
53        'formulaire_description' => 'Opis',
54        'formulaire_description_explication' => 'Môžete využívať zvyčajné skrtky SPIPu, najmä tag &lt;multi&gt;.', # MODIF
55        'formulaire_erreur_format_identifiant' => 'V identifikátore môžu byť len malé písmená bez diakritiky, čísla a znak _ (podčiarkovník).',
56        'formulaire_icon' => 'Ikona',
57        'formulaire_icon_explication' => 'Môžete zadať relatívnu adresu umiestnenia ikony (napríklad: <i>images/objet-liste-contenus.png</i>).',
58        'formulaire_identifiant_deja_pris' => 'Tento identifikátor sa už používa!',
59        'formulaire_liste_compos_config' => 'Tento súbor s nastaveniami definuje tieto rozmiestnenia modulu noizetier:', # MODIF
60        'formulaire_liste_pages_config' => 'Tento súbor s nastaveniami definuje oriešky na týchto stránkach:', # MODIF
61        'formulaire_modifier_composition' => 'Upraviť toto rozloženie:', # MODIF
62        'formulaire_modifier_composition_heritages' => 'Upraviť závislosti tohto rozmiestnenia:', # MODIF
63        'formulaire_modifier_noisette' => 'Upraviť tento oriešok',
64        'formulaire_modifier_page' => 'Upraviť túto stránku', # MODIF
65        'formulaire_noisette_sans_parametre' => 'Tento oriešok neponúka nastavenie.', # MODIF
66        'formulaire_nom' => 'Názov',
67        'formulaire_nom_explication' => 'Môžete používať tag  &lt;multi&gt;.', # MODIF
68        'formulaire_nouvelle_composition' => 'Nové rozloženie',
69        'formulaire_obligatoire' => 'Povinné polia',
70        'formulaire_supprimer_noisette' => 'Odstrániť tento oriešok',
71        'formulaire_supprimer_noisettes_page' => 'Odstrániť oriešky tejto stránky', # MODIF
72        'formulaire_supprimer_page' => 'Odstrániť túto stránku', # MODIF
73        'formulaire_type' => 'Typ stránky',
74        'formulaire_type_explication' => 'Uveďte, ktorý objekt/ktorá stránka používa toto rozmiestnenie alebo či chcete vytvoriť samostatnú stránku.', # MODIF
75        'formulaire_type_import' => 'Typ nahrávania',
76        'formulaire_type_import_explication' => 'Súbor s nastaveniami môžete zlúčiť so svojimi aktuálnymi nastaveniami (oriešky každej stránky budú pridané k orieškom, ktoré sú už definované) alebo ním môžete svoje nastavenia nahradiť.',
77
78        // I
79        'icone_introuvable' => 'Ikona sa nenašla!',
80        'ieconfig_ne_pas_importer' => 'Nenahrávať',
81        'ieconfig_noizetier_export_explication' => 'Exportuje nastavenia orieškov a rozmiestnenia modulu noiZetier.', # MODIF
82        'ieconfig_noizetier_export_option' => 'Zaradené do exportu?', # MODIF
83        'ieconfig_non_installe' => '<b>Zásuvný modul Nahrávanie a export nastavení):</b> tento zásuvný modul nie je na vašej stránke nainštalovaný. Na spúšťanie noiZetiera nie je potrebný. Keď si ho však aktivujete, budete môcť exportovať a nahrávať nastavenia orieškov do noiZetiera.',
84        'ieconfig_probleme_import_config' => 'Pri nahrávaní nastavení modulu noiZetier sa vyskytol problém.',
85        'info_composition' => 'ROZLOŽENIE:',
86        'info_page' => 'STRÁNKA:',
87        'installation_tables' => 'Tabuľky zásuvného modulu noiZetier boli nainštalované.<br />',
88        'item_titre_perso' => 'vlastný názov',
89
90        // L
91        'label_afficher_titre_noisette' => 'Zobraziť názvy orieškov?',
92        'label_code' => 'Kód SPIPu:',
93        'label_description_code' => 'Opis:',
94        'label_niveau_titre' => 'Úroveň nadpisu:',
95        'label_texte' => 'Text:',
96        'label_texte_introductif' => 'Úvodný text (nepovinné):',
97        'label_titre' => 'Názov:',
98        'label_titre_noisette' => 'Názov orieška:',
99        'label_titre_noisette_perso' => 'Vlastný názov:',
100        'liste_icones' => 'Zoznam ikon',
101        'liste_pages' => 'Zoznam stránok',
102
103        // M
104        'masquer' => 'Schovať',
105        'mode_noisettes' => 'Upraviť oriešky',
106        'modif_en_cours' => 'Prebiehajú úpravy',
107        'modifier_dans_prive' => 'Upraviť zo súkromnej zóny',
108
109        // N
110        'ne_pas_definir_d_heritage' => 'Nedefinovať dedičnosť', # MODIF
111        'noisette_numero' => 'oriešok číslo:',
112        'noisettes_composition' => 'Oriešky, ktoré sa používa iba toto rozmiestnení <i>@composition@:</i>',
113        'noisettes_disponibles' => 'Dostupné oriešky', # MODIF
114        'noisettes_page' => 'Špeciálne oriešky pre stránku <i>@type@</i>:', # MODIF
115        'noisettes_toutes_pages' => 'Oriešky spoločné pre všetky stránky:', # MODIF
116        'noizetier' => 'noiZetier',
117        'nom_bloc_contenu' => 'Obsah',
118        'nom_bloc_extra' => 'Extra',
119        'nom_bloc_navigation' => 'Navigácia',
120        'nom_bloctexte' => 'Blok voľného textu',
121        'nom_codespip' => 'Voľný kód SPIPu',
122        'non' => 'Nie',
123        'notice_enregistrer_rang' => 'Ak chcete uložiť poradie orieškov, kliknite na tlačidlo Uložiť.',
124
125        // O
126        'operation_annulee' => 'Operácia bola zrušená.',
127        'oui' => 'Áno',
128
129        // P
130        'page' => 'Stránka',
131        'page_autonome' => 'Samostatná stránka',
132        'probleme_droits' => 'Na vykonanie tejto zmeny nemáte dostatočné práva.',
133
134        // Q
135        'quitter_mode_noisettes' => 'Opustiť úpravu orieškov',
136
137        // R
138        'retour' => 'Späť',
139
140        // S
141        'suggestions' => 'Podnety',
142
143        // W
144        'warning_noisette_plus_disponible' => 'POZOR: tento oriešok nie je dostupný.',
145        'warning_noisette_plus_disponible_details' => 'Šablóna tohto orieška (<i>@squelette@</i>) je nedostupná. Možno oriešok potrebuje zásuvný modul, ktorý ste deaktivovali alebo odinštalovali.'
146);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.