source: spip-zone/_plugins_/noizetier/trunk/lang/paquet-noizetier_nl.php @ 79639

Last change on this file since 79639 was 79639, checked in by hanjo@…, 7 years ago

[Salvatore] paquet-noizetier Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File size: 716 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-noizetier?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // N
11        'noizetier_description' => 'Notenboom levert een interface in de privé-ruimte waarmee voor ieder bladzijde nootjes kunnen worden toegevoegd aan de inhoud, navigatie en extra onderdelen. De nootjes vervolledigen zo de door het skelet bepaalde standaard inhoud.',
12        'noizetier_nom' => 'Notenboom (NoiZetier)',
13        'noizetier_slogan' => 'Beheer van nootjes, oorspronkelijke functionaliteit van squelettes Z'
14);
15
16?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.