source: spip-zone/_plugins_/noizetier/trunk/lang/paquet-noizetier_sk.php @ 63904

Last change on this file since 63904 was 63904, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (paquet-noizetier)

File size: 683 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-noizetier?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // N
11        'noizetier_description' => 'NoiZetier ponúka rozhranie v súkromnej zóne na výber pridávania orieškov pre bloky textu, navigácie a iných prvkov pre každú stránku. Oriešky takto dopĺňajú predvolený obsah, ktorý poskytuje šablóna.',
12        'noizetier_nom' => 'NoiZetier',
13        'noizetier_slogan' => 'Manažér orieškov, predvolené fungovanie v šablónach Z'
14);
15
16?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.