source: spip-zone/_plugins_/nospam/lang/nospam_nl.php @ 102202

Last change on this file since 102202 was 102202, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] nospam Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/nospam?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // E
13        'erreur_attributs_html_interdits' => 'HTML-attributen <tt>class</tt> of <tt>style</tt> zijn niet toegestaan!',
14        'erreur_blacklist' => 'U staat op de zwarte lijst en mag geen verdere berichten plaatsen.',
15        'erreur_jeton' => 'Dit bericht kan niet worden aanvaard. Voer het nogmaals in!',
16        'erreur_spam' => 'Dit bericht kan niet worden aanvaard!',
17        'erreur_spam_doublon' => 'Er bestaat al een identiek bericht!',
18        'erreur_spam_ip' => 'Trop de commentaires nuit à la qualité !',
19        'erreur_url_deja_spammee' => 'Dit bericht bevat koppelingen die op SPAM lijken. Verwijder ze aub.',
20
21        // F
22        'forum_saisie_texte_info' => 'Dit formulier accepteert alleen SPIP code <code>[-&gt;url] {{gras}} {italique} &lt;quote&gt; &lt;code&gt;</code> &lt;cadre&gt;</cadre> en HTML code <code>&lt;q&gt; &lt;del&gt; &lt;ins&gt;</code>. Op paragrafen aan te maken, kun je gewoon een paar regels leeg laten.',
23
24        // I
25        'info_ip_suspecte' => 'Uw IP-adres wordt ervan verdacht SPAM te verzenden. Laat uw goede bedoelingen blijken.',
26
27        // L
28        'label_message_licite' => 'Dit is geen verkeerd bericht'
29);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.