source: spip-zone/_plugins_/nospam/lang/nospam_sk.php @ 94185

Last change on this file since 94185 was 94185, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] nospam Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/nospam?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // E
13        'erreur_attributs_html_interdits' => 'Nie je povolené vkladať obrázky ani používať atribúty html <tt>class</tt> alebo <tt>style</tt>',
14        'erreur_blacklist' => 'Zaradili vás na čiernu listinu, nemôžete posielať správy.',
15        'erreur_jeton' => 'Vaša správa sa nedá posúdiť. Ďakujeme vám, že ju pošlete znova.',
16        'erreur_spam' => 'Vaša správa sa nedá posúdiť.',
17        'erreur_spam_doublon' => 'Rovnaká správa už existuje!',
18        'erreur_spam_ip' => 'Príliš veľa komentárov znižuje kvalitu!',
19        'erreur_url_deja_spammee' => 'V tejto správe sú podozrivé odkazy, ktoré vyzerajú ako spam. Ďakujeme vám za ich odstránenie.',
20
21        // F
22        'forum_saisie_texte_info' => 'Na formátovanie správy tento formulár akceptuje iba skratky SPIPu <code>[-&gt;url] {{tučné}} {kurzíva} &lt;quote&gt; &lt;code&gt;</code> &lt;cadre&gt;</cadre> a kód HTML <code>&lt;q&gt; &lt;del&gt; &lt;ins&gt;</code>. Ak chcete robiť odseky, jednoducho vynechajte niekoľko prázdnych riadkov.',
23
24        // I
25        'info_ip_suspecte' => 'Vaša IP adresa je podozrivá z vytvárania SPAMU. Ďakujeme, že potvrdíte svoj dobrý úmysel.',
26
27        // L
28        'label_message_licite' => 'Toto nie je nevhodná správa'
29);
30
31?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.