source: spip-zone/_plugins_/notation/trunk/lang/notation_nl.php @ 101613

Last change on this file since 101613 was 101613, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] notation Export depuis http://trad.spip.net

File size: 4.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/notation?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'acces' => 'Toegankelijkheid',
14        'afficher_tables' => 'Toon de scores',
15        'aide' => 'Hulp',
16        'articles' => 'Artikelen',
17        'auteur' => 'Auteur',
18
19        // B
20        'bouton_radio_fermee' => 'Gesloten',
21        'bouton_radio_ouvert' => 'Open',
22        'bouton_voter' => 'Stemmen',
23
24        // C
25        'change_note_label' => 'Score mag worden aangepast',
26        'configuration_notation' => 'Scores configureren',
27        'creation' => 'Aanmaken tabellen',
28        'creation_des_tables_mysql' => 'Aanmaken tabellen',
29        'cree' => 'Tabellen aangemaakt',
30        'creer_tables' => 'Tabellen aanmaken',
31
32        // D
33        'date' => 'datum',
34        'derniers_votes' => 'Laatste scores',
35        'destruction' => 'Verwijderen tabellen',
36        'detruire' => '<strong style="color:red">Let op, dit commando vernietigt alle score-tabellen!</strong><br />Gebruik dit alleen om de score plugin opnieuw te initialiseren...',
37        'detruit' => 'Tabellen verwijderd...',
38
39        // E
40        'effacer_tables' => 'Tabellen wissen',
41        'err_balise' => '[ NOTATION_ERR: lus buiten artikel ]',
42        'err_db_notation' => '[ NOTATION ERREUR: slechts een enkele score per artikel ]',
43        'exemple' => 'Verdeling scores (score = 5, weegfactor = @ponderation@) : ',
44        'explication_accepter_note' => 'Indien "gesloten" kan score per object worden geactiveerd.',
45
46        // I
47        'info_acces' => 'Score openen: ',
48        'info_etoiles' => 'Hier kun je de maximale score aangeven (het aantal sterren tussen 1 en 10 met 5 als standaardwaarde).<br />
49                    <strong style="color:red">/!\\ Let op</strong>: verander deze waarde niet achteraf, want bestaande scores worden niet aangepast...<br />
50                    Wanneer deze parameter is ingesteld, moet hij niet meer worden veranderd.',
51        'info_fonctionnement_note' => 'Geven van scores',
52        'info_ip' => 'Om scores zo eenvoudig mogelijk te controleren, worden ze geregistreerd op het IP-adres van de stemmer. Dit voorkomt meerdere stemmen per gebruiker.<br />
53                Auteurs stemmen met hun ID.<br />
54                Voor een enkele stem per gebruiker, beperk je stemming tot een <b>enkele</b> geregistreerde persoon (hierboven).', # MODIF
55        'info_modifications' => 'Scores aanpassen',
56        'info_ponderation' => 'De weegfactor geeft meer waarde aan items die voldoende stemmen hebben.<br />Geef het minimum aantal stemmen om de score betrouwbaar te laten zijn.',
57        'ip' => 'IP',
58        'item_adm' => 'voor beheerders ',
59        'item_all' => 'voor iedereen ',
60        'item_aut' => 'voor auteurs ',
61        'item_id' => 'enkele stem per gebruiker ',
62        'item_ide' => 'voor geregistreerde personen ',
63        'item_ip' => 'een stem per IP-adres',
64
65        // J
66        'jaidonnemonavis' => 'Ik heb mijn oordeel gegeven!',
67        'jaime' => 'Leuk',
68        'jaimepas' => 'Niet leuk',
69        'jaimeplus' => 'Niet leuk meer',
70        'jechangedavis' => 'Ik trek mijn stem in',
71
72        // L
73        'label_accepter_note' => 'Status score op alle objecten',
74
75        // M
76        'moyenne' => 'Gemiddelde',
77        'moyennep' => 'Gewogen gemiddelde',
78
79        // N
80        'nb_etoiles' => 'Waarde van de scores',
81        'nbobjets_note' => 'Aantal objecten met een score: ',
82        'nbvotes' => 'Stemmen',
83        'nbvotes_moyen' => 'Gemiddeld aantal stemmen per object: ',
84        'nbvotes_total' => 'Totaal aantal stemmen op de site: ',
85        'notation' => 'Scores',
86        'note' => 'Score: ',
87        'note_1' => 'Score: 1',
88        'note_10' => 'Score: 10',
89        'note_2' => 'Score: 2',
90        'note_3' => 'Score: 3',
91        'note_4' => 'Score: 4',
92        'note_5' => 'Score: 5',
93        'note_6' => 'Score: 6',
94        'note_7' => 'Score: 7',
95        'note_8' => 'Score: 8',
96        'note_9' => 'Score: 9',
97        'note_pond' => 'Gewogen score',
98        'notes' => 'Scores',
99
100        // O
101        'objets' => 'Objecten',
102
103        // P
104        'param' => 'Parameters',
105        'ponderation' => 'Weging van de Score',
106
107        // T
108        'titre_ip' => 'Instelling aanpassen:',
109        'topnb' => 'De 10 meest beoordeelde objecten',
110        'topten' => 'De 10 beste scores',
111        'toptenp' => 'De 10 beste gewogen scores',
112        'totaux' => 'Totaal',
113
114        // V
115        'valeur_nb_etoiles' => 'Score van 1 tot ',
116        'valeur_ponderation' => 'Weegfactor',
117        'vos_notes' => 'Je 5 beste scores',
118        'vote' => 'stem',
119        'voter' => 'Stemmen: ',
120        'votes' => 'stemmen',
121        'votre_note' => 'Jouw beoordeling'
122);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.