source: spip-zone/_plugins_/notation/trunk/lang/notation_sk.php @ 101613

Last change on this file since 101613 was 101613, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] notation Export depuis http://trad.spip.net

File size: 4.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/notation?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'acces' => 'Prístupnosť',
14        'afficher_tables' => 'Zobraziť hodnotenia',
15        'aide' => 'Pomocník',
16        'articles' => 'Články',
17        'auteur' => 'Autor',
18
19        // B
20        'bouton_radio_fermee' => 'Zatvorené',
21        'bouton_radio_ouvert' => 'Otvorené',
22        'bouton_voter' => 'Hodnotiteľ',
23
24        // C
25        'change_note_label' => 'Povoliť hodnotiteľom meniť svoju známku',
26        'configuration_notation' => 'Nastaviť hodnotenia',
27        'creation' => 'Vytvorenie tabuliek',
28        'creation_des_tables_mysql' => 'Vytvorenie tabuliek',
29        'cree' => 'Tabuľky vytvorené',
30        'creer_tables' => 'Vytvoriť tabuľky',
31
32        // D
33        'date' => 'dátum',
34        'derniers_votes' => 'Najnovšie hodnotenia',
35        'destruction' => 'Zničenie tabuliek',
36        'detruire' => '<strong style="color:red">Pozor, tento príkaz zničí tabuľky zásuvného modulu!</strong><br />Mali by ste ho používať, iba ak chcete zásuvný modul odinštalovať.',
37        'detruit' => 'Tabuľky zničené.',
38
39        // E
40        'effacer_tables' => 'Vymazať tabuľky',
41        'err_balise' => '[NOTATION_ERR: tag mimo cyklu článku]',
42        'err_db_notation' => '[NOTATION ERREUR: iba jedno hodnotenie na článok]',
43        'exemple' => 'Rozdelenie známok (známka = 5, váha = @ponderation@): ',
44        'explication_accepter_note' => 'Ak je "zatvorené", hodnotenie sa dá aktivovať samostatne na objekty, ktoré majú túto funkciu.',
45
46        // I
47        'info_acces' => 'Otvoriť hodnotenie: ',
48        'info_etoiles' => 'Tento parameter vám umožňuje zmeniť maximálnu hodnotu hodnotenia (počet hviezdičiek od 1 do 10, a 5 podľa predvolených nastavení).<br />
49                    <strong style="color:red">/!\\ Pozor:</strong> toto nastavenie nesmiete meniť po uložení hodnotenia, lebo hodnotenia sa neprepočítajú, čo môže spôsobiť nepresnosť vo vyhodnotení.<br />
50                    Tieto parametre musia byť pri vytváraní hodnotení rovnaké.',
51        'info_fonctionnement_note' => 'Ako hodnotenie funguje',
52        'info_ip' => 'Na čo najľahšie používanie sa hodnotenie priraďuje IP adrese hodnotiteľa, čo s určitými nevýhodami bráni následným duplicitným hodnoteniam. Najmä ak riadite hlasovanie autorov.<br />
53                V tomto prípade sa hodnotenie priraďuje k prihlasovaciemu údaju používateľa (samozrejme, keď sa zaregistroval).<br />
54                Ak chcete zaistiť jedinečnosť hodnotenia, vyhraďte hodnotenie <b>iba</b> pre zaregistrovaných používateľov (vyššie).', # MODIF
55        'info_modifications' => 'Zmeny známok',
56        'info_ponderation' => 'Váha umožňuje prirátať hodnotu článkom, ktoré dostali dosť hlasov. <br /> Zadajte počet hlasov, nad ktorý je podľa vás hodnotenie spoľahlivé.',
57        'ip' => 'IP',
58        'item_adm' => 'administrátorom ',
59        'item_all' => 'všetkým',
60        'item_aut' => 'autorom',
61        'item_id' => 'jedno hodnotenie na používateľa',
62        'item_ide' => 'zaregistrovaným ľuďom',
63        'item_ip' => 'jeden hlas/IP',
64
65        // J
66        'jaidonnemonavis' => 'Svoj názor som povedal(a)!',
67        'jaime' => 'Páči sa mi',
68        'jaimepas' => 'Nepáči sa mi',
69        'jaimeplus' => 'Už sa mi viac nepáči',
70        'jechangedavis' => 'Sťahujem svoj názor',
71
72        // L
73        'label_accepter_note' => 'Stav hodnotenia všetkých objektov',
74
75        // M
76        'moyenne' => 'Priemer',
77        'moyennep' => 'Vážený priemer',
78
79        // N
80        'nb_etoiles' => 'Hodnota známok',
81        'nbobjets_note' => 'Počet objektov so známkou: ',
82        'nbvotes' => 'Počet hodnotení',
83        'nbvotes_moyen' => 'Priemerný počet hodnotení podľa objektu: ',
84        'nbvotes_total' => 'Celkový počet hodnotení na stránke:',
85        'notation' => 'Hodnotenia',
86        'note' => 'Známka: ',
87        'note_1' => 'Známka: 1',
88        'note_10' => 'Známka: 10',
89        'note_2' => 'Známka: 2',
90        'note_3' => 'Známka: 3',
91        'note_4' => 'Známka: 4',
92        'note_5' => 'Známka: 5',
93        'note_6' => 'Známka: 6',
94        'note_7' => 'Známka: 7',
95        'note_8' => 'Známka: 8',
96        'note_9' => 'Známka: 9',
97        'note_pond' => 'Vážené známky',
98        'notes' => 'Známky',
99
100        // O
101        'objets' => 'Objekty',
102
103        // P
104        'param' => 'Nastavenie',
105        'ponderation' => 'Váha známky',
106
107        // T
108        'titre_ip' => 'Spôsob fungovania:',
109        'topnb' => '10 najlepšie ohodnotených objektov',
110        'topten' => '10 najlepších známok',
111        'toptenp' => '10 najlepších (vážených) známok ',
112        'totaux' => 'Spolu',
113
114        // V
115        'valeur_nb_etoiles' => 'Hodnotenie od 1 do ',
116        'valeur_ponderation' => 'Váha',
117        'vos_notes' => 'Vašich 5 najlepších známok',
118        'vote' => 'hodnotenie',
119        'voter' => 'Hodnotiť: ',
120        'votes' => 'hodnotení',
121        'votre_note' => 'Vaša známka'
122);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.