source: spip-zone/_plugins_/notation/trunk/lang/notation_sk.php @ 59024

Last change on this file since 59024 was 59024, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (notation)

File size: 4.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/notation?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'acces' => 'Prístupnosť',
12        'afficher_tables' => 'Zobraziť hodnotenia',
13        'aide' => 'Pomocník',
14        'articles' => 'Články',
15        'auteur' => 'Autor',
16
17        // B
18        'bouton_radio_fermee' => 'Zatvorené',
19        'bouton_radio_ouvert' => 'Otvorené',
20        'bouton_voter' => 'Hodnotiteľ',
21
22        // C
23        'change_note_label' => 'Povoliť hodnotiteľom meniť svoju známku',
24        'configuration_notation' => 'Nastaviť hodnotenia',
25        'creation' => 'Vytvorenie tabuliek',
26        'creation_des_tables_mysql' => 'Vytvorenie tabuliek',
27        'cree' => 'Tabuľky vytvorené',
28        'creer_tables' => 'Vytvoriť tabuľky',
29
30        // D
31        'date' => 'dátum',
32        'derniers_votes' => 'Najnovšie hodnotenia',
33        'destruction' => 'Zničenie tabuliek',
34        'detruire' => '<strong style="color:red">Pozor, tento príkaz zničí tabuľky zásuvného modulu!</strong><br />Mali by ste ho používať, iba ak chcete zásuvný modul odinštalovať.',
35        'detruit' => 'Tabuľky zničené.',
36
37        // E
38        'effacer_tables' => 'Vymazať tabuľky',
39        'err_balise' => '[NOTATION_ERR: tag mimo cyklu článku]',
40        'err_db_notation' => '[NOTATION ERREUR: iba jedno hodnotenie na článok]',
41        'exemple' => 'Rozdelenie známok (známka = 5, váha = @ponderation@): ',
42        'explication_accepter_note' => 'Ak je "zatvorené", hodnotenie sa dá aktivovať samostatne na objekty, ktoré majú túto funkciu.',
43
44        // I
45        'info_acces' => 'Otvoriť hodnotenie: ',
46        'info_etoiles' => 'Tento parameter vám umožňuje zmeniť maximálnu hodnotu hodnotenia (počet hviezdičiek od 1 do 10, a 5 podľa predvolených nastavení).<br />
47                    <strong style="color:red">/!\\ Pozor:</strong> toto nastavenie nesmiete meniť po uložení hodnotenia, lebo hodnotenia sa neprepočítajú, čo môže spôsobiť nepresnosť vo vyhodnotení.<br />
48                    Tieto parametre musia byť pri vytváraní hodnotení rovnaké.',
49        'info_fonctionnement_note' => 'Ako hodnotenie funguje',
50        'info_ip' => 'Na čo najľahšie používanie sa hodnotenie priraďuje IP adrese hodnotiteľa, čo s určitými nevýhodami bráni následným duplicitným hodnoteniam. Najmä ak riadite hlasovanie autorov.<br />
51                V tomto prípade sa hodnotenie priraďuje k prihlasovaciemu údaju používateľa (samozrejme, keď sa zaregistroval).<br />
52                Ak chcete zaistiť jedinečnosť hodnotenia, vyhraďte hodnotenie <b>iba</b> pre zaregistrovaných používateľov (vyššie).',
53        'info_modifications' => 'Zmeny známok',
54        'info_ponderation' => 'Váha umožňuje prirátať hodnotu článkom, ktoré dostali dosť hlasov. <br /> Zadajte počet hlasov, nad ktorý je podľa vás hodnotenie spoľahlivé.',
55        'ip' => 'IP',
56        'item_adm' => 'administrátorom ',
57        'item_all' => 'všetkým',
58        'item_aut' => 'autorom',
59        'item_id' => 'jedno hodnotenie na používateľa',
60        'item_ide' => 'zaregistrovaným ľuďom',
61        'item_ip' => 'jedno hodnotenie na IP',
62
63        // J
64        'jaidonnemonavis' => 'Svoj názor som povedal(a)!',
65        'jaime' => 'Páči sa mi',
66        'jaimepas' => 'Nepáči sa mi',
67        'jaimeplus' => 'Už sa mi viac nepáči',
68        'jechangedavis' => 'Sťahujem svoj názor',
69
70        // L
71        'label_accepter_note' => 'Stav hodnotenia všetkých objektov',
72
73        // M
74        'moyenne' => 'Priemer',
75        'moyennep' => 'Vážený priemer',
76
77        // N
78        'nb_etoiles' => 'Hodnota známok',
79        'nbobjets_note' => 'Počet objektov so známkou: ',
80        'nbvotes' => 'Počet známok',
81        'nbvotes_moyen' => 'Priemerný počet hodnotení podľa objektu: ',
82        'nbvotes_total' => 'Celkový počet hodnotení na stránke:',
83        'notation' => 'Hodnotenia',
84        'note' => 'Známka: ',
85        'note_1' => 'Známka: 1',
86        'note_10' => 'Známka: 10',
87        'note_2' => 'Známka: 2',
88        'note_3' => 'Známka: 3',
89        'note_4' => 'Známka: 4',
90        'note_5' => 'Známka: 5',
91        'note_6' => 'Známka: 6',
92        'note_7' => 'Známka: 7',
93        'note_8' => 'Známka: 8',
94        'note_9' => 'Známka: 9',
95        'note_pond' => 'Vážené známky',
96        'notes' => 'Známky',
97
98        // O
99        'objets' => 'Objekty',
100
101        // P
102        'param' => 'Nastavenie',
103        'ponderation' => 'Váha známky',
104
105        // T
106        'titre_ip' => 'Spôsob fungovania:',
107        'topnb' => '10 najlepšie ohodnotených objektov',
108        'topten' => '10 najlepších známok',
109        'toptenp' => '10 najlepších (vážených) známok ',
110
111        // V
112        'valeur_nb_etoiles' => 'Hodnotenie od 1 do ',
113        'valeur_ponderation' => 'Váha',
114        'vos_notes' => 'Vašich 5 najlepších známok',
115        'vote' => 'hodnotenie',
116        'voter' => 'Hodnotiť: ',
117        'votes' => 'hodnotení',
118        'votre_note' => 'Vaša známka'
119);
120
121?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.