source: spip-zone/_plugins_/notifications/trunk/lang/notifications_nl.php @ 87671

Last change on this file since 87671 was 87671, checked in by salvatore@…, 6 years ago

[Salvatore] notifications Export depuis http://trad.spip.net

File size: 8.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/notifications?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'alt_logo_conf' => 'Logo van plugin Notifications',
12        'article_prive' => 'Publicatie van artikelen',
13        'article_prive_admins_restreints' => '<strong>Beheerders</strong>: Beperkte beheerders ontvangen notificaties bij voorstellen voor publicatie in hun rubriek', # MODIF
14        'article_prive_auteurs' => '<strong>Auteurs</strong>: Auteurs ontvangen notificaties bij het voorstellen, publiceren of verwijderen van hun artikel(en)', # MODIF
15        'article_propose_detail' => 'Artikel "@titre@" is ter publicatie voorgesteld sinds',
16        'article_propose_sujet' => '[@nom_site_spip@] Stelt voor: @titre@', # MODIF
17        'article_propose_titre' => 'Voorgesteld artikel
18        ------------------',
19        'article_propose_url' => 'Je wordt voorgesteld het te bekijken en je mening te geven
20        in het forum, dat je vindt op dit adres:',
21        'article_publie_detail' => 'Artikel "@titre@" wordt gepubliceerd door @connect_nom@.',
22        'article_publie_sujet' => '[@nom_site_spip@] GEPUBLICEERD: @titre@',
23        'article_publie_titre' => 'Gepubliceerd artikel
24        --------------------',
25        'article_valide_date' => 'Onder voorbehoud van wijzigingen zal dit artikel worden gepubliceerd',
26        'article_valide_detail' => 'Artikel "@titre@" werd gevalideerd door @connect_nom@.',
27        'article_valide_sujet' => '[@nom_site_spip@] GEVALIDEERD: @titre@',
28        'article_valide_titre' => 'Artikel gevalideerd
29        -------------------',
30        'article_valide_url' => 'In afwachting kan het via dit tijdelijke adres worden bekeken:',
31
32        // B
33        'bouton_changer_pass' => 'Mijn wachtwoord veranderen',
34        'bouton_finir_inscription' => 'Mijn inschrijving beëindigen',
35        'breve_propose_detail' => 'Nieuwsbericht "@titre@" wordt ter publicatie voorgesteld sinds',
36        'breve_propose_sujet' => '[@nom_site_spip@] Voorgesteld: @titre@',
37        'breve_propose_titre' => 'Voorgesteld nieuwbericht
38        ------------------------',
39        'breve_propose_url' => 'Je wordt voorgesteld het te bekijken en je mening te geven
40        in het forum, dat je vindt op dit adres:',
41        'breve_publie_detail' => 'Nieuwsbericht "@titre@" wordt gepubliceerd door @connect_nom@.',
42        'breve_publie_sujet' => '[@nom_site_spip@] GEPUBLICEERD: @titre@',
43        'breve_publie_titre' => 'Gepubliceerd nieuwsbericht
44        --------------------------',
45
46        // E
47        'evenement_notification' => 'De volgende evenementen kunnen een notificatie per email in werking stellen.',
48
49        // F
50        'form_forum_confirmer_email' => 'Klik op de knop hieronder om het e-mailadres te bevestigen: ',
51        'forum_prives_auteur' => '<strong>Auteurs</strong>: Auteurs ontvangen notificaties uit een forum dat onder hun artikel is geplaatst of van hun berichten in de privé-omgeving.',
52        'forum_prives_moderateur' => 'Geef hieronder het e-mailadres van de moderator van de forums in het privé-gedeelte (of meerdere, gescheiden door een komma).',
53        'forum_prives_thread' => '<strong>Draad van de discussie</strong>: deelnemers aan dezelfde discussie in het privé-forum ontvangen notificaties.',
54        'forums_limiter_rubriques_explication' => 'Vermeld hier de identificatie van iedere rubriek waarvoor de notificaties moeten worden geactiveerd, gescheiden door een komma. bv: "11,26"',
55        'forums_limiter_rubriques_label' => 'Uitsluitend deze rubrieken:',
56        'forums_prives' => 'Privé forums',
57        'forums_public' => 'Publieke forums',
58        'forums_public_a_noter' => 'Let op: bij een gemodeeerd forum ontvangen alleen de auteurs die mogen goedkeuren een noticifatie bij een nieuw bericht; anderen ontvangen pas een bericht na goedkeuring.',
59        'forums_public_article' => '<strong>Reactie op een artikel</strong>: personen die via de publieke site op een artikel reageren, ontvangen een notificatie (zinvol bij een "plat" forum). Uitgezonderd zijn verwijderde of als SPAM aangeduide berichten.',
60        'forums_public_auteurs' => '<strong>Auteurs</strong>: auteurs ontvangen notificaties van publieke forumberichten onder hun artikel.',
61        'forums_public_moderateur' => 'Geef hieronder het e-mailadres van de moderator van de publieke forums (of meerdere, gescheiden door een komma).',
62        'forums_public_thread' => '<strong>Draad van een discussie</strong>: deelnemers aan dezelfde publieke discussie ontvangen forumnotificaties. Uitgezonderd zijn verwijderde of als SPAM aangeduide berichten.',
63
64        // I
65        'info_lien_publier_commentaire' => 'Dit commentaar plaatsen',
66        'info_lien_signaler_spam_commentaire' => 'Als SPAM aanmerken',
67        'info_lien_supprimer_commentaire' => 'Dit commentaar verwijderen',
68        'info_moderation_confirmee_off' => 'Bericht #@id_forum@ werd verwijderd',
69        'info_moderation_confirmee_publie' => 'Bericht #@id_forum@ werd gepubliceerd',
70        'info_moderation_confirmee_spam' => 'Bericht #@id_forum@ werd als SPAM aangemerkt',
71        'info_moderation_deja_faite' => 'Bericht #@id_forum@ werd al gemodereerd als "@statut@".',
72        'info_moderation_interdite' => 'Je hebt niet het recht dit bericht te modereren',
73        'info_moderation_lien_titre' => 'Modereer dit bericht vanaf het privé-gedeelte',
74        'info_moderation_url_perimee' => 'Deze moderatie-link is niet langer geldig.',
75        'info_nouveau_commentaire' => 'Nieuw commentaar',
76        'inscription' => 'Inschrijving van redacteurs',
77        'inscription_admins' => 'Beheerders',
78        'inscription_explication' => 'Welke auteurs ontvangen notificaties bij de inschrijving van nieuwe redacteurs?',
79        'inscription_label' => 'Status',
80        'inscription_statut_aucun' => 'Geen',
81        'inscription_statut_webmestres' => 'Webmasters',
82
83        // L
84        'lien_documentation' => '<a href="http://contrib.spip.net/Notifications" class="spip_out">Zie documentatie</a>',
85        'limiter_rubriques_explication' => 'Vermeld hier de identificatie van iedere rubriek waarvoor de notificaties moeten worden geactiveerd, gescheiden door een komma. bv: "11,26"',
86        'limiter_rubriques_label' => 'Uitsluitend deze rubrieken:',
87
88        // M
89        'message_a_valider' => 'Te valideren bericht: ',
90        'message_spam_a_confirmer' => 'Aan te duiden als SPAM: ',
91        'message_voir_configuration' => 'Bekijk de configuratie van de notificaties',
92        'messagerie_interne' => 'Intern berichtensysteem',
93        'messagerie_interne_signaler' => '<strong>Nieuwe privé-berichten signaleren</strong>: activeer deze optie zodat de site een notificatie stuurt wanneer een redacteur een nieuw bericht niet heeft gezien. Het systeem wacht 20 minuten alvorens de notificatie naar de redacteur wordt gestuurd, om op deze manier een redacteur die in het privé-gedeelte online is niet met emails te bekogelen.',
94        'moderateur' => '<strong>Moderateur</strong>',
95
96        // N
97        'notifications' => 'Notificaties',
98
99        // P
100        'pass_mail_passcookie_1' => 'Om je toegang tot de site @nom_site_spip@ terug te vinden, klik je op deze knop: ',
101        'pass_mail_passcookie_2' => 'Vervolgens geef je een nieuw wachtwoord in en je logt in op de site.',
102
103        // S
104        'signature_petition' => 'Petitie-handtekeningen',
105        'signature_petition_moderateur' => 'Geef hier het e-mailadres van de moderator voor petities (of meerdere, gescheiden door een komma).',
106        'suivi_texte_acces_page' => 'Pas mijn abonnementen op discussies aan',
107        'suivis_perso' => 'Aangepaste opvolging',
108        'suivis_perso_activer_option' => 'Wanneer je deze optie inschakelt, wordt iedere bezoeker die via deze URL binnenkomt, geregistreerd in tabel <code>spip_auteurs</code>, met status <code>6visiteur</code>. Zo kan hij alle berichten bekijken die hij in het forum plaatste, zijn notificatie-opties instellen, enz.',
109        'suivis_perso_non' => 'Geen opvolging',
110        'suivis_perso_oui' => 'Opvolging geactiveerd',
111        'suivis_perso_url_suivis' => '<strong>Zet een aangepaste URL</strong> in de notificatie-emails. Aan de hand van deze URL kan de gebruiker zijn persoonlijke notificatie-instellingen aanpassen.',
112        'suivis_public_article_thread' => 'TODO: keuze op ieder artikel/draad',
113        'suivis_public_changer_email' => 'TODO: email veranderen',
114        'suivis_public_description' => 'Je kunt hier (zodra dit werkt...) al je forumberichten terugvinden, een RSS-feed krijgen van alle reacties, jouw wijze van notificatie kiezen, enz.',
115        'suivis_public_notif_desactiver' => 'TODO: aankruisen om geen notificaties meer te ontvangen',
116        'suivis_public_vos_forums' => 'Je forums',
117        'suivis_public_vos_forums_date' => 'Je forums, op datum',
118        'suivis_public_votre_page' => 'Dit is jouw persoonlijke bladzijde om deze site op te volgen',
119
120        // T
121        'titre_moderation' => 'Opvolgen'
122);
123
124?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.