source: spip-zone/_plugins_/notifications/trunk/lang/notifications_sk.php @ 62796

Last change on this file since 62796 was 62796, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (notifications)

File size: 6.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/notifications?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'alt_logo_conf' => 'Logo zásuvného modulu Oznamy',
12        'article_prive' => 'Publikovanie článkov',
13        'article_prive_admins_restreints' => '<strong>Administrátori:</strong> administrátori s obmedzeniami dostávajú oznamy pri odoslaní článkov do ich rubriky',
14        'article_prive_auteurs' => '<strong>Autori:</strong> autori dostávajú oznamy pri publikovaní svojich článkov',
15        'article_propose_detail' => 'Článok "@titre@" bol odoslaný na publikovanie
16        z(o)',
17        'article_propose_sujet' => '[@nom_site_spip@] Odoslaný: @titre@',
18        'article_propose_titre' => 'Článok bol odoslaný
19        ---------------',
20        'article_propose_url' => 'Pozvali vás, aby ste si prečítali tento článok a svoj názor naň napísali do diskusného fóra, ktoré je k nemu pripojené. Článok nájdete na adrese:',
21        'article_publie_detail' => 'Článok "@titre@" práve publikoval(a) @connect_nom@.',
22        'article_publie_sujet' => '[@nom_site_spip@] PUBLIKOVANÝ: @titre@',
23        'article_publie_titre' => 'Publikovaný článok
24        --------------',
25        'article_valide_date' => 'Môže sa zmeniť, tento článok bude publikovaný',
26        'article_valide_detail' => 'Článok "@titre@" schválil(a) @connect_nom@.',
27        'article_valide_sujet' => '[@nom_site_spip@] POTVRDENÝ: @titre@',
28        'article_valide_titre' => 'Článok bol schválený
29        --------------',
30        'article_valide_url' => 'Zatiaľ je zobrazený na tejto dočasnej adrese:',
31
32        // B
33        'breve_propose_detail' => 'Novinka "@titre@" sa posiela na publikovanie
34        z(o)',
35        'breve_propose_sujet' => '[@nom_site_spip@] Odoslaný: @titre@',
36        'breve_propose_titre' => 'Novinka bola odoslaná
37        ---------------',
38        'breve_propose_url' => 'Pozvali vás, aby ste si pozreli túto novinku a svoj názor na ňu napísali  do diskusného fóra, ktoré je k nej pripojené. Novinku nájdete na adrese:',
39        'breve_publie_detail' => 'Novinku "@titre@" práve publikoval(a) @connect_nom@.',
40        'breve_publie_sujet' => '[@nom_site_spip@] PUBLIKOVANÝ: @titre@',
41        'breve_publie_titre' => 'Novinka bola publikovaná
42        --------------',
43
44        // E
45        'evenement_notification' => 'Ďalšie udalosti môžu vyvolať odoslanie oznamu e-mailom.',
46
47        // F
48        'forum_prives_auteur' => '<strong>Autori:</strong> autori dostávajú oznamy odoslané z diskusných fór pod ich článkami alebo správami v súkromnej zóne.',
49        'forum_prives_moderateur' => 'Zadajte e-mailovú adresu moderátora súkromných diskusných fór (alebo viac, oddelených čiarkami).',
50        'forum_prives_thread' => '<strong>Téma:</strong> diskutujúci v rovnakom vlánke dostávajú oznami z (verejných) diskusných fór.',
51        'forums_prives' => 'Súkromné diskusné fóra',
52        'forums_public' => 'Verejné diskusné fóra',
53        'forums_public_a_noter' => 'Poznámka: v prípade, že sa príspevky do diskusných fór kontrolujú pred ich zverejnením, o odoslaní príspevkov sú informovaní iba autori, ktorí majú právo schvaľovať príspevky; ostatní sú informovaní, až keď príspevky schvália títo moderátori.',
54        'forums_public_auteurs' => '<strong>Autori:</strong> autori dostávajú oznamy odoslané z diskusných fór pod ich článkami na verejne prístupnej stránke.',
55        'forums_public_moderateur' => 'Zadajte e-mailovú adresu moderátora verejných diskusných fór (alebo viac, oddelených čiarkami).',
56        'forums_public_thread' => '<strong>Téma:</strong> diskutujúci v rovnakom vlákne dostávajú oznamy z (verejných) diskusných fór.',
57
58        // I
59        'info_moderation_confirmee_off' => 'Príspevok #@id_forum@ bol vymazaný',
60        'info_moderation_confirmee_publie' => 'Príspevok #@id_forum@ bol publikovaný',
61        'info_moderation_confirmee_spam' => 'Príspevok #@id_forum@ bol nahlásený ako SPAM',
62        'info_moderation_deja_faite' => 'Príspevok #@id_forum@ už bol skontrolovaný v "@statut@".<br />Ak ho chcete upraviť, prihláste sa do súkromnej zóny.',
63        'info_moderation_interdite' => 'Na kontrolu tohto príspevku nemáte dostatočné práva',
64        'inscription' => 'Prihlásenie redaktorov',
65        'inscription_admins' => 'Administrátori',
66        'inscription_explication' => 'Ktorí autori dostanú oznamy pri zaregistrovaní nových redaktorov?',
67        'inscription_label' => 'Stav',
68        'inscription_statut_aucun' => 'Žiaden',
69        'inscription_statut_webmestres' => 'Webmasteri',
70
71        // L
72        'lien_documentation' => '<a href="http://www.spip-contrib.net/Notifications" class="spip_out">Porov. s dokumentáciou</a>',
73
74        // M
75        'message_a_valider' => 'Príspevok na potvrdenie: ',
76        'message_voir_configuration' => 'Zobraziť nastavenia oznamov',
77        'messagerie_interne' => 'Súkromný odkazovač',
78        'messagerie_interne_signaler' => '<strong>Označiť nové súkromné správy:</strong> aktivujte túto možnosť, ak chcete, aby stránka poslala oznam redaktorovi, v prípade, že si neprečítal novú správu vo svojej schránke. Systém počká 20 minút, predtým ako upozorní redaktora, a tak nespamuje redaktora, ktorý je už online v súkromnej zóne.',
79        'moderateur' => '<strong>Moderátor</strong>',
80
81        // N
82        'notifications' => 'Oznamy',
83
84        // S
85        'signature_petition' => 'Podpisy pod petíciu',
86        'signature_petition_moderateur' => 'Zadajte e-mailovú adresu moderátora petícií (alebo viac, oddelených čiarkami).',
87        'suivis_perso' => 'Prispôsobené sledovanie',
88        'suivis_perso_activer_option' => 'Ak aktivujete túto možnosť, každý návštevník, ktorý sa prihlási na túto sledovaciu adresu, bude zapísaný do tabuľky <code>spip_auteurs</code> so stavom <code>6visiteur.</code> Potom si bude môcť prezrieť všetky príspevky, pod ktoré sa podpísal na diskusnom fóre, upraviť si nastavenia oznamov, atď.',
89        'suivis_perso_non' => 'Bez sledovania',
90        'suivis_perso_oui' => 'Sledovať aktivitu',
91        'suivis_perso_url_suivis' => '<strong>Pridať vlastnú URL na sledovanie</strong> do každého oznamu e-mailom. Pomocou tejto adresy si môžu používatelia sami nastaviť vlastné predvoľby pre oznamy.',
92        'suivis_public_article_thread' => 'TREBA: zaškrtávacie políčko pri každom článku/vlákne',
93        'suivis_public_changer_email' => 'TREBA: zmeniť e-mail',
94        'suivis_public_description' => 'Môžete (ak to funguje) duplikovať a preniesť ich na inú stránku všetky svoje príspevky v diskusnom fóre, vytvoriť si kanál RSS s reakciami na ne, vybrať si spôsob oznámenia o reakcii, atď.',
95        'suivis_public_notif_desactiver' => 'TREBA: zaškrtávacie políčko na zastavenie prijímania oznamov',
96        'suivis_public_vos_forums' => 'Vaše diskusné fóra',
97        'suivis_public_vos_forums_date' => 'Vaše diskusné fóra podľa dátumu',
98        'suivis_public_votre_page' => 'Toto je vaša vlastná stránka na sledovanie webu.'
99);
100
101?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.