source: spip-zone/_plugins_/parrainage/trunk/lang/parrainage_sk.php @ 97459

Last change on this file since 97459 was 97459, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] parrainage Export depuis http://trad.spip.net

File size: 4.1 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/parrainage?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'ajouter_filleul_confirmation' => 'Ak si tohto človeka pridáte do kontaktov, potom ho môžete pozvať.',
14
15        // C
16        'configuration_delai_sans_nouvelles_label' => 'Časový limit pre stav "Žiadne nové"',
17        'configuration_invitation_obligatoire_label' => 'Vyžaduje sa pozvánka',
18        'configuration_titre' => 'Nastavenia patronátu',
19
20        // E
21        'erreur_aucun_contact' => 'Nenahrali ste žiaden kontakt.',
22        'erreur_aucun_filleul' => 'Nevybrali ste žiadneho priateľa.',
23        'erreur_inscription_desactivee' => 'Registrácia na stránku je deaktivovaná. Nemôžete nikoho sponzorovať.',
24        'erreur_invitation_invalide' => 'Vaša pozvánka sa nezhoduje so zadanou e-mailovou adresou',
25        'erreur_invitation_obligatoire' => 'Na to, aby ste sa mohli zaregistrovať na tejto stránke, musíte mať pozvánku.',
26
27        // F
28        'filleul_actions' => 'Akcie',
29        'filleul_ajouter' => 'Pridať',
30        'filleul_email' => 'E-mailová adresa',
31        'filleul_nom' => 'Meno',
32        'filleul_statut' => 'Stav',
33
34        // I
35        'inscription_code_invitation_label' => 'Kód pozvánky',
36        'invitation_message' => '@nom_parrain@ vás pozýva, aby ste sa pripojili k stránke @site@.',
37        'invitation_sujet' => '@nom@ vás pozýva, aby ste sa pripojili k stránke @site@',
38        'invitation_url' => 'Na prihlásenie navštívte túto adresu:',
39
40        // M
41        'message_insciption_fermee' => 'Pozor, registrácia na stránku je vypnutá. Musíte ju aktivovať, aby ste mohli využívať tento zásuvný modul',
42        'message_ouvrir_visiteur' => 'Ak chcete registráciu na stránku otvoriť novým návštevníkom, môžete aktivovať túto možnosť (nastavenia zásuvného modulu "Patronát" vyžadujú, aby ten, kto sa má zaregistrovať, dostal pozývací kód): ',
43
44        // P
45        'parrainage_inviter' => 'Poslať pozvánku',
46        'parrainage_message_aucun' => 'Nikoho z týchto ľudí netreba pozvať.',
47        'parrainage_message_aucun_1' => 'Tento človek je už pozvaný alebo zaregistrovaný.',
48        'parrainage_message_erreur' => 'Minimálne jedna pozvánka nebola odoslaná úspešne.',
49        'parrainage_message_label' => 'Vaša správa',
50        'parrainage_message_ok_pluriel' => '@nombre@ pozvánok bolo naprogramovaných, teraz sa posielajú.',
51        'parrainage_message_ok_singulier' => 'Pozvánka bola naprogramovaná, teraz sa posiela.',
52        'parrainage_supprime_nb' => '@nb@ vymazaných kontaktov',
53        'parrainage_supprime_un' => '@nb@ vymazaný kontakt',
54        'parrainage_supprimer_filleul' => 'Odstrániť tento kontakt',
55        'parrainage_supprimer_filleul_confirmation' => 'Určite chcete odstrániť @nom@ zo svojich kontaktov?',
56        'parrainage_supprimer_filleuls' => 'Vymazať vybrané kontakty',
57        'parrainage_supprimer_filleuls_confirmation' => 'Určite chcete vymazať kontakty, ktoré ste vybrali vo svojich kontaktoch?',
58        'plugin_nom' => 'Patronát',
59
60        // S
61        'selectionner_rien' => 'Odznačiť všetko',
62        'selectionner_tout' => 'Vybrať všetko',
63        'statut_contact' => 'Kontakt',
64        'statut_contact_explication' => 'Tento človek je vo vašom adresári. Môžete ho pozvať, aby sa pridal na stránku.',
65        'statut_deja_inscrit' => 'Už zaregistrovaný',
66        'statut_deja_inscrit_explication' => 'Tento človek je už zaregistrovaný na stránke, ale nie je váš priateľ!',
67        'statut_en_cours' => 'Pozvánka sa posiela',
68        'statut_en_cours_explication' => 'Vaša pozvánka sa posiela.',
69        'statut_filleul' => 'Priateľ',
70        'statut_filleul_depuis' => 'Priateľ od @date@',
71        'statut_filleul_explication' => 'Vďaka vám sa tento človek zaregistroval na stránke: vy ste jeho patrón.',
72        'statut_invite' => 'Pozvaný @duree@',
73        'statut_invite_explication' => 'Nedávno ste tohto človeka požiadali.',
74        'statut_sans_nouvelles' => 'Žiadni noví od @date@',
75        'statut_sans_nouvelles_explication' => 'Tohto človeka ste pred nejakým časom pozvali, ale nikdy neprišiel.',
76        'statut_visite' => 'Navštívil(a) stránku',
77        'statut_visite_explication' => 'Tento človek už dostal vašu pozvánku, aby prišiel na stránku, ale nezaregistroval sa.'
78);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.