source: spip-zone/_plugins_/passe_complexe/trunk/lang/passe_complexe_nl.php @ 110935

Last change on this file since 110935 was 110935, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] passe_complexe Export depuis http://trad.spip.net

File size: 935 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/passe_complexe?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'cfg_common' => 'Lijst van verboden soortnamen in de passwoorden. <small>(Gedeeld met kommas)</small> :',
14        'cfg_descriptif' => 'De paswword tester plugin controleert de sterkte van een passwoord.<br/>De tests worden volgens verschillende criterias uitgevooerd: lengte van de woord, uitzonderlijke tekenen, enz. <br/>Je kan ook een lijst van verboden woorden maken.',
15        'cfg_longueur' => 'Minimale lengte van de passwoord : ',
16        'common' => 'passwoord,azerty,qwertzui',
17        'court' => 'Te kort',
18
19        // F
20        'faible' => 'Zwak',
21        'fort' => 'Sterk',
22
23        // M
24        'moyen' => 'Middelmatig',
25
26        // N
27        'nb_mini' => 'Aantal tekennen (min.) : '
28);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.