source: spip-zone/_plugins_/passe_complexe/trunk/lang/passe_complexe_nl.php @ 111164

Last change on this file since 111164 was 111164, checked in by hanjo.spip@…, 3 years ago

[Salvatore] passe_complexe Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File size: 1.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/passe_complexe?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'cfg_common' => 'Lijst van verboden woorden in de wachtwoorden. <small>(Gescheiden door komma’s)</small>:',
14        'cfg_descriptif' => 'De wachtwoordtester plugin controleert de sterkte van een wachtwoord.<br/>De tests worden volgens verschillende criteria’s uitgevoerd: lengte van het woord, speciale tekenen, enz.<br/>Je kunt ook een lijst van verboden woorden maken.',
15        'cfg_longueur' => 'Minimale lengte van het wachtwoord: ',
16        'cfg_passe_complexe' => 'De plugin Complex Wachtwoord configureren',
17        'cfg_titre_parametrages' => 'Wachtwoordtester',
18        'common' => 'wachtwoord,azerty,qwerty,geheim',
19        'court' => 'Te kort',
20
21        // F
22        'faible' => 'Zwak',
23        'fort' => 'Sterk',
24
25        // M
26        'mot_interdit' => 'Dit wachtwoord is niet toegestaan',
27        'motpassecomplexe_actif' => 'Je gebruikt de plugin "Complex Wachtwoord". De lengte van het wachtwoord moet worden aangepast in deze plugin',
28        'moyen' => 'Middelmatig',
29
30        // N
31        'nb_mini' => 'Minimaal aantal tekens: '
32);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.