source: spip-zone/_plugins_/player/trunk/lang/paquet-player_nl.php

Last change on this file was 102132, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] paquet-player Export depuis http://trad.spip.net

File size: 772 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-player?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // P
13        'player_description' => 'Deze plugin maakt geluid mogelijk.
14Hij voegt flashlezers toe voor het .mp3 formaat.
15Hij werkt op alle <code><docXX|player></code>, zowel in tekst als in skeletten.
16
17-* In een tekst toont <code><docXX|player></code> een audio flashlezer (meerdere keuzemogelijkheden);
18-* In een tekst kan met <code>#MODELE{playlist}</code> een playlist met de nieuwste mp3 bestanden worden getoond',
19        'player_slogan' => 'Geluidsbestanden in mp3 lezen'
20);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.