source: spip-zone/_plugins_/plugonet/trunk/lang/paquet-plugonet_nl.php @ 108206

Last change on this file since 108206 was 108206, checked in by hanjo.spip@…, 3 years ago

[Salvatore] paquet-plugonet Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File size: 762 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-plugonet?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // P
13        'plugonet_description' => 'Deze plugin maakt een nieuw paquet.xml bestand op basis van het plugin.xml bestand. Controle opties zijn beschikbaar om vooraf enkele bakens van het oorspronkelijke bestand aan te passen.
14
15Daarnaast maakt PlugOnet het mogelijk om handmatig aangemaakte  paquet.xml bestanden te controleren en het biedt hulp bij elk baken van de nieuwe DTD.',
16        'plugonet_slogan' => 'Migreer de DTD van een plugin naar die van een pakket'
17);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.