source: spip-zone/_plugins_/polyhierarchie/trunk/lang/paquet-polyhier_sk.php @ 97477

Last change on this file since 97477 was 97477, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] paquet-polyhier Export depuis http://trad.spip.net

File size: 620 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-polyhier?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // P
13        'polyhier_description' => 'Zásuvný modul umožňujúci vytvárať krížové odkazy na rubriky a články v nadväzujúcich rubrikách
14        aj v iných rubrikách ako v priamej nadradenej rubrike.',
15        'polyhier_slogan' => 'Vytvorte odkaz na článok alebo rubriku vo viacerých nadradených rubrikách'
16);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.