source: spip-zone/_plugins_/popup/spipopup_spip3/lang/spipopup_nl.php @ 104628

Last change on this file since 104628 was 104628, checked in by hanjo.spip@…, 4 years ago

[Salvatore] spipopup Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File size: 2.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/spipopup?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'btn_fermer_fenetre' => 'Sluiten',
14        'btn_fermer_fenetre_ttl' => 'Dit venster sluiten',
15        'btn_haut_page' => 'Begin pagina',
16        'btn_haut_page_ttl' => 'Naar het begin van de pagina',
17        'btn_imprimer' => 'Afdrukken',
18        'btn_imprimer_ttl' => 'Deze pagina afdrukken',
19
20        // D
21        'descr_cfg' => 'Documentatie van de plugin voor meer informatie: [spip-contrib.net/ ?article3573->https://contrib.spip.net/?article3573]',
22
23        // E
24        'editor' => 'Popup link aanpassen',
25        'editor_enregistrer' => 'Opslaan',
26        'editor_erreur_entree_obligatoire' => 'Deze gegevens zijn verplicht!',
27        'editor_lien' => 'In te voegen link (URL of SPIP object)',
28        'editor_skel' => 'SPIP skelet voor de pagina',
29        'editor_texte' => 'Tekst van de link',
30        'editor_titre' => 'Titel van de link (wanneer er met muis overheen wordt gegaan)',
31        'editor_titre_inserer_lien_popup' => 'Een popup link invoegen',
32
33        // H
34        'height' => 'Hoogte (in pixels)',
35
36        // I
37        'inserer_lien_popup' => 'Een link als popup venster invoegen',
38
39        // L
40        'legend_cfg_balise' => 'Betreft een extern venster',
41
42        // N
43        'nom' => 'Baken #POPUP',
44        'nouvelle_fenetre' => '[Nieuw venster]',
45
46        // O
47        'options_popup' => 'Aan het nieuwe venster doorgegeven JavaScript opties',
48        'options_popup_comment' => 'Vermeld hier een tabel van opties die aan het nieuwe venster moeten worden doorgegeven in de vorm: "variabele1 : waarde1, variabele2 : waarde2, ..." ({bv.: "location : 0, scrollbars : 1"}).',
49
50        // P
51        'popup_titre' => 'Dialoogbox',
52
53        // R
54        'retour_fenetre' => '[Terug naar het hoofdvenster]',
55
56        // S
57        'skel_defaut' => 'Standaard skelet gebruikt voor de weergave van de inhoud van het venster',
58        'skel_defaut_comment' => 'Het gaat hier om het skelet "popup_defaut.html" aanwezig in de root van de plugin.',
59        'spipopup' => 'SPIPopup',
60
61        // T
62        'titre_descr_cfg' => 'Configuratie van de "Popup" tool',
63        'titre_popup' => 'Naam JavaScript van het venster',
64        'titre_popup_comment' => 'Je mag in het vervolg deze naam gebruiken in je ("window.popup") scripts.',
65
66        // W
67        'width' => 'Breedte (in pixels)',
68        'width_and_height' => 'Afmetingen van het venster'
69);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.