source: spip-zone/_plugins_/popup/spipopup_spip3/lang/spipopup_sk.php @ 61037

Last change on this file since 61037 was 61037, checked in by jrynik@…, 9 years ago

langues (spipopup)

File size: 1.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/spipopup?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // B
11        'btn_fermer_fenetre' => 'Zatvoriť',
12        'btn_fermer_fenetre_ttl' => 'Zatvoriť toto okno',
13        'btn_haut_page' => 'Vrchná časť stránky',
14        'btn_haut_page_ttl' => 'Návrat na vrchnú časť stránky',
15        'btn_imprimer' => 'Vytlačiť',
16        'btn_imprimer_ttl' => 'Vytlačiť túto stránku',
17
18        // D
19        'descr_cfg' => 'Dokumentácia zásuvného modulu pre viac informácií: [spip-contrib.net/?article3573->http://www.spip-contrib.net/?article3573]',
20
21        // H
22        'height' => 'Výška (v pixeloch)',
23
24        // L
25        'legend_cfg_balise' => 'O externom okne',
26
27        // N
28        'nom' => 'Tag #POPUP',
29        'nouvelle_fenetre' => '[Nové okno]',
30
31        // O
32        'options_popup' => 'Nastavenia JavaScriptu, ktoré prešli na nové okno',
33        'options_popup_comment' => 'Tu zadajte pole s nastaveniami, ktoré prejdú na nové okno vo forme tabuľky v podobe: "premenná1: hodnota1, premenná2: hodnota2, ..." ({príkl.: "poloha: 0, rolovacie pruhy: 1"}).',
34
35        // P
36        'popup_titre' => 'Dialógové okno',
37
38        // R
39        'retour_fenetre' => '[Späť na hlavné okno]',
40
41        // S
42        'skel_defaut' => 'Predvolená šablóna, ktorá sa použije na zobrazenie obsahu okna',
43        'skel_defaut_comment' => 'Toto je začiatok šablóny "popup_defaut.html", ktorá sa nachádza v koreňovom adresári zásuvného modulu.',
44
45        // T
46        'titre_descr_cfg' => 'Nastavenia nástroja "Vyskakovacie okno"',
47        'titre_popup' => 'Názov JavaScriptu okna',
48        'titre_popup_comment' => 'Na označenie v svojich skriptoch ("window.popup") môžete použiť tento názov.',
49
50        // W
51        'width' => 'Šírka (v pixeloch)',
52        'width_and_height' => 'Veľkosť okna'
53);
54
55?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.