source: spip-zone/_plugins_/pub_banner/trunk/lang/paquet-pubban_sk.php @ 74925

Last change on this file since 74925 was 74925, checked in by salvatore@…, 8 years ago

langues (paquet-pubban)

File size: 1.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-pubban?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // P
11        'pubban_description' => 'Ovládanie a štatistiky reklamných pútačov integrovaných v šablónach SPIPu.
12
13{{POUŽITIE}}
14
15-* Tento zásuvný modul pridá do šablón tag {{ #PUBBAN{názov pútača,} }} ktorý nahradí rám umiestnený okolo pútača.
16-* Verejná stránka vám umožňuje zobraziť štatistiky pútačov a exportovať ich do formátu  ".xls".
17
18{{PREDVOLENÉ HODNOTY}}
19
20-* Podľa predvolených nastavení sa štandardné pútače nahrávajú pri inštalácii; sú to štyri najbežnejšie typy na internete. Môžete ich mazať a vytvárať nové.
21-* Ukážkové pútače ({veverička SPIP}) sa nahrávajú aj ako demo.
22
23{{POMOC/DOKUMENTÁCIA}}
24
25-* Podrobné vysvetlenie a príklady nájdete v dokumentácii, ktorá vám umožňuje aj zobraziť si ukážku integrácie pútačov do šablón. Táto dokumentácia vám bude k dispozícii, ak si zásuvný modul aktivujete na verejne prístupnej stránke "pubban_documentation".
26
27-* Stránka so štatistikami zásuvného modulu je jednoduchým prispôsobením skriptu "{{[VRG pub->http://vrgpub.frankdevelopper.com/]}}," ktorý naprogramoval {{Vincent Roseberry}} ({toho času s licenciou GPL.})', # MODIF
28        'pubban_slogan' => 'Ovládanie reklamných pútačov'
29);
30
31?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.