source: spip-zone/_plugins_/saisies/trunk/lang/saisies_nl.php @ 113707

Last change on this file since 113707 was 113707, checked in by salvatore@…, 2 years ago

[Salvatore] saisies Export depuis http://trad.spip.net

File size: 14.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Blader door het artikel',
14        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Blader door de nieuwsflits',
15        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Blader door de rubriek',
16        'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Blader door de mediatheek',
17
18        // C
19        'construire_action_annuler' => 'Annuleren',
20        'construire_action_configurer' => 'Instellen',
21        'construire_action_deplacer' => 'Verplaats',
22        'construire_action_dupliquer' => 'Kopieer',
23        'construire_action_dupliquer_copie' => '(copy)',
24        'construire_action_supprimer' => 'Verwijder',
25        'construire_ajouter_champ' => 'Voeg veld toe',
26        'construire_ajouter_groupe' => 'Een groep toevoegen',
27        'construire_attention_enregistrer' => 'Sla je wijzingen op!',
28        'construire_attention_modifie' => 'Het onderstaande formulier wijkt van het oorspronkelijke af. Je kunt het naar de oorspronkelijke staat herstellen.',
29        'construire_attention_supprime' => 'Je wijzigingen bevatten verwijderingen van velden. Bevestig de nieuwe formulierversie.',
30        'construire_aucun_champs' => 'Dit formulier heeft geen velden.',
31        'construire_confirmer_supprimer_champ' => 'Wil je dit veld echt verwijderen?',
32        'construire_info_nb_champs_masques' => '@nb@ verborgen veld(en) bij het opzetten van de groep.',
33        'construire_position_explication' => 'Geef aan voor welk veld dit veld moet worden geplaatst.',
34        'construire_position_fin_formulaire' => 'Aan het eind van het formulier',
35        'construire_position_fin_groupe' => 'Aan het eind van groep @groupe@',
36        'construire_position_label' => 'Positie van het veld',
37        'construire_reinitialiser' => 'Formulier resetten',
38        'construire_reinitialiser_confirmer' => 'Je verliest alle aanpassingen. Weet je zeker dat je naar het originele formulier terug wilt?',
39        'construire_verifications_aucune' => 'Geen',
40        'construire_verifications_label' => 'Toe te passen verificatie',
41
42        // D
43        'data_cols_label' => 'Reacties mogelijk (in kolom)',
44        'data_rows_label' => 'Vragen (online)',
45
46        // E
47        'erreur_generique' => 'Er zitten fouten in onderstaande velden. Controleer je invoer',
48        'erreur_option_nom_unique' => 'Deze naam wordt al door een ander veld gebruikt. Het moet binnen het formulier een unieke naam hebben.',
49        'erreur_valeur_inacceptable' => 'Ingevoerde waarde is onacceptabel.',
50
51        // I
52        'info_configurer_saisies' => 'Testbladzijde voor invoer',
53
54        // L
55        'label_annee' => 'Jaar',
56        'label_jour' => 'Dag',
57        'label_mois' => 'Maand',
58
59        // O
60        'option_aff_art_interface_explication' => 'Toon uitsluitend artikelen in de gebruikerstaal',
61        'option_aff_art_interface_label' => 'Meertalige display',
62        'option_aff_langue_explication' => 'Toon de gekozen taal voor de titel van het artikel of de rubriek',
63        'option_aff_langue_label' => 'Toon d etaal',
64        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Toon alleen rubrieken in de gebruikerstaal',
65        'option_aff_rub_interface_label' => 'Meertalige display',
66        'option_afficher_si_explication' => 'Geef de voorwaarde op voor het vertonen van het veld in functie van de waarde van andere velden. De identificatie van de andere velden moet tussen <code>@</code> worden geplaatst. <br />Bijvoorbeeld <code>@selection_1@=="Toto"</code> geeft de voorwaarde aan dat het veld moet worden getoond wanneer veld <code>selection_1</code> de waarde <code>Toto</code> heeft.<br/>Je kunt daarbij de booleaanse operators <code>||</code> (of) en <code>&&</code> (en) gebruiken.<br />
67Je vindt <a href="https://contrib.spip.net/5080">volledige documentatie van de syntax op spip-contrib</a>.',
68        'option_afficher_si_label' => 'Tonen onder voorwaarde',
69        'option_afficher_si_remplissage_uniquement_explication' => 'Door het aanvinken van dit vakje wordt de voorwaardelijke weergave alleen toegepast bij het invullen van het formulier en niet bij het weergeven van de resultaten.',
70        'option_afficher_si_remplissage_uniquement_label' => 'Alleen bij het invullen van het formulier',
71        'option_attention_explication' => 'Een boodschap die belangrijker is dan de uitleg.',
72        'option_attention_label' => 'Waarschuwing',
73        'option_attribut_title_label' => 'Zet een title attribuut op het label, dat de waarde van het veld bevat. Gebruiken met voorbehoud.',
74        'option_autocomplete_defaut' => 'Neem de standaardwaarde',
75        'option_autocomplete_explication' => 'Bij het laden kan de webbrowser de velden met historische informatie vullen',
76        'option_autocomplete_label' => 'Vul de velden vooraf in',
77        'option_autocomplete_off' => 'Niet',
78        'option_autocomplete_on' => 'Wel',
79        'option_cacher_option_intro_label' => 'Verberg de eerste lege keuze',
80        'option_choix_alternatif_label' => 'Toelaten een andere keuze voor te stellen',
81        'option_choix_alternatif_label_defaut' => 'Andere keuze',
82        'option_choix_alternatif_label_label' => 'Label voor deze alternatieve keuze',
83        'option_choix_destinataires_explication' => 'Een of meer auteurs waaruit de gebruiker kan kiezen. Standaard wordt de auteur die de site maakte gekozen.',
84        'option_choix_destinataires_label' => 'Mogelijke ontvangers',
85        'option_class_label' => 'Extra CSS Classes',
86        'option_cols_explication' => 'Veldbreedte in tekens. Deze optie kan door CSS overschreven worden.',
87        'option_cols_label' => 'Breedte',
88        'option_datas_explication' => 'Je moet voor elke rij in het formulier een keuze opgeven in het formaat "key|label of the choice"',
89        'option_datas_label' => 'Lijst van mogelijke keuzes',
90        'option_datas_sous_groupe_explication' => 'Je moet per regel een keuze aangeven in de vorm van "sleutel|Label" van de keuze. <br />Je kunt het begin van een subgroep aangeven met "*Titel van de subgroep". Om een subgroep af te sluiten kun je een nieuwe beginnen of een regel met uitsluitend "/*" invoegen.',
91        'option_defaut_label' => 'Standaardwaarde',
92        'option_disable_avec_post_explication' => 'Als de vorige optie maar de waarde gaat in een verborgen veld.',
93        'option_disable_avec_post_label' => 'Geblokkeerd maar gepost.',
94        'option_disable_choix_explication' => 'Vermeld de keuzes gescheiden door een komma, bv.: keuze1,keuze3',
95        'option_disable_choix_label' => 'Deactiveer bepaalde keuzes',
96        'option_disable_explication' => 'Dit veld kan geen focus krijgen.',
97        'option_disable_label' => 'Blokkeer het veld',
98        'option_erreur_obligatoire_explication' => 'Hier kun je de standaard tekst voor een foutboodschap ivm verplichte invoer instellen (anders leeglaten).',
99        'option_erreur_obligatoire_label' => 'Bericht verplicht veld',
100        'option_explication_explication' => 'Indien nodig, een korte omschrijving van het betroffen veld.',
101        'option_explication_label' => 'Uitleg',
102        'option_groupe_affichage' => 'Weergave',
103        'option_groupe_description' => 'Omschrijving',
104        'option_groupe_utilisation' => 'Gebruik',
105        'option_groupe_validation' => 'Validatie',
106        'option_heure_pas_explication' => 'Een hulpmenu laat je het tijdstip in een uurrooster kiezen. Je kunt hier de tijdinterval tussen twee tijdstippen instellen (standaard 30 min).',
107        'option_heure_pas_label' => 'Interval in minuten in het hulpmenu',
108        'option_horaire_label' => 'Uurrooster',
109        'option_horaire_label_case' => 'Ook het uurrooster opnemen',
110        'option_id_groupe_label' => 'Trefwoordengroep',
111        'option_info_obligatoire_explication' => 'Je kan de standaard indicatie aanpassen van verplichting: <i>[Obligatoire]</i>.',
112        'option_info_obligatoire_label' => 'Indicatie verplichting',
113        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'edit toolbar compleet',
114        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'forum toolbar',
115        'option_inserer_barre_explication' => 'Voeg een porte-plume toolbar toe indien geactiveerd.',
116        'option_inserer_barre_label' => 'Voeg een toolbar toe',
117        'option_label_case_label' => 'Label staat naast de checkbox',
118        'option_label_explication' => 'De titel die zal worden weergegeven.',
119        'option_label_label' => 'Label',
120        'option_label_non_explication' => 'Zal bij weergave van de resultaten zichtbaar zijn.',
121        'option_label_non_label' => 'Label wanneer de checkbox niet is geselecteerd',
122        'option_label_oui_explication' => 'Zal bij weergave van de resultaten zichtbaar zijn.',
123        'option_label_oui_label' => 'Label wanneer de checkbox is geselecteerd',
124        'option_limite_branche_explication' => 'Beperk de keuze tot een specifieke tak van de site',
125        'option_limite_branche_label' => 'Tot één tak (hoofdrubriek) beperken',
126        'option_maximum_choix_explication' => 'Maximum aantal keuzes?',
127        'option_maximum_choix_label' => 'Begrens het aantal keuzes',
128        'option_maxlength_explication' => 'De gebruikers kan niet meer tekens invoeren dan dit aantal.',
129        'option_maxlength_label' => 'Maximum aantal tekens',
130        'option_multiple_explication' => 'De gebruiker kan meerdere waardes kiezen',
131        'option_multiple_label' => 'Meerdere keuzes',
132        'option_nom_explication' => 'Een ID-naam dat het veld identificeert. Het mag bestaan uit kleine letters of een underscore teken "_".',
133        'option_nom_label' => 'Veldnaam',
134        'option_obligatoire_label' => 'Verplicht veld',
135        'option_option_destinataire_intro_label' => 'Label voor de eerste lege keuze (wanneer in lijstvorm)',
136        'option_option_intro_label' => 'Label voor de eerste lege keuze',
137        'option_option_statut_label' => 'Toon de status',
138        'option_placeholder_label' => 'Placeholder',
139        'option_pliable_label' => 'Uitvouwbaar',
140        'option_pliable_label_case' => 'De group velden kan worden uit- en ingevouwen.',
141        'option_plie_label' => 'Al ingevouwen',
142        'option_plie_label_case' => 'Als de groep kan worden in- en uitgevouwen, zorgt deze optie ervoor dat hij zal zijn ingevouwen wanneer het formulier wordt getoond.',
143        'option_previsualisation_explication' => 'Wanneer porte-plume actief is, wordt een preview tab toegevoegd.',
144        'option_previsualisation_label' => 'Preview activeren',
145        'option_readonly_explication' => 'Het veld kan worden bekeken, geselecteerd, maar niet worden aangepast.',
146        'option_readonly_label' => 'Alleen lezen',
147        'option_rows_explication' => 'Veldhoogte in regels. Deze optie kan door CSS worden overschreven.',
148        'option_rows_label' => 'Aantal regels',
149        'option_size_explication' => 'Veldbreedte in tekens. Deze optie kan door CSS worden overschreven.',
150        'option_size_label' => 'Veldbreedte',
151        'option_statut_label' => 'Specifieke status(sen)',
152        'option_tagfield_explication' => 'Baken voor het groepslabel. Voor een betere toegankelijkheid wordt sterk aanbevolen de standaardwaarde (baken legend) aan te houden.',
153        'option_tagfield_label' => 'Baken voor het groepslabel',
154        'option_type_choix_plusieurs' => 'Laat de gebruiker <strong>meerdere</ strong> ontvangers kiezen.',
155        'option_type_choix_tous' => 'Maak <strong>alle</strong> auteurs ontvanger. De gebruiker kan niet kiezen.',
156        'option_type_choix_un' => 'Laat de gebruiker <strong>een enkele</strong> ontvanger kiezen.',
157        'option_type_choix_un_radio' => 'Sta de gebruiker toe <strong>een enkele</strong> geadresseerde te kiezen (door middel van een lijst).',
158        'option_type_explication' => 'In "discrete" modus wordt de inhoud door sterretjes vervangen.',
159        'option_type_label' => 'Veldtype',
160        'option_type_password' => 'Verborgen tekst tijdens invoer (bv: wachtwoord)',
161        'option_type_text' => 'Normaal',
162        'option_valeur_non_label' => 'Waarde non',
163        'option_valeur_oui_label' => 'Waarde oui',
164
165        // P
166        'plugin_yaml_inactif' => 'Plugin YAML is inactief. Je moet hem activeren om deze pagina te kunnen laten functioneren.',
167
168        // S
169        'saisie_auteurs_explication' => 'Laat je een of meer auteurs kiezen',
170        'saisie_auteurs_titre' => 'Auteurs',
171        'saisie_case_explication' => 'Activeer of disactiveer een bepaalde optie.',
172        'saisie_case_titre' => 'Enkele checkbox',
173        'saisie_checkbox_explication' => 'Voor het kiezen van verschillende opties met checkboxes.',
174        'saisie_checkbox_titre' => 'Checkboxes',
175        'saisie_choix_grille_explication' => 'Maakt het mogelijk een serie multiple choice vragen te stellen op een standaard manier in de vorm van een raster',
176        'saisie_choix_grille_titre' => 'Vragenraster',
177        'saisie_date_explication' => 'Datuminvoer via een kalender-tool',
178        'saisie_date_titre' => 'Datum',
179        'saisie_destinataires_explication' => 'Voor het kiezen van een of meer ontvangers uit voorgeselecteerde auteurs.',
180        'saisie_destinataires_titre' => 'Ontvangers',
181        'saisie_email_explication' => 'Laat een veld van het type email toe in HTML5.',
182        'saisie_email_titre' => 'Email-adres',
183        'saisie_explication_explication' => 'Een algemene omschrijving.',
184        'saisie_explication_titre' => 'Uitleg',
185        'saisie_fieldset_explication' => 'Een kader dat meerdere velden kan bevatten.',
186        'saisie_fieldset_titre' => 'Fieldset',
187        'saisie_file_explication' => 'Zend een bestand',
188        'saisie_file_titre' => 'Bestand',
189        'saisie_hidden_explication' => 'Een vooraf ingevuld veld dat de gebruiker niet ziet.',
190        'saisie_hidden_titre' => 'Verborgen veld',
191        'saisie_input_explication' => 'Een enkele tekstregel die zichtbaar of verborgen (wachtwoord) kan zijn.',
192        'saisie_input_titre' => 'Tekstveld',
193        'saisie_mot_explication' => 'Een of meer trefwoorden uit een groep',
194        'saisie_mot_titre' => 'Trefwoord',
195        'saisie_oui_non_explication' => 'Ja of nee antwoord',
196        'saisie_oui_non_titre' => 'Ja of Nee',
197        'saisie_radio_defaut_choix1' => 'Een',
198        'saisie_radio_defaut_choix2' => 'Twee',
199        'saisie_radio_defaut_choix3' => 'Drie',
200        'saisie_radio_explication' => 'Voor het kiezen van een enkele optie uit meerder mogelijkheden.',
201        'saisie_radio_titre' => 'Radio knop',
202        'saisie_selecteur_article' => 'Toon een artikelkeuze',
203        'saisie_selecteur_article_titre' => 'Artikelkeuze',
204        'saisie_selecteur_document' => 'Toont een documentkeuze',
205        'saisie_selecteur_document_titre' => 'Documentkiezer',
206        'saisie_selecteur_rubrique' => 'Toon een rubriekkeuze',
207        'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Toon een artikel- of rubriekkeuze',
208        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Artikel- of rubriekkeuze',
209        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Rubriekkeuze',
210        'saisie_selection_explication' => 'Kies een waarde uit een dropdown list box.',
211        'saisie_selection_multiple_explication' => 'Voor het keizen van meerder waardes uit een lijst.',
212        'saisie_selection_multiple_titre' => 'Meerkeuze',
213        'saisie_selection_titre' => 'Dropdown listbox',
214        'saisie_textarea_explication' => 'Een tekstveld meet meerder regels.',
215        'saisie_textarea_titre' => 'Textarea',
216
217        // T
218        'titre_page_saisies_doc' => 'Documentatie van saisies',
219        'tous_visiteurs' => 'Alle bezoekers (ook niet-geregistreerde)',
220        'tout_selectionner' => 'Alles/niets selecteren',
221
222        // V
223        'vue_sans_reponse' => '<i>Zonder antwoord</i>',
224
225        // Z
226        'z' => 'zzz'
227);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.