source: spip-zone/_plugins_/sedna/trunk/lang/paquet-sedna_nl.php

Last change on this file was 102402, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] paquet-sedna Export depuis http://trad.spip.net

File size: 643 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-sedna?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // S
13        'sedna_description' => 'Sedna voegt RSS (en ATOM enz.) feeds samen gebaseerd op de in SPIP gevolgde sites. De presentatie is enigzins gebaseerd  op « Safari RSS ».
14
15Het objectief van de plugin is eenvoudig in zijn code te zijn en te blijven, en snel te laden. En ook een beetje esthetisch.',
16        'sedna_slogan' => 'RSS agregator'
17);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.