source: spip-zone/_plugins_/sedna/trunk/lang/sedna_cs.php

Last change on this file was 102401, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] sedna Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/sedna?lang_cible=cs
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'aff_resume' => 'Zobrazovat souhrny',
14        'afficher_sources' => 'Zobrazit tento zdroj',
15        'annee' => 'Uplynulý rok',
16        'articles_recents_court' => 'Příspěvky z poslední doby',
17
18        // C
19        'connexion' => 'Uživatelské jméno',
20
21        // D
22        'deconnexion' => 'Odhlášení',
23        'derniere_syndication' => 'Datum posledního zpracování dat na těchto internetových stránkách',
24        'deuxjours' => 'Dva dny',
25
26        // L
27        'liens' => 'článek', # MODIF
28        'liens_pluriel' => 'články', # MODIF
29
30        // M
31        'masquer_resume' => 'Skrýt souhrny',
32        'masquer_sources' => 'Skrýt tento zdroj',
33        'mois' => 'Měsíc',
34
35        // P
36        'pas_articles' => 'V zadaném období nejsou žádné články!',
37        'pas_synchro' => 'Nesynchronizovat',
38        'preferences' => 'Nastavení',
39        'probleme_de_syndication' => 'Problém se zpracováním dat',
40
41        // S
42        'semaine' => 'Týden',
43        'sources' => 'Zdroje',
44        'synchro' => 'Synchronizovat',
45        'synchro_titre' => 'Uložit seznam přečtených příspěvků na webu',
46        'syndication_ajour' => 'Aktualizovat',
47        'syndication_fait' => 'Zpracování dat provedeno',
48
49        // T
50        'toutes' => 'Všechny'
51);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.