source: spip-zone/_plugins_/simplog/trunk/lang/paquet-simplog_sk.php @ 61793

Last change on this file since 61793 was 61793, checked in by salvatore@…, 8 years ago

langues (paquet-simplog)

File size: 671 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/paquet-simplog?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // S
11        'simplog_description' => 'Ak je zásuvný modul aktivovaný, administrátori majú možnosť prezrieť si všetky protokoly, ktoré sú na stránke dostupné. Vstup do menu údržby umožňuje navštíviť stránku na prezeranie protokolov.',
12        'simplog_nom' => 'Jednoduché protokoly',
13        'simplog_slogan' => 'Zobrazenie protokolov SPIPu pre  administrátorov'
14);
15
16?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.