source: spip-zone/_plugins_/skeleditor/trunk/lang/skeleditor_nl.php @ 112504

Last change on this file since 112504 was 112504, checked in by jacques@…, 20 months ago

[Salvatore] skeleditor Export depuis http://trad.spip.net de la langue en

File size: 3.7 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/skeleditor?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'action_download' => 'Downloaden',
14        'action_nouveau' => 'Nieuw bestand',
15        'action_supprimer' => 'Verwijderen',
16        'action_upload' => 'Een bestand verzenden',
17
18        // C
19        'copy_comment' => '  Kopie van @date@ door @nom@
20  Origineel bestand @source@',
21        'creer' => 'Aanmaken',
22
23        // E
24        'editer_skel' => 'Het skelet aanpassen',
25        'editer_skel_debug' => 'Het skelet aanpassen (debug modus)',
26        'effacer_confirme' => 'Wil je dit bestand echt verwijderen?',
27        'erreur_creation_sous_dossier' => 'De submap @dir@ kan niet worden gemaakt',
28        'erreur_droits' => 'fout: het bestand kan niet worden aangemaakt. Controleer je schrijfrechten in je map voor skeletten', # MODIF
29        'erreur_ecrire_dans_sous_dossier' => 'In submap @dir@ kan niet worden geschreven',
30        'erreur_ecriture_fichier' => 'In het bestand kan niet worden geschreven', # MODIF
31        'erreur_edition_ecriture' => 'fout: bestand kan niet worden gewijzigd', # MODIF
32        'erreur_fichier_inexistant' => 'Dit bestand bestaat niet',
33        'erreur_fichier_modif_coucourante' => 'Dit bestand werd tijdens jouw aanpassingen veranderd. Dit is de nieuwe versie:',
34        'erreur_fichier_modif_coucourante_votre_version' => 'Voeg jouw versie in en leg het vast:',
35        'erreur_fichier_supprime' => 'Dit bestand werd tijdens jouw aanpassingen verwijderd. Kopieer de inhoud en maak indien nodig een nieuw bestand aan.', # MODIF
36        'erreur_ouvert_ecrit' => 'Fout: dit bestand kan niet worden geopend of aangepast.',
37        'erreur_ouverture_fichier' => 'fout: het bestand kan niet worden geopend', # MODIF
38        'erreur_overwrite' => 'Onmogelijk, dit bestand bestaat al',
39        'erreur_parsing' => 'Fatale fout tijdens de analyse van de lussen',
40        'erreur_sansgene' => 'Fout: niet toegelaten handeling',
41        'erreur_type_interdit' => 'Dit type bestand is niet toegestaan',
42        'explications_creer_dossier_squelettes' => 'On de skeletbewerker te gebruiken, moet een map <b>squelettes/</b> in de root van de site bestaan. Maak deze aan met schrijfrechten.', # MODIF
43        'explications_filename_fichier_chemin' => 'Je kunt het volledige pad aangeven om een bestand in een submap te plaatsen (bv "modeles/document.html")',
44
45        // F
46        'fichier' => 'Bestand:',
47        'fichier_choix' => 'Kies het bestand dat je wilt aanpassen of bekijken.',
48        'fichier_efface_ok' => 'Bestand met succes verwijderd!',
49        'fichier_enregistre' => 'Het bestand werd opgeslagen',
50        'fichier_sauvegarde_date' => 'bestand opgeslagen @ ',
51        'fichier_upload' => 'Een bestand uploaden',
52        'fichier_upload_ok' => 'Bestand met succes geladen!',
53
54        // I
55        'info_copie' => 'Dit bestand zal bij het opslaan in de map <em>@dir@</em> worden gekopieerd',
56
57        // L
58        'label_code' => 'Inhoud',
59        'label_creer_fichier' => 'Een bestand aanmaken',
60        'label_file' => 'Bestand',
61        'label_filename_squelette' => 'Naam',
62        'label_nouveau_fichier' => 'Nieuw bestand',
63        'label_renommer_fichier' => 'Hernoemen of verplaatsen',
64
65        // P
66        'parseur_altern' => 'Alternatief',
67        'parseur_apres' => 'Na', # MODIF
68        'parseur_avant' => 'Voor',
69        'parseur_contenu' => 'Inhoud:',
70        'parseur_horsboucle' => 'GEEN LUS',
71        'parseur_milieu' => 'Midden',
72        'parseur_param' => 'Parameters :',
73        'parseur_titre' => 'Analyse van de lussen',
74
75        // R
76        'rechercher' => 'Zoeken',
77        'rechercher_ou_remplacer' => 'of',
78        'remplacer' => 'vervangen',
79        'remplacer_par' => 'door',
80        'repertoire' => 'map',
81
82        // S
83        'sauver' => 'Bewaren',
84        'skeleditor_description' => 'Aanpassen van het gebruikte skelet',
85        'skeleditor_dossier' => 'skelettenmap: ',
86        'squelettes' => 'Skeletten&CSS',
87
88        // T
89        'target' => 'plaats',
90
91        // U
92        'upload' => 'Uploaden'
93);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.