source: spip-zone/_plugins_/socialtags/lang/socialtags_nl.php @ 94281

Last change on this file since 94281 was 94281, checked in by salvatore@…, 5 years ago

[Salvatore] socialtags Export depuis http://trad.spip.net

File size: 3.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/socialtags?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'cfg_activer_javascript' => 'Activeer Javascript.',
14        'cfg_badge_fb' => 'Facebook Badge/Widget',
15        'cfg_badge_fb_existe' => 'Wanneer je een Facebook Badge hebt (<a href="http://www.facebook.com/facebook-widgets/" class="spip_out">kijk op de Facebook site</a>), geef dan hieronder de inhoud, in JS of in HTML.',
16        'cfg_badge_html' => 'HTML Badge',
17        'cfg_badge_html_ajouter_1' => '(voeg toe aan je skelet',
18        'cfg_badge_html_ajouter_2' => ', of in een artikel',
19        'cfg_badge_js' => 'JS Badge',
20        'cfg_badge_js_1' => ' (automatisch opgenomen in <code>@code@</code>)',
21        'cfg_en_bas' => 'Onderaan iedere bladzijde',
22        'cfg_exemples' => 'Voorbeelden (gebruik makend van de dist-skeletten) :',
23        'cfg_explication_boite_info' => 'Kies hier de te delen sociale sites voor jouw artikelen.',
24        'cfg_inserer' => 'Voeg het social-tags-blok onder het volgende baken in:',
25        'cfg_insertion' => 'Invoegen in bladzijdes:',
26        'cfg_liste_site' => 'Liijst van sociale sites',
27        'cfg_plusone' => 'Google+1',
28        'cfg_plusone_existe' => 'Om Google+1 te gebruiken, moet je een plugin activeren: (<a href="http://contrib.spip.net/Google-1" class="spip_out">hulp op spip-contrib</a>).',
29        'cfg_referer' => 'Toon de badge en knopppen uitsluitend voor bezoekers afkomstig van die sites.',
30        'cfg_selector' => 'Keuze:',
31        'cfg_sous_bloc' => 'Onder het titelblok van artikelbladzijdes',
32        'cfg_sous_div' => 'Onder de div met naam id=socialtags',
33        'cfg_titre_boite_info' => 'Configuratie van de plugin Social tags',
34        'cfg_titre_socialtags' => 'Social tags',
35        'cfg_tout_cocher' => 'Alles selecteren',
36        'cfg_tout_decocher' => 'Selectei verwijderen',
37        'cfg_wopen' => 'Pop-up modus',
38        'cfg_wopen_exp' => 'Open de link in een nieuw venster',
39
40        // D
41        'description_noisette_badge_facebook' => 'Toon de gedefinieerde Facebook badge op de configuratiebladzijde',
42        'description_noisette_facebook_like' => 'Toon de Facebook <b>Like</b> of <b>Aanbeveel</b> knop en eventueel de <b>Verzend</b> knop',
43        'description_noisette_facebook_like_box' => 'Toon de Facebook <b>Like</b> box. Ze toont het aantal fans voor pagina',
44
45        // N
46        'noisette_action_like' => 'Like',
47        'noisette_action_recommand' => 'Aanbevelen',
48        'noisette_colorscheme_dark' => 'Donker lettertype',
49        'noisette_colorscheme_light' => 'Helder lettertype',
50        'noisette_label_action' => 'Actie',
51        'noisette_label_afficher_send' => 'Zend knop?',
52        'noisette_label_afficher_titre_noisette' => 'Een titel tonen?',
53        'noisette_label_border_color' => 'Geef de kleurcode van de rand van de box (in formaat #123ABC)',
54        'noisette_label_colorscheme' => 'Weergave',
55        'noisette_label_header' => 'De titel van de box « Vind ons op Facebook » tonen?',
56        'noisette_label_height' => 'Hoogte',
57        'noisette_label_href' => 'URL van de Facebook bladzijde',
58        'noisette_label_layout' => 'Tekst',
59        'noisette_label_niveau_titre' => 'Kies de hoogte van de titel',
60        'noisette_label_show_faces' => 'Profielfoto’s onder de knop weergeven?',
61        'noisette_label_stream' => 'De feed van de artikelen van de Facebook pagina weergeven?',
62        'noisette_label_titre_noisette' => 'Titel:',
63        'noisette_label_titre_noisette_perso' => 'Aangepaste titel:',
64        'noisette_label_width' => 'Breedte',
65        'noisette_layout_box_count' => 'Totaal uitsluitend boven',
66        'noisette_layout_button_count' => 'Totaal uuitsluitend rechts',
67        'noisette_layout_standard' => 'Volledige tekst rechts',
68        'noisette_titre_perso' => 'Aangepaste titel',
69        'nom_noisette_badge_facebook' => 'Facebook Badge',
70        'nom_noisette_facebook_like' => 'Facebook Like-knop',
71        'nom_noisette_facebook_like_box' => 'Facebook Like-box',
72
73        // T
74        'titre_menu' => 'Social tags',
75        'titre_mon_badge_facebook' => 'Mijn Facebook Badge',
76        'titre_sur_facebook' => 'Op Facebook'
77);
78
79?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.