source: spip-zone/_plugins_/socialtags/lang/socialtags_sk.php @ 97535

Last change on this file since 97535 was 97535, checked in by salvatore@…, 5 years ago

[Salvatore] socialtags Export depuis http://trad.spip.net

File size: 4.0 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/socialtags?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'cfg_activer_javascript' => 'Prosím, prosím aktivujte si Javascript.',
14        'cfg_badge_fb' => 'Odznak/Widget pre Facebook',
15        'cfg_badge_fb_existe' => 'Ak máte odznak Facebooku (<a href="http://www.facebook.com/facebook-widgets/" class="spip_out">pomoc na stránke FB</a>), uveďte jeho obsah v JS alebo v HTML.',
16        'cfg_badge_html' => 'Odznak HTML',
17        'cfg_badge_html_ajouter_1' => '(pridať do svojej šablóny',
18        'cfg_badge_html_ajouter_2' => ', alebo do článku',
19        'cfg_badge_js' => 'Odznak JS',
20        'cfg_badge_js_1' => ' (automaticky zaradené do <code>@code@</code>)',
21        'cfg_en_bas' => 'V spodnej časti každej stránky',
22        'cfg_exemples' => 'Príklady (šablón dist) :',
23        'cfg_explication_boite_info' => 'Tu si môžete vybrať, s ktorými stránkami sa podelíte o svoje články.',
24        'cfg_inserer' => 'Vložiť blok tagov sociálnych sietí pod nasledujúci blok:',
25        'cfg_insertion' => 'Vloženie medzi stránky:',
26        'cfg_liste_site' => 'Zoznam sociálnych stránok',
27        'cfg_plusone' => 'Google plus one',
28        'cfg_plusone_existe' => 'Na aktivovanie Google+1 inštalovať zásuvný modul (<a href="http://contrib.spip.net/Google-1" class="spip_out">pomoc pre spip-contrib.</a>)',
29        'cfg_referer' => 'Zobraziť len odznak a tlačidlá pre návštevníkov týchto stránok.',
30        'cfg_selector' => 'Oddeľovač:',
31        'cfg_sous_bloc' => 'Pod blokom názvu stránok "článok"',
32        'cfg_sous_div' => 'S divom s názvom id=socialtags',
33        'cfg_titre_boite_info' => 'Nastavenia zásuvného modulu Social tags',
34        'cfg_titre_socialtags' => 'Social tags',
35        'cfg_tout_cocher' => 'Označiť všetko',
36        'cfg_tout_decocher' => 'Odznačiť všetko',
37        'cfg_wopen' => 'Režim Vyskakovacie okno',
38        'cfg_wopen_exp' => 'Odkaz na službu otvoriť v novom okne',
39
40        // D
41        'description_noisette_badge_facebook' => 'Zobrazí odznak Facebooku definovaný na stránke s nastaveniami',
42        'description_noisette_facebook_like' => 'Zobrazí tlačidlo <b>Páči sa mi to</b> alebo <b>Odporučiť</b> a prípadne <b>Poslať</b>',
43        'description_noisette_facebook_like_box' => 'Zobrazí tlačidlo Facebooku <b>Páči sa mi to.</b> Zobrazí oznam o počte fanúšikov na stránke na Facebooku.',
44
45        // N
46        'noisette_action_like' => 'Páči sa mi to',
47        'noisette_action_recommand' => 'Odporučiť',
48        'noisette_colorscheme_dark' => 'Tmavé pozadie',
49        'noisette_colorscheme_light' => 'Svetlé pozadie',
50        'noisette_label_action' => 'Akcia',
51        'noisette_label_afficher_send' => 'Tlačidlo Poslať?',
52        'noisette_label_afficher_titre_noisette' => 'Zobraziť názov?',
53        'noisette_label_border_color' => 'Zadajte kód farby rámu tlačidla (vo formáte #123ABC)',
54        'noisette_label_colorscheme' => 'Vzhľad',
55        'noisette_label_header' => 'Zobraziť nadpis "Nájdite nás na Facebooku"?',
56        'noisette_label_height' => 'Výška',
57        'noisette_label_href' => 'Adresa stránky na Facebooku',
58        'noisette_label_layout' => 'Text',
59        'noisette_label_niveau_titre' => 'Vybrať úroveň nadpisu',
60        'noisette_label_show_faces' => 'Zobraziť pod tlačidlom fotky z profilu?',
61        'noisette_label_stream' => 'Zobraziť odkaz na kanál RSS článkov zo stránky na Facebooku?',
62        'noisette_label_titre_noisette' => 'Názov:',
63        'noisette_label_titre_noisette_perso' => 'Ak je názov vlastný:',
64        'noisette_label_width' => 'Šírka',
65        'noisette_layout_box_count' => 'Úplne nahor',
66        'noisette_layout_button_count' => 'Úplne doprava',
67        'noisette_layout_standard' => 'Všetok text doprava',
68        'noisette_titre_perso' => 'Vlastný názov',
69        'nom_noisette_badge_facebook' => 'Odznak pre Facebook',
70        'nom_noisette_facebook_like' => 'Tlačidlo Páči sami pre Facebook',
71        'nom_noisette_facebook_like_box' => 'Tlačidlo "Páči sa mi to"',
72
73        // T
74        'titre_menu' => 'Social tags',
75        'titre_mon_badge_facebook' => 'Môj odznak pre facebook',
76        'titre_sur_facebook' => 'Na Facebook'
77);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.