source: spip-zone/_plugins_/spip_400/spip_3/lang/spip400_sk.php @ 97543

Last change on this file since 97543 was 97543, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] spip400 Export depuis http://trad.spip.net

File size: 4.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/spip400?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // 4
13        '401_error' => 'K požadovanej stránke alebo požadovanému dokumentu nemáte dostatočné prístupové práva.',
14        '401_error_comment_connected' => '{{Na získanie prístupu, prosím, kontaktujte webmastera}}
15
16Prístup k tejto stránke alebo k tomuto dokumentu musí byť autorizovaný a identifikovaný. Zdá sa, že vaše prístupové práva nie sú dostatočné.',
17        '401_error_comment_notconnected' => '{{Na získanie prístupu sa treba prihlásiť}}
18
19Prístup k tejto stránke alebo k tomuto dokumentu musí byť autorizovaný a identifikovaný. Ak máte dostatočné práva, prihláste sa pomocou formulára, ktorý sa nachádza nižšie.',
20        '404_error' => 'Požadovaná stránka alebo požadovaný dokument sa na stránke nedá nájsť.',
21        '404_error_comment' => '{{Ospravedlňujeme sa za túto nepríjemnosť.}}
22
23Niektoré stránky nie sú trvalé alebo stále menia svoju URL ({internetovú adresu, ktorá sa zadáva do panela v prehliadači}).
24
25Na vylepšenie navigácie vám radíme urobiť tieto veci:
26-* skontrolujte adresu, ktorú ste zadali do panela s adresou vo svojom prehliadači a uistite sa, že je kompletná,
27-* choďte na [mapu stránky|Celý zoznam stránok na webe->@plan@] a vyhľadajte požadovanú stránku,
28-* vykonajte vyhľadávanie stránky vo vyhľadávacom poli zadaním jej kľúčových slov,
29-* vráťte sa na [úvodnú stránku|Vrátiť sa na úvodnú stránku->@sommaire@] a dostanete sa na začiatok hierarchie webu,
30-* pomocou tlačidla, ktoré sa nachádza nižšie, pošlite správu o chybe administrátorom stránky, aby opravili nefungujúci odkaz.
31
32V poslednom rade veľa internetových stránok má viac vyhradených zón pre administrátorov alebo abonentov, do ktorých sa treba prihlásiť. Ak ste sa prihlásili, [ak sa chcete dostať na prihlasovaciu stránku, kliknite sem|Budú sa od vás vyžadovať prihlasovacie údaje->@ecrire@].',
33
34        // B
35        'backtrace' => 'PHP na spätné vystopovanie',
36
37        // C
38        'cfg_comment_email' => 'V poliach, ktoré sa nachádzajú nižšie, si zvoľte e-mailové adresy na posielanie a prijímanie správ o chybách ({tieto správy sa posielajú, keď používateľ klikne na určité tlačidlo – v predvolených nastaveniach sa používa e-mail webmestera}).',
39        'cfg_descr' => 'Tu môžete nastaviť niektoré funkcie zásuvného modulu "Správa chýb HTTP".',
40        'cfg_label_receipt_email' => 'E-mailová adresa príjemcu správ o chybách',
41        'cfg_label_sender_email' => 'E-mailová adresa na posielanie správ o chybách',
42        'cfg_label_titre' => 'Nastavenia manažéra chybovej stránky HTTP 400',
43
44        // E
45        'email_webmestre' => 'Napísať webmasterovi',
46        'email_webmestre_ttl' => 'Automatické vkladanie e-mailu  webmastera',
47
48        // H
49        'http_headers' => 'Hlavičky HTTP',
50
51        // R
52        'referer' => 'Referer',
53        'report_a_bug' => 'Nahlásiť chybu',
54        'report_a_bug_comment' => 'Správu o chybe, s ktorou ste sa stretli, môžete poslať webmasterovi stránky kliknutím na tlačidlo.',
55        'report_a_bug_envoyer' => 'Poslať správu',
56        'report_a_bug_message_envoye' => 'OK – Správa o chybe bola odoslaná. Ďakujeme.',
57        'report_a_bug_texte_mail' => 'Stránka "@url@" vypísala @date@ chybový kód HTTP @code@.',
58        'report_a_bug_titre_mail' => '[@sitename@] Správa o chybe HTTP @code@',
59        'report_an_authorized_bug_comment' => 'Ak si myslíte, že došlo k chybe alebo nesprávnemu vyhodnoteniu vašich práv, kliknutím na tlačidlo nižšie môžete napísať webmasterovi správu o chybe. Údaje (<i>požadovaná stránka a vaše prihlasovacie údaje</i>) sa posielajú automaticky.',
60        'request_auth_message_envoye' => 'OK – Vaša požiadavka bola odoslaná. Ďakujeme.',
61        'request_auth_texte_mail' => 'Používateľ "@user@" požiadal o povolenie k "@url@" dňa @date@.',
62
63        // S
64        'session' => 'Používateľské session',
65        'session_only_notempty_values' => '(vypísané sú iba hodnoty, ktoré nie sú prázdne)',
66        'spip_400' => 'SPIP 400',
67
68        // U
69        'url_complete' => 'Celá internetová adresa',
70        'utilisateur_concerne' => 'Dotknutý používateľ: '
71);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.