source: spip-zone/_plugins_/spip_proprietaire/spip_3/lang/paquet-spip_proprio_sk.php @ 97547

Last change on this file since 97547 was 97547, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] paquet-spip_proprio Export depuis http://trad.spip.net

File size: 2.0 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-spip_proprio?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // S
13        'spip_proprio_description' => 'Tento zásuvný modul vám umožňuje automatické vytváranie {{informácií právneho charakteru,}} {{podmienok používania stránky}} a informácií o {{autorských právach}} k vašej stránke v SPIPe.
14
15-* Stránka s nastaveniami zásuvného modulu, dostupná cez kartu "Konfigurácia" v súkromnej zóne SPIPu, vám umožňuje zadať rôzne údaje o vydavateľovi stránky, poskytovateľovi webhostingu pre stránku a tvorcovi stránky.
16-* <u>Informácie právneho charakteru v predvolených nastaveniach vychádzajú z aktuálne platnej legislatívy vo Francúzsku ({od 1. januára 2010})</u> a spĺňajú veľkú časť z {{právneho minima pre každú internetovú stránku.}} Dajú sa upraviť v jazykovom súbore pre konkrétny jazyk, aby ste si ich mohli prispôsobiť.
17-* K dispozícii máte niekoľko šablón:
18- nástroje na vylepšenie stránky v SPIPe: vCard, vizitky, bloky s údajmi atď.
19- nástroje na usporiadanie stránky v SPIPe: dve nové šablóny pre {hlavičku} a {pätu} vytvorené podľa distribúcie SPIPu (’inc-header.html’ a ’inc-pied.html’) s uvedením informácií o autorských právach a prístupe k stránke s informáciami právneho charakteru.
20
21Niektoré ikony zásuvného modulu vo verejných šablónach sú zo sady {{"[bwpx.icns->http://paularmstrongdesigns.com/portfolio/bwpx-icns/]",}} ktorú vytvoril {{Paul Armstrong}} a ktorá je distribuovaná s licenciou {Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.}
22
23Ikony súkromnej zóny sú z projektu {{[GNOME.->http://www.gnome.org/]}}',
24        'spip_proprio_slogan' => 'Automatické vytvorenie informácií právneho charakteru, podmienok používania stránky a poznámky o autorských právach'
25);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.