source: spip-zone/_plugins_/squirrels_love_chimps_campaigns/trunk/lang/scc_sk.php @ 97550

Last change on this file since 97550 was 97550, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] scc Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.7 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/scc?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // "
13        '"Unable to Pull list of Campaign!"' => 'Zoznam kampaní sa nedá získať',
14
15        // A
16        'activer' => 'Aktivovať',
17        'article_campagne' => 'Automatické vytváranie pri publikovaní článku',
18        'article_entier' => 'Zobraziť celý článok',
19
20        // C
21        'campagne_creation_unique' => 'Vytvoriť kampaň iba raz',
22        'campagnes_articles' => 'Vytváranie kampaní z článku',
23        'campagnes_mailchimp' => 'Kampane MailChimp vytvorené v SPIPe',
24        'choisir_liste' => 'Najprv si musíte <a href="@url@">vybrať zoznam</a>',
25        'config_squirrel_chimp_campaigns' => 'Kampane',
26
27        // E
28        'emails_envoyes' => 'Odoslané e-maily',
29        'envoyer_campagne_directe' => 'Odoslať kampaň ihneď po publikovaní článku',
30        'explication_article_campagne' => 'Kampaň bude vytvorená pre každý vybraný zoznam',
31        'explication_campagne_creation_unique' => 'Ak článok deaktivujete, nová kampaň bude vytvorená vždy po aktualizovaní článku',
32        'explication_envoyer_campagne_directe' => 'Po deaktivovaní sa kampaň uloží ako koncept',
33        'explication_rubrique_campagne' => 'Na automatické vytváranie kampaní sa použijú články týchto rubrík (ak žiadne nevyberiete, nepoužijú sa články žiadnej z rubrík)',
34
35        // G
36        'gestion_campagnes' => 'Ovládanie kampaní',
37
38        // I
39        'id_campagne' => 'id_kampane',
40
41        // M
42        'modele_liste_campagnes' => 'Zobraziť zoznam kampaní',
43
44        // N
45        'nom_campagne' => 'Názov',
46
47        // R
48        'rubrique_campagne' => 'Rubriky na vytvorenie kampaní',
49
50        // S
51        'statut_campagne' => 'Stav'
52);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.