source: spip-zone/_plugins_/svp_stats/trunk/lang/paquet-svpstats_nl.php @ 97557

Last change on this file since 97557 was 97557, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] paquet-svpstats Export depuis http://trad.spip.net

File size: 664 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-svpstats?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // S
13        'svpstats_description' => 'Deze plugin is een optionele module van SVP.
14_ Je kunt ermee de gebruiksgegevens van SPIP plugins verzamelen, updaten en terugzetten.
15Deze statistieken komen van de site <a href="http://stats.spip.org">stats.spip.org</a>.',
16        'svpstats_slogan' => 'SVP module voor het beheer van statistieken over het gebruik van plugins'
17);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.