source: spip-zone/_plugins_/table_matieres/trunk/lang/tdm_nl.php @ 97558

Last change on this file since 97558 was 97558, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] tdm Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/tdm?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'automatique' => 'Wordt de inhoudsopgave automatisch gegenereerd?',
14        'automatique_desription' => 'Desactiveer deze optie wanneer je zelf de tag
15                <code>#TABLE_MATIERES</code> in je skeletten opneemt.',
16
17        // E
18        'explication_longueur' => 'Bepaalt het maximum aantal tekens voor ieder anker.',
19        'explication_min' => 'Geeft aan na hoeveel tussentitels de inhoudsopgave moet worden geplaatst.',
20        'explication_separateur' => 'Bepaalt welk teken wordt gebruikt ter vervanging voor een spatie.',
21        'explication_tdm_flottante' => 'Wanneer de inhoudsopgave tijdens het scrollen op een bladzijde onzichtbaar wordt, plaatst hij zich bovenaan het scherm om continu zichtbaar te blijven.',
22
23        // L
24        'label_tdm_flottante' => 'Zwevende inhoudsopgave',
25        'longueur' => 'Lengte:',
26
27        // M
28        'min_intertitres' => 'Minimum aantal tussentitels ',
29
30        // R
31        'retour_table_matiere' => 'Terug naar de inhoudsopgave',
32
33        // S
34        'separateur' => 'Scheidingsteken:',
35
36        // T
37        'table_matiere' => 'Inhoudsopgave'
38);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.