source: spip-zone/_plugins_/table_matieres/trunk/lang/tdm_sk.php @ 94304

Last change on this file since 94304 was 94304, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] tdm Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/tdm?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'automatique' => 'Chcete, aby obsah vytváral automaticky?',
14        'automatique_desription' => 'Túto možnosť deaktivujete, ak do šablón dáte
15                tag <code>#TABLE_MATIERES.</code>',
16
17        // E
18        'explication_longueur' => 'Nastaví maximálny počet znakov, ktorý bude platiť každú kotvu.',
19        'explication_min' => 'Nastaví minimálny počet nadpisov v texte, z ktorých sa vytvorí obsah.',
20        'explication_separateur' => 'Určí znak, ktorý sa vloží medzi slová namiesto medzier.',
21        'explication_tdm_flottante' => 'Keď sa pri posúvaní obrazovky obsah stratí z dohľadu, umiestni sa do hornej časti obrazovky, aby ho bolo stále vidieť.',
22
23        // L
24        'label_tdm_flottante' => 'Tabuľka s „plávajúcim” obsahom',
25        'longueur' => 'Dĺžka:',
26
27        // M
28        'min_intertitres' => 'Minimálny počet titulkov',
29
30        // R
31        'retour_table_matiere' => 'Vrátiť sa na obsah',
32
33        // S
34        'separateur' => 'Oddeľovač:',
35
36        // T
37        'table_matiere' => 'Obsah'
38);
39
40?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.