source: spip-zone/_plugins_/thumbsites/trunk/lang/thumbsites_sk.php @ 102339

Last change on this file since 102339 was 102339, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] thumbsites Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'gl' devrait être supprimée car trop peu traduite (4.35 %)

File size: 2.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/thumbsites?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_copier_comme_logo' => 'Nastaviť ako logo',
14        'bouton_rafraichir' => 'Obnoviť miniatúru',
15
16        // C
17        'cfg_descriptif' => 'Táto stránka vám umožňuje nastaviť zásuvný modul Thumbsites a najmä vybrať si server pre miniatúry. Ak chcete zistiť viac informácií, pozrite si <a href="http://contrib.spip.net/?article2584">documentation sur contrib</a>dokumentáciu na contribe</a>',
18        'cfg_inf_apercite_presentation' => '<a href="http://www.apercite.fr">apercite.fr</ a> ponúka bezplatnú službu, ktorá si nevyžaduje identifikáciu.',
19        'cfg_inf_choix_serveur' => 'Vyberte si server, čo poskytuje miniatúry stránok, na ktoré odkazujete, a prípadne vyplňte jeho parametre ',
20        'cfg_inf_miwim_presentation' => 'Na to, aby ste mohli využívať túto službu, musíte pridať odkaz na stránku <a href="http://thumbs.miwim.fr">Miwim.</a> Existenciu tohto odkazu pravidelne kontroluje skript.',
21        'cfg_inf_rotothumb_presentation' => 'Ak chcete využívať túto službu, nemusíte sa zaregistrovať, ale musíte vytvoriť odkaz na stránku <a href="http://www.robothumb.com">Robothumb.</a> Pokračujúca existencia tohto odkazu sa pravidelne overuje skriptami.',
22        'cfg_inf_websnapr_presentation' => 'Ak chcete využívať túto službu, musíte sa zaregistrovať na stránke <a href="http://www.websnapr.com">Websnapr.</a> Bezplatná verzia umožňuje spracovanie 250 000 snímok obrazovky zo stránky za mesiac maximálnou rýchlosťou 80 snímok za hodinu.',
23        'cfg_itm_serveur_apercite' => 'Apercite.fr',
24        'cfg_itm_serveur_miwim' => 'Miwim',
25        'cfg_itm_serveur_robothumb' => 'Robothumb',
26        'cfg_itm_serveur_websnapr' => 'Websnapr',
27        'cfg_itm_taille_vignette' => '@taille@ pixelov',
28        'cfg_lbl_cle' => 'Váš kľúč',
29        'cfg_lbl_duree_cache' => 'Trvanie cache (v dňoch)',
30        'cfg_lbl_serveur' => 'Server',
31        'cfg_lbl_taille_vignette' => 'Veľkosť miniatúr',
32        'cfg_lbl_usage' => 'Podmienky používania',
33        'cfg_lgd_cache' => 'Cache',
34        'cfg_lgd_choix_serveur' => 'Služba',
35        'cfg_titre_form' => 'Nastaviť Thumbsites',
36        'cfg_titre_page' => 'Thumbsites',
37
38        // T
39        'titre_thumbshot_site' => 'MINIATÚRA STRÁNKY'
40);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.