source: spip-zone/_plugins_/tipafriend/spip_3/lang/tipafriend_sk.php @ 60990

Last change on this file since 60990 was 60990, checked in by salvatore@…, 8 years ago

langues (tipafriend)

File size: 13.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/tipafriend?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // B
11        'bouton_activer' => 'Aktivovať',
12        'bouton_annuler' => 'Zrušiť',
13        'bouton_desactiver' => 'Deaktivovať',
14        'bouton_envoyer' => 'Poslať',
15        'bouton_fermer' => 'Zatvoriť',
16        'bouton_reessayer' => 'Začať znova',
17        'bouton_reset' => 'Pôvodné',
18        'bouton_send_by_mail' => 'Poslať e-mailom',
19        'bouton_send_by_mail_ttl' => 'Poslať túto stránku e-mailom',
20
21        // C
22        'cfg_legend_balise' => 'O tagu "#TIPAFRIEND"',
23        'cfg_legend_patron' => 'O typoch e-mailových adries',
24        'cfg_legend_squelette' => 'O odosielacom formulári',
25        'cfg_texte_descr' => 'Tento zásuvný modul SPIPu pridáva modul na poslanie stránky (<i>jej obsahu, adresy a správy</i>) jednému príjemcovi alebo viacerým.',
26        'cfg_titre_descr' => 'Nastavenie zásuvného modulu <i>Odporučiť priateľom</i>',
27        'cfgform_comment_close_button' => 'podľa predvolených nastavení aktivované, táto možnosť vám umožňuje rozhodnúť, či sa v spodnej časti okna zobrazí tlačidlo "Zatvoriť"; <strong>táto možnosť je automaticky deaktivovaná ak sú deaktivované hlavičky, ktoré sú vymenované vyššie.</strong>',
28        'cfgform_comment_contenu' => 'Tu si vyberte typ objektu SPIPu (<i>článok, novinka, autor, a i.</i>) ktorý bude pripojený do e-mailu.',
29        'cfgform_comment_header' => 'táto možnosť vám umožňuje rozhodnúť sa, či stránka musí mať tag  &lt;head&gt; ("hlavička") alebo nie (<i>môže byť užitočné deaktivovať túto možnosť, ak používate javascriptové okno typu "thickbox" alebo ich chcete zobraziť iným spôsobom v rovnakom kontexte s rámom</i>).',
30        'cfgform_comment_javascript' => 'funkciu otvárania vyskakovacieho okna môžete deaktivovať (<i>napríklad v prípade použitia javascriptových okien typu "thickbox" alebo "fancybox"</i>).',
31        'cfgform_comment_options' => 'musíte zadať úplné parametre, napríklad: "class=\'thickbox\'", budú automaticky pridané k odkazom na vaše šablóny; <b>používajte len jednoduché úvodzovky (\'...\').</b>',
32        'cfgform_comment_patron' => 'predvolený e-mail vlastníka v klasickej verzii (<i>neformátovaný text</i>).',
33        'cfgform_comment_patron_html' => 'ak si vyberiete túto možnosť, odoslaný e-mail bude mať úplne rovnakú prvú šablónu v textovej verzii; ak chcete túto možnosť zrušiť, nechajte toto pole prázdne.',
34        'cfgform_comment_reset' => 'tu môžete definovať, čo sa stane vo formulári po stlačení tlačidla "Zrušiť" (<i>túto akciu môžete napríklad zmeniť tak, aby vám mohla pomôcť zatvoriť okno "thickbox" namiesto bežného okna</i>).',
35        'cfgform_comment_squelette' => 'ak ste vytvorili vlastnú šablónu pre dialógové okno zásuvného modulu  (<i>vytvorenú podľa súboru "tip_a_friend.html"</i>) zadajte ju tu; vaša šablóna bude musieť mať vyplnený formulár <b>"tipafriend_form".</b>',
36        'cfgform_comment_taf_css' => 'zásuvný modul definuje štýly CSS na modely štýlov distribúcie SPIPu; tieto štýly sa podľa predvolených nastavení vkladajú do formulára, ale môžete sa rozhodnúť, že ich tam nevložíte.',
37        'cfgform_info_balise' => 'Tag vypíše odkaz na otvorenie stránky s formulárom na odoslanie. Obrazok, ktorý sa zobrazuje, môžete zmeniť priamo úpravou šablóny  <strong>"modeles/tipafriend.html"</strong> zásuvného modulu.',
38        'cfgform_info_patron_html' => '<strong>Ak je na vašej stránke nainštalovaný a aktivovaný zásuvný modul <a href="http://www.spip-contrib.net/?article3371"><strong>Faktor,</strong></a> dá sa vytvoriť HTML verzia odoslaného e-mailu.',
39        'cfgform_info_patrons' => 'Vaše vlastné vzory sa umiestňujú do podpriečinka  <strong>patrons/</strong> vášho priečinka so šablónami.',
40        'cfgform_info_squelettes' => 'Vaše vlastné šablóny sa priamo umiestňujú do priečinka so šablónami.',
41        'cfgform_option_contenu_introduction' => 'Názov a úvod',
42        'cfgform_option_contenu_rien' => 'Nič',
43        'cfgform_option_contenu_tout' => 'Celý predmet',
44        'cfgform_titre_close_button' => 'Pridať tlačidlo "Zatvoriť"',
45        'cfgform_titre_contenu' => 'Obsah objektov SPIPu pridaných k e-mailu',
46        'cfgform_titre_header' => 'Pripojiť hlavičky HTML',
47        'cfgform_titre_javascript' => 'Štandardná funkcia javascriptu (otvorenie vyskakovacieho okna)',
48        'cfgform_titre_options' => 'Pridaný (-é) atribút(y) k vytvorenému odkazu podľa tagu',
49        'cfgform_titre_patron' => 'Šablóna odoslaného e-mailu',
50        'cfgform_titre_patron_html' => 'Šablóna e-mailu vo formáte HTML',
51        'cfgform_titre_reset' => 'Akcia tlačidla na zrušenie',
52        'cfgform_titre_squelette' => 'Šablóna, ktorá sa použije na formulár zásuvného modulu Odporučiť priateľom',
53        'cfgform_titre_taf_css' => 'Predvoliť pridávanie definícií CSS',
54
55        // D
56        'doc_chapo' => 'Zásuvný modul "Odporučiť priateľom" ponúka kompletný formulár na odoslanie ({hocijakej}) stránky v SPIPe na viacero e-mailových adries.',
57        'doc_en_ligne' => 'Dokumentácia zásuvného modulu na stránke Spip-Contrib',
58        'doc_titre_court' => 'Dokumentácia zásuvného modulu Odporučiť priateľom',
59        'doc_titre_page' => 'Dokumentácia zásuvného modulu "Odporučiť priateľom"',
60        'docskel_sep' => '----',
61        'documentation' => 'Táto stránka vám umožňuje otestovať, či sa zásuvný modul hodí na vašu stránku, vašu konfiguráciu a vaše prispôsobenia. Rôzne odkazy, ktoré SPIP ponúka, pridajú do jadra stránky objekt SPIPu alebo šablónu. Tieto doplnky môžete zmeniť úpravou príslušného parametra internetovej adresy.
62
63{{{Tag TIPAFRIEND}}}
64
65{{Využitie}}
66
67Zásuvný modul ponúka tag na vytvorenie odkazu, ktorý otvorí stránku na odoslanie e-mailu s informáciami o fungovaní daného objektu SPIPu. K tomuto tagu môžete pridať jedinečný parameter, prípadne môžete definovať aj:
68-* buď sa {{na vytvorenie tohto odkazu využije šablóna,}} potom treba zadať názov tejto šablóny ({bez prípony ".html"}) ; šablóna musí byť nahratá vo vašom priečinku šablón,
69-* alebo je to {{typ uvedeného odkazu;}} ak zadáte parameter "{{mini}}", tag nakreslí iba obrázok odkazu bez textu "Odoslať túto správu".
70
71{{Príklad}}
72
73<cadre class="spip">
74// tu je len tag
75#TIPAFRIEND
76// aby sa zobrazil iba obrázok
77#TIPAFRIEND{mini}
78// alebo s vlastnou šablónou
79#TIPAFRIEND{mon_modele}
80</cadre>
81
82{{Testy}}
83
84Tieto odkazy pridajú objekt SPIPu na aktuálnu stránku so zmenami v zobrazení tagu TIPAFRIEND.
85- [Pridať článok 1,->@url_article@] <small>(id_article=...)</small>
86- [Pridať novinku 2,->@url_breve@] <small>(id_breve=...)</small>
87- [Obnoviť stránku,->@url_recalcul@]
88- [Späť na čistú stránku.->@url_vierge@]
89
90Ak chcete zmeniť parameter tagu na tejto testovacej stránke, k aktuálnej adrese stránky pridajte parameter "{{arg=...}}" ({ak napríklad chcete použiť parameter "mini", kliknite na panel s adresou vášho prehliadača a na koniec aktuálnej adresy pridajte "&arg=mini"}).
91
92{{{Šablóny}}}
93
94Tieto odkazy vám umožňujú otestovať šablóny využívané na vašej webovej stránke ({s fiktívnymi hodnotami}) alebo ich pridať na aktuálnu stránku.
95- [Vložiť šablónu "tipafriend_mail_default.html"->@url_model@] <small>(model=...)</small>
96- [Zobraziť šablónu ako nenaformátovaný text s fiktívnymi hodnotami->@url_model_brut@]
97- [Zobraziť šablónu ako HTML s fiktívnymi hodnotami->@url_model_html@] <small>(vyžaduje si zásuvný modul {{[Facteur->http://www.spip-contrib.net/?article3371]}})</small>
98
99{{{Parametre CFG pre TIPAFRIEND}}}
100
101Ak je zásuvný modul {{[CFG: nástroj na nastavenie->http://www.spip-contrib.net/?rubrique575]}} aktivovaný na vašej stránky, po kliknutí na tento odkaz sa zobrazia hodnoty na nastavení uložené pre zásuvný modul "Odporučiť priateľom".
102
103@cfg_param@',
104
105        // E
106        'error_dest' => 'Neuviedli ste žiadneho príjemcu',
107        'error_exp' => 'Neuviedli ste vašu e-mailovú adresu',
108        'error_exp_nom' => 'Musíte zadať svoje meno',
109        'error_not_mail' => 'Zdá sa, že adresa, ktorú ste zadali, nie je e-mail',
110        'error_one_is_not_mail' => 'Zdá sa, že aspoň jedna zo zadaných adries nie je e-mail',
111
112        // F
113        'form_dest_label' => 'E-mailové adresy príjemcov',
114        'form_exp_label' => 'Vaša e-mailová adresa',
115        'form_exp_nom_label' => 'Vaše meno',
116        'form_exp_send_label' => '<em>Pripojíte kópiu e-mailu (pole "Cc")</em>',
117        'form_intro' => 'Ak chcete poslať adresu tejto stránky, zadajte e-mailové adresy svojich kontaktov, svoju vlastnú e-mailovú adresu a hodnotenie. Ak chcete, môžete prípadne aj pridať komentár, ktorý bude pridaný do hlavného textu správy. <br /><small>{{*}} {Žiaden z týchto údajov nebude uložený.}</small>',
118        'form_message_label' => 'Môžete pridať text',
119        'form_separe_virgule' => '<em>Môžete uviesť viac adries oddelených bodkočiarkou.</em>',
120        'form_title' => 'Poslať stránku e-mailom',
121
122        // I
123        'info_doc' => 'Ak máte problémy so zobrazením tejto stránky, [kliknite sem.->@link@]',
124        'info_doc_titre' => 'Poznámka o zobrazení tejto stránky',
125        'info_skel_doc' => 'Táto stránka dokumentácie je vytvorená ako šablóna SPIPu, ktorá funguje s bežnou distribúciou  ({súbory v priečinku "squelettes-dist/"}). Ak sa vám stránka nezobrazuje správne alebo ak vaša stránka využíva vlastné šablóny, odkazy uvedené nižšie vám pomôžu upraviť jej zobrazenie:
126
127-* [Režim "nenáformátovaný text"->@mode_brut@] ({jednoduché html + tag INSERT_HEAD})
128-* [Režim "šablóna Zpip"->@mode_zpip@] ({kompatibilné so šablónou Z})
129-* [Režim "šablóna SPIP"->@mode_spip@] ({kompatibilné s distribúciou})',
130
131        // L
132        'licence' => 'Copyright © 2009 [Piero Wbmstr->http://www.spip-contrib.net/PieroWbmstr] distribuovaný pod licenciou [GNU GPL v3.->http://www.opensource.org/licenses/gpl-3.0.html]',
133
134        // M
135        'mail_body_01' => '@nom_exped@ (kontakt: @mail_exped@) vás pozýva, aby ste si pozreli tento dokument zo stránky @nom_site@, možno vás bude zaujímať.',
136        'mail_body_01_html' => '<strong>@nom_exped@</strong> (kontakt: <a href="mailto:@mail_exped@">@mail_exped@</a>) vás pozýva, aby ste si pozreli tento dokument zo stránky <strong>@nom_site@</strong>; možno vás bude zaujímať.',
137        'mail_body_02' => '@nom_exped@ vložili ste túto správu:',
138        'mail_body_02_html' => '@nom_exped@ vložili ste túto správu:',
139        'mail_body_03' => 'Názov dokumentu: "@titre_document@"',
140        'mail_body_03_html' => 'Názov dokumentu: "@titre_document@"',
141        'mail_body_04' => 'Adresa tejto stránky na internete: @url_document@',
142        'mail_body_04_html' => 'Adresa tejto stránky na internete: <a href="@url_document@">@url_document@</a>',
143        'mail_body_05' => 'Obsah stránky (ako nenaformátovaný text):',
144        'mail_body_05_html' => 'Obsah stránky:',
145        'mail_body_extrait' => '(úryvok) ',
146        'mail_titre_default' => 'Údaje o stránke @nom_site@',
147        'message_envoye' => 'OK – Vaša správa bola odoslaná',
148        'message_pas_envoye' => '!! – Vašu správu sa z neznámeho dôvodu nepodarilo odoslať. Prijmite naše ospravedlnenie a <a href="@self@" title="Recharger la page">skúste to znova.</a>',
149
150        // N
151        'new_window' => 'Nové okno',
152
153        // P
154        'page_test' => 'Testovacia stránka (lokálne)',
155        'page_test_balise' => 'Zápis tagu TIPAFRIEND',
156        'page_test_cfg_pas_installe' => 'Zdá sa, že zásuvný modul [CFG->http://www.spip-contrib.net/?rubrique575] nie je nainštalovaný.',
157        'page_test_fin_simulation' => '-- Koniec pridávania na simuláciu',
158        'page_test_in_new_window' => 'Testovacia stránka v novom okne',
159        'page_test_menu_inclure' => 'Vložiť šablónu "tipafriend_mail_default.html"',
160        'page_test_models_comment' => 'Tieto odkazy vám umožňujú vyskúšať si modely, ktoré sa používajú na webovej stránke (<i>s fiktívnymi hodnotami</i>).',
161        'page_test_test_model_brut' => 'Zobraziť šablónu ako nenaformátovaný text s fiktívnymi hodnotami',
162        'page_test_test_model_html' => 'Zobraziť model HTML s fiktívnymi hodnotami',
163        'page_test_title' => 'Test zásuvného modulu "Odporučiť priateľom"',
164        'page_test_titre_inclusion_model' => '-- Vloženie šablóny "@model@" (<i>fiktívne hodnoty</i>)',
165        'page_test_titre_inclusion_objet' => '-- Simulácia stránky @objet@ č. @id_objet@ (<i>nadpis + úvod</i>)',
166        'popup_name' => 'Poslať informáciu e-mailom',
167
168        // T
169        'taftest_arguments_balise_dyn' => 'Parametre prijaté v dymanickom tagu',
170        'taftest_arguments_balise_stat' => 'Argumenty prijaté v statickom tagu ',
171        'taftest_chargement_patron' => 'nahrávanie šablóny "@patron@"',
172        'taftest_content' => '<b><u>Podrobnosti odoslaného e-mailu</u></b>',
173        'taftest_contexte_modele' => 'Kontext odoslaný do šablóny',
174        'taftest_creation_objet_champs' => 'Vytvorenie objektu "Polia" pre objekt ID',
175        'taftest_creation_objet_texte' => 'Vytvorenie objektu "Text" pre názov objektu',
176        'taftest_from' => '<b><i>Odosielateľ</i></b>',
177        'taftest_mail_content' => '<b><i>Jadro e-mailu</i></b>',
178        'taftest_mail_content_html' => '<b><i>Jadro e-mailu v HTML</i></b>',
179        'taftest_mail_headers' => '<b><i>Hlavičky</i></b>',
180        'taftest_mail_retour' => '<b><i>Späť na funkciu mail()</i></b>',
181        'taftest_mail_title' => '<b><i>Názov pošty</i></b>',
182        'taftest_modele_demande' => 'Formát požadovaný od používateľa',
183        'taftest_param_form' => 'Parametre, ktoré prešli do formulára',
184        'taftest_patron_pas_trouve' => 'Šablóna "@patron@" sa nenašla!<br />Nahráva sa predvolená šablóna.',
185        'taftest_skel_pas_trouve' => 'Šablóna \'@skel@\' sa nenašla.<br />Použije sa predvolená šablóna.',
186        'taftest_title' => 'OdporučiťPriateľovi LADENIE',
187        'taftest_to' => '<b><i>Príjemcovia</i></b>',
188        'tipafriend' => 'Odporučiť priateľovi'
189);
190
191?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.