source: spip-zone/_plugins_/tradrub/trunk/lang/paquet-tradrub_nl.php @ 113596

Last change on this file since 113596 was 113596, checked in by hanjo.spip@…, 9 months ago

[Salvatore] paquet-tradrub Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File size: 650 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-tradrub?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // T
13        'tradrub_description' => 'Deze plugin voegt een vertalingssysteem toe dat gelijkaardig is aan die van de artikelen: het brengt een id_trad veld in de "rubriques" tabel en linkt hierdoor de vertalingen van de rubrieken.',
14        'tradrub_nom' => 'Vertaling voor de rubrieken',
15        'tradrub_slogan' => 'Beheer van vertalingen tussen de rubrieken'
16);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.