source: spip-zone/_plugins_/tradsync/lang/tradsync_sk.php @ 58627

Last change on this file since 58627 was 58627, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (tradsync)

File size: 4.1 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/tradsync?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'articles_mots_differents' => 'Články',
12        'articles_non_traduits' => 'Články',
13        'articles_originaux_modifies' => 'Články',
14
15        // C
16        'comparer_arborescence' => 'Porovnať stromovú štruktúru',
17        'configurer_tradsync' => 'Pomoc k prekladu',
18        'configurer_tradsync_description' => 'Nastaviť rôzne prvky na spresnenie poskytovanej pomoci',
19
20        // E
21        'editer_ce_mot' => 'Upraviť toto kľúčové slovo',
22        'editer_cet_article' => 'Upraviť tento článok',
23        'editer_cette_rubrique' => 'Upraviť túto rubriku',
24        'espace_traducteurs' => 'Prekladateľské rozhranie',
25        'explication_comparer_arborescence' => '                Dva prehliadače rubrík jeden vedľa druhého. Umožňuje vizuálne
26                porovnať hierarchiu dvoch vetiev.
27        ',
28        'explication_espace_traducteurs' => '           Prekladateľské rozhranie slúži na pomoc s vykonávaním prekladov, ich schvaľovaním a vyhľadávaním.
29        ',
30        'explication_groupe_mots_multi' => '
31                Choisir les groupes de mots qui reçoivent des mots traduits en utilisant
32                des balises &lt;multi&gt; sur les titres. De la sorte, il sera possible de
33                verifier qu\'une traduction est réalisée pour les mots de ces groupes.
34        ', # NEW
35        'explication_langue' => 'Vyberte jazyk, pri ktorom sa musí overiť
36                stav prekladov.',
37        'explication_traductions_a_realiser' => '               V tomto rozhraní sa nachádza zoznam článkov, rubrík a kľúčových slov, ktoré sa nezdajú byť preložené.',
38        'explication_traductions_a_verifier' => '
39                Cet espace liste l\'ensemble des articles et rubriques dont
40                l\'article d\'origine a été modifié
41                ultérieurement à la traduction.
42        ', # NEW
43        'explication_traductions_de_mots' => '          Urobiť zoznam kľúčových slov, ktoré sa nezdajú byť preložené.
44        ',
45        'explication_traductions_mots_differents' => '
46                Lister les objets traduits qui n\'ont pas exactement
47                les mêmes mots clés attribués par rapport à l\'objet d\'origine.
48        ', # NEW
49        'explication_traductions_mots_synchroniser' => '
50                L\'action «synchroniser» copie l\'ensemble des mots de l\'élément
51                d\'origine dans l\'élément traduit. Cependant, il ne supprime pas les
52                mots-clés qui seraient présents en plus dans la traduction.
53        ', # NEW
54
55        // I
56        'info_actions' => 'Akcie',
57        'info_revisions' => 'Opravy',
58        'info_source' => 'Zdroj',
59        'info_statut' => 'Stav',
60        'info_statut_court' => 'S',
61        'info_titre' => 'Názov',
62        'info_type' => 'Skupina',
63
64        // L
65        'label_groupe_mots_multi' => 'Groupes de mots multis', # NEW
66        'label_langue' => 'Cieľový jazyk',
67        'langue' => 'Jazyk',
68        'langue_court' => 'J',
69        'langue_en_cours' => 'Vybraný jazyk je teraz: <strong>@langue@.</strong>',
70        'liste_des_lieux' => 'Miesta na prehľadávanie',
71
72        // M
73        'mots_cles_differents' => 'Kľúčové slová odlišné od originálu',
74        'mots_cles_non_traduits' => 'Kľúčové slová',
75        'mots_non_traduits' => 'Nepreložené kľúčové slová',
76
77        // N
78        'navigateurs' => 'Prehliadače',
79        'non_traduit' => 'Nepreložené alebo nedeklarované preklady',
80
81        // O
82        'origine_modifiee' => 'Originál bol zmenený',
83
84        // R
85        'rubriques_mots_differents' => 'Rubriky',
86        'rubriques_non_traduites' => 'Rubriky',
87        'rubriques_originales_modifiees' => 'Rubriky',
88
89        // S
90        'second_navigateur' => 'Druhý prehliadač',
91        'selection_de_la_langue_cible' => 'Výber cieľového jazyka',
92        'synchroniser' => 'Synchronizovať',
93        'synchroniser_tout' => 'Synchronizovať všetky',
94
95        // T
96        'traductions_a_realiser' => 'Preklady, ktoré treba vykonať',
97        'traductions_a_verifier' => 'Preklady, ktoré treba potvrdiť',
98        'traductions_de_mots' => 'Preklady kľúčových slov',
99        'traductions_mots_differents' => 'Synchronizovať kľúčové slová',
100
101        // V
102        'voir_article_source' => 'Zobraziť zdrojový článok',
103        'voir_les_revisions_de_la_source' => 'Zobraziť opravy zdroja',
104        'voir_rubrique_source' => 'Zobraziť zdrojovú rubriku',
105
106        // Z
107        'zbug_critere_necessite_parametre' => 'Kritérium {@critere@} si vyžaduje parameter'
108);
109
110?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.