source: spip-zone/_plugins_/traduction_articles_autrement/trunk/lang/paquet-taa_sk.php @ 102357

Last change on this file since 102357 was 102357, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] paquet-taa Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-taa?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // T
13        'taa_description' => 'Úprava rozhrania súkromnej zóny spipu, aby mohol používateľ zmeniť prístup k prekladom článkov a súčasne si ponechať pôvodný systém spipu na preklad. Na to, aby ste mohli využívať kompaktné zobrazenie zoznamov článkov (táto možnosť je k dispozícii prostredníctvom cfg), musíte si naištalovať zásuvný modul [afficher_objets.->http://files.spip.org/spip-zone/afficher_objets.zip]
14         
15         Kompaktné zoznamy teraz fungujú aj na stránke s viacjazyčnými rubrikami. V tom prípade si treba nainštalovať zásuvný modul [Preklad medzi rubrikami.->http://files.spip.org/spip-zone/tradrub.zip]
16         
17         A aby ste mohli využívať systém na preklad, ktorý ponúka tento zásuvný modul, nainštalujte si zásuvný modul [Iný preklad rubrík.->http://files.spip.org/spip-zone/traduction_rubriques_autrement.zip] Tlačidlá prekladu sa zobrazia v hornej časti rubriky s možnosťou vytvoriť chýbajúce preklady kliknutím na sivú kartu. Zásuvný modul sa pokúsi nájsť príslušnú rubriku v sektore pre daný jazyk, ak je preložená nadradená rubrika.',
18        'taa_nom' => 'Preklad ostatných článkov',
19        'taa_slogan' => 'Uľahčite si prekladanie článkov.'
20);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.