source: spip-zone/_plugins_/traduction_rubriques_autrement/branches/1/lang/paquet-trad_rub_sk.php @ 103645

Last change on this file since 103645 was 103645, checked in by abelass@…, 3 years ago

salvatore

File size: 1.0 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-trad_rub?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // T
13        'trad_rub_description' => 'Tento zásuvný modul, ktorý bol vytvorený pre viacjazyčné stránky [so sektormi podľa jazyka->http://contrib.spip.net/Un-exemple-de-site-multilingue], vám pokiaľ ide o navigáciu a riadenie prekladov rubrík ponúka podobný prístup ako zásuvný modul [Preklad článkov inak,->http://files.spip.org/spip-zone/traduction_articles_autrement.zip] ktorého inštalácia sa odporúča. Keďže spip v predvolených nastaveniach neponúka preklad rubrík, treba si nainštalovať zásuvný modul [Preklad medzi rubrikami.->http://files.spip.org/spip-zone/tradrub.zip]',
14        'trad_rub_nom' => 'Preklady ostatných rubrík',
15        'trad_rub_slogan' => 'Prechádzanie medzi preloženými rubrikami.'
16);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.