source: spip-zone/_plugins_/twidget/lang/paquet-twidget_nl.php @ 97581

Last change on this file since 97581 was 97581, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] paquet-twidget Export depuis http://trad.spip.net

File size: 873 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-twidget?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // T
13        'twidget_description' => 'Eenvoudig te installeren Twitter widget
14_ Zet een inclusie in je skeletten om de widget te tonen:
15_ <code>#INCLURE{fond=inclure/twidget_profile,user=GusLeLapin}</code>
16 of <code>#INCLURE{fond=inclure/twidget_search,search=#SPIP,title=\'Suivez twitter\',subject=\'SPIP\'}</code>
17
18De plugin gebruikt een proxy om geen rechtstreeks verzoek van je bezoekers naar Twitter te provoceren en zo de sporen van hun activiteiten verborgen te houden (bescherming van de privacy).',
19        'twidget_slogan' => 'Eenvoudig te installeren Twitter widget'
20);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.