source: spip-zone/_plugins_/verifier/lang/verifier_nl.php @ 113708

Last change on this file since 113708 was 113708, checked in by hanjo.spip@…, 4 months ago

[Salvatore] verifier Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File size: 11.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/verifier?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // D
13        'data_choix' => 'Mogelijke keuzes:',
14
15        // E
16        'erreur_attribut_class' => 'De syntax van deze attribute class is ongeldig.',
17        'erreur_code_postal' => 'Deze postcode is ongeldig.',
18        'erreur_comparaison_egal' => 'De waarde moet gelijk zijn aan het veld "@nom_champ@"',
19        'erreur_comparaison_egal_type' => 'De waarde moet gelijk zijn aan en hetzelfde type hebben als het veld "@nom_champ@"',
20        'erreur_comparaison_grand' => 'De waarde moet groter zijn dan het veld "@nom_champ@"',
21        'erreur_comparaison_grand_egal' => 'De waarde moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het veld "@nom_champ@"',
22        'erreur_comparaison_petit' => 'De waarde moet kleiner zijn dan het veld "@nom_champ@"',
23        'erreur_comparaison_petit_egal' => 'De waarde moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan het veld "@nom_champ@"',
24        'erreur_couleur' => 'De kleurcode is ongeldig.',
25        'erreur_date' => 'De datum is ongeldig.',
26        'erreur_date_format' => 'Het datumformaat is ongeldig.',
27        'erreur_decimal' => 'De waarde moet een decimaal getal zijn.',
28        'erreur_decimal_nb_decimales' => 'Het getal moet meer dan @nb_decimales@ decimalen na de punt hebben.',
29        'erreur_dimension_image' => 'Het bestand "@name@" is te groot: @taille@ (maximum @taille_max@).',
30        'erreur_email' => 'Het e-mailadres <em>@email@</em> is niet correct geformatteerd.',
31        'erreur_email_nondispo' => 'Het e-mailadres <em>@email@</em> werd al gebruikt.',
32        'erreur_entier' => 'De waarde moet een geheel getal zijn.',
33        'erreur_entier_entre' => 'De waarde moet liggen tussen @min@ en @max@.',
34        'erreur_entier_max' => 'De waarde mag niet groter zijn dan @max@.',
35        'erreur_entier_min' => 'De waarde mag niet kleiner zijn dan @min@.',
36        'erreur_heure' => 'De vermelde tijd bestaat niet.',
37        'erreur_heure_format' => 'Het tijdformaat is niet geldig.',
38        'erreur_id_document' => 'Deze document-identificatie is niet geldig.',
39        'erreur_id_objet' => 'Deze identificatie is ongeldig.',
40        'erreur_inconnue_generique' => 'Het formaat is ongeldig.',
41        'erreur_isbn' => 'De ISBN code is niet geldig (bv: 978-2-1234-5680-3 of 2-1234-5680-X)',
42        'erreur_isbn_13_X' => 'Een ISBN-13 code kan niet eindigen met een X.',
43        'erreur_isbn_G' => 'Het eerste segment moet gelijk zijn aan 978 of 979.',
44        'erreur_isbn_nb_caracteres' => 'de ISBN code moet 10 of 13 tekens bevatten (momenteel @nb@), de streepjes niet meegeteld.',
45        'erreur_isbn_nb_segments' => 'de ISBN code moet uit 4 of 5 segmenten bestaan (momenteel @nb@).',
46        'erreur_isbn_segment' => 'het segment "@segment@" heeft @nb@ teveel teken(s).',
47        'erreur_isbn_segment_lettre' => 'het segment "@segment@" mag geen letters bevatten.',
48        'erreur_numerique' => 'Het nummerformaat is ongeldig.',
49        'erreur_objet' => 'Dit object is niet geldig.',
50        'erreur_php_file_1' => 'Het bestand "@name@" is de groot voor de server',
51        'erreur_php_file_2' => 'Het bestand "@name@" is de groot voor het formulier',
52        'erreur_php_file_3' => 'Het bestand "@name@" is slechts gedeeltelijk geladen',
53        'erreur_php_file_6' => 'Door een fout van de server kan het bestand "@name@" niet worden verzonden',
54        'erreur_php_file_7' => 'Door een fout van de server kan het bestand "@name@" niet worden verzonden',
55        'erreur_php_file_88' => 'Door een fout van de server kan het bestand "@name@" niet worden verzonden',
56        'erreur_regex' => 'De regex string is incorrect geformatteerd.',
57        'erreur_siren' => 'Het SIREN nummer is ongeldig.',
58        'erreur_siret' => 'Het SIRET number is ongeldig.',
59        'erreur_taille_egal' => 'De waarde moet uit exact @egal@ tekens bestaan (momenteel @nb@).',
60        'erreur_taille_entre' => 'De waarde moet tussen de @min@ en @max@ tekens bevatten (momenteel @nb@).',
61        'erreur_taille_fichier' => 'Het bestand "@name@" is te groot: @taille@ (maximum @taille_max@).',
62        'erreur_taille_max' => 'De waarde mag niet meer dan @max@ tekens bevatten (momenteel @nb@).',
63        'erreur_taille_min' => 'De waarde moet minimaal @min@ ctekens bevatten (momenteel @nb@).',
64        'erreur_telephone' => 'Het telefoonnummer is ongeldig.',
65        'erreur_type_image' => 'Het bestand "@name@" is geen webafbeelding.',
66        'erreur_type_non_autorise' => 'Het bestand "@name@" is niet van een toegestaan type.',
67        'erreur_url' => 'Het URL-adres <em>@url@</em> is ongeldig.',
68        'erreur_url_protocole' => 'Het ingevoerde adres <em>(@url@)</em> moet beginnen met @protocole@',
69        'erreur_url_protocole_exact' => 'Het ingevoerde adres <em>(@url@)</em> begint niet met een geldig protocol (bv. http://)',
70
71        // N
72        'normaliser_option_date' => 'De datum normaliseren?',
73        'normaliser_option_date_aucune' => 'Nee',
74        'normaliser_option_date_en_datetime' => '"Datetime" formaat (voor SQL)',
75
76        // O
77        'option_code_postal_pays_explication' => 'Tweeletterige landcode: FR, DE, NL, enz.',
78        'option_code_postal_pays_label' => 'Land',
79        'option_comparaison_champ_champ_explication' => 'Veld identificatie («name» attribuut)',
80        'option_comparaison_champ_champ_label' => 'Veld',
81        'option_comparaison_champ_comparaison_explication' => 'Soort vergelijking',
82        'option_comparaison_champ_comparaison_label' => 'Vergelijking',
83        'option_comparaison_champ_egal' => '== Gelijk',
84        'option_comparaison_champ_egal_type' => '=== Identiek (zelfde soort)',
85        'option_comparaison_champ_grand' => '> Groter dan',
86        'option_comparaison_champ_grand_egal' => '>= Groter dan of gelijk aan ',
87        'option_comparaison_champ_nom_champ_explication' => 'Veldnaam voor mensen',
88        'option_comparaison_champ_nom_champ_label' => 'Veldnaam',
89        'option_comparaison_champ_petit' => '< Kleiner dan',
90        'option_comparaison_champ_petit_egal' => '<= Kleiner dan of gelijk aan',
91        'option_couleur_normaliser_label' => 'De kleurcode normaliseren?',
92        'option_couleur_type_hexa' => 'Kleurcode in hexadecimaal formaat',
93        'option_couleur_type_label' => 'Uit te voeren type verificatie',
94        'option_decimal_nb_decimales_label' => 'Maximum aantal plaatsen achter de komma',
95        'option_decimal_separateur_explication' => 'Een punt wordt altijd toegestaan.',
96        'option_decimal_separateur_label' => 'Scheidingsteken voor decimalen',
97        'option_email_disponible_label' => 'Beschikbaar adres',
98        'option_email_disponible_label_case' => 'Controleer of het adres niet al door een andere gebruiker wordt gebruikt',
99        'option_email_mode_5322' => 'Controleer tegen de meest stricte beschikbare standaard',
100        'option_email_mode_label' => 'Email verificatiemethode',
101        'option_email_mode_normal' => 'Normale SPIP verificatie',
102        'option_email_mode_strict' => 'Minder tolerante verificatie',
103        'option_entier_max_label' => 'Maximum waarde',
104        'option_entier_min_label' => 'Minimum waarde',
105        'option_fichiers_dimension_autoriser_rotation_label' => 'Rekening houden met rotatie van de afbeelding?',
106        'option_fichiers_dimension_autoriser_rotation_label_case' => 'Aankruisen om maximale hoogte en breedte om te wisselen',
107        'option_fichiers_hauteur_max_label' => 'Maximale hoogte van de afbeelding (in px)',
108        'option_fichiers_largeur_max_label' => 'Maximale breedte van de afbeelding (in px)',
109        'option_fichiers_mime_image_web_label' => 'Uitsluitend webafbeelding (gif, jpg, png) toestaan',
110        'option_fichiers_mime_label' => 'Mime type en extensie',
111        'option_fichiers_mime_pas_de_verification_label' => 'Alle types en extensies toestaan (wordt afgeraden)',
112        'option_fichiers_mime_specifique_label' => 'Uitsluitend de hieronder aangegeven Mime types autoriseren',
113        'option_fichiers_mime_tout_mime_label' => 'Alle door SPIP toegelaten Mime types autoriseren',
114        'option_fichiers_taille_max_label' => 'Maximale bestandsgrootte (in kB)',
115        'option_fichiers_type_mime_label' => 'Kruis de toelaten MIME types aan',
116        'option_id_objet_objet_label' => 'Naam van het object (in enkelvoud)',
117        'option_regex_modele_label' => 'De waarde moet met de volgende expressie overeen komen',
118        'option_siren_siret_mode_label' => 'Wat controleer je?',
119        'option_siren_siret_mode_siren' => 'SIREN nummer',
120        'option_siren_siret_mode_siret' => 'SIRET nummer',
121        'option_taille_max_label' => 'Maximum grootte',
122        'option_taille_min_label' => 'Minimum grootte',
123        'option_url_mode_complet' => 'Volledige verificatie van de URL',
124        'option_url_mode_label' => 'URL verificatiemethode',
125        'option_url_mode_php_filter' => 'Volledige URL verificatie met het PHP filter FILTER_VALIDATE_URL',
126        'option_url_mode_protocole_seul' => 'Uitsluitend verificatie van het protocol',
127        'option_url_protocole_label' => 'Naam van het te verifiëren protocol',
128        'option_url_type_protocole_exact' => 'Geef hieronder een protocol aan:',
129        'option_url_type_protocole_ftp' => 'File transfer protocols: FTP of SFTP',
130        'option_url_type_protocole_label' => 'Te verifiëren type protocol',
131        'option_url_type_protocole_mail' => 'Mail protocols: IMAP, POP3 of SMTP',
132        'option_url_type_protocole_tous' => 'Alle toegelaten protocols',
133        'option_url_type_protocole_web' => 'Web protocols: HTTP of HTTPS',
134        'option_url_type_protocole_webcal' => 'Webcal protocols: webcal, http of https',
135
136        // P
137        'par_defaut' => 'Standaard:',
138        'plugin_yaml_inactif' => 'Plugin YAML is niet aanwezig en/of actief. Deze is benodigd om deze bladzijde van de documentatie te tonen.',
139
140        // T
141        'titre_page_verifier_doc' => 'Documentatie van de verificatie-API',
142        'type_attribut_class' => 'Attribute class',
143        'type_attribut_class_description' => 'Zorg ervoor dat de waarde een geldige attribute class is.',
144        'type_code_postal' => 'Postcode',
145        'type_code_postal_description' => 'Controleer of de waarde een geldige postcode is.',
146        'type_comparaison_champ' => 'Vergelijking',
147        'type_comparaison_champ_description' => 'Vergelijk de waarde met een ander veld uit _request().',
148        'type_couleur' => 'Kleur',
149        'type_couleur_description' => 'Controleer of de waarde een kleurcode is.',
150        'type_date' => 'Datum',
151        'type_date_description' => 'Controleer of de waarde een datum is in formaat DD/MM/YYYY. Het scheidingsteken kan van alles zijn (".", "/", enz).',
152        'type_decimal' => 'Decimaal getal',
153        'type_decimal_description' => 'Controleer of de waarde een decimaal getal is, met opties voor een bepaalde reeks en het aaantal decimale plaatsen.',
154        'type_email' => 'E-mailadres',
155        'type_email_description' => 'Controleer of het e-mailadres juist is geformatteerd.',
156        'type_email_disponible' => 'Beschikbaarheid van een e-mailadres',
157        'type_email_disponible_description' => 'Controleer of het e-mailadres niet al door een andere systeemgebruiker wordt gebruikt.',
158        'type_entier' => 'Geheel getal',
159        'type_entier_description' => 'Controleer of de waarde een geheel getal is, met de optie van een bepaalde reeks.',
160        'type_fichiers' => 'Eigenschappen van het bestand',
161        'type_fichiers_description' => 'Controleer bepaalde eigenschappen voor ieder opgeladen bestand',
162        'type_id_document' => 'Documentnummer',
163        'type_id_document_description' => 'Controleer of de waarde met een bestaand documentnummer overeen komt.',
164        'type_id_objet' => 'Nummer van een object',
165        'type_id_objet_description' => 'Controleer dat de waarde overeen komt met die van een bestaand object.',
166        'type_isbn' => 'ISBN',
167        'type_isbn_description' => 'Controleer of de waarde een 10 of 13 teks lange ISBN code is',
168        'type_regex' => 'Regular expression',
169        'type_regex_description' => 'Controleer of de waarde met de expressie overeen komt.',
170        'type_siren_siret' => 'SIREN or SIRET',
171        'type_siren_siret_description' => 'Check that the value is a valid number from the French <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/SIREN">Système d’Identification du Répertoire des ENtreprises</a> (Company Registry ID System).',
172        'type_taille' => 'Grootte',
173        'type_taille_description' => 'Controleer of de grootte van de waarde binnen een bepaald minimum en/of maximum valt.',
174        'type_telephone' => 'Telefoonnumber',
175        'type_telephone_description' => 'Controleer of het telefoonnummer met een herkend formaat overeen komt.',
176        'type_url' => 'URL',
177        'type_url_description' => 'Controleer of de URL een herkend formaat heeft.',
178
179        // V
180        'verification_a_faire' => 'Uit te voeren verificatie:'
181);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.