source: spip-zone/_plugins_/videos/trunk/lang/videos_sk.php @ 97587

Last change on this file since 97587 was 97587, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] videos Export depuis http://trad.spip.net

File size: 2.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/videos?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'cfg_description_doc' => 'Dokumentácia',
14        'cfg_description_titre' => 'Nastavenia zásuvného modulu Videá',
15        'cfg_explication_hauteur' => 'Zvoľte si predvolenú výšku pre svoje videá. Túto možnosť môžete prepísať vo volaní šablóny.',
16        'cfg_explication_largeur' => 'Zvoľte si predvolenú šírku pre svoje videá. Túto možnosť môžete prepísať vo volaní šablóny.',
17        'cfg_explication_liste_definition' => 'Zabaliť video do tagov dl/dt/dd ako SPIP pre riadenie pripojených súborov.',
18        'cfg_explication_responsive' => 'Prispôsobí šírku a výšku multimediálneho videa: umožní vám ho lepšie začleniť do "cieľovej" stránky.',
19        'cfg_explication_titre_descriptif' => 'Zobraziť nadpis a opis videí. Túto možnosť môžete prepísať vo volaní šablóny.',
20        'cfg_explication_wmode' => 'Vyberte si, ktorý spôsob sa použije na objekty Flashu (fallback Flowplayer, iFrames Dailymotion, Youtube, Vimeo).',
21        'cfg_label_hauteur' => 'Predvolená výška',
22        'cfg_label_largeur' => 'Predvolená šírka',
23        'cfg_label_liste_definition' => 'Zoznam definícií HTML',
24        'cfg_label_responsive' => 'Stredná veľkosť',
25        'cfg_label_titre_descriptif' => 'Nadpis a opis',
26        'cfg_label_wmode' => 'Predvolený wmode',
27        'cfg_titre_configurations_communes' => 'Spoločné nastavenia',
28        'cfg_titre_configurations_dailymotion' => 'Nastavenia pre Dailymotion',
29        'cfg_titre_configurations_html5' => 'Nastavenia HTML5/alternatívne',
30        'cfg_titre_configurations_vimeo' => 'Nastavenia pre Viméo',
31        'cfg_titre_configurations_youtube' => 'Nastavenia pre Youtube',
32        'confirmation_ajout' => 'Video "@type@:@titre@" bolo pridané. &lt;video@id_document@&gt;',
33
34        // E
35        'erreur_adresse_invalide' => 'Táto adresa nie je platná. Ak skúsite nahrať súbor s videom (MP4 alebo iný), ďakujeme vám za využívanie pridávania de klasického súboru do SPIPu.',
36        'explication_ajouter_video' => '(vzdialené video na YouTube, Vimeu, DailyMotion)',
37
38        // L
39        'label_ajouter_autre_video' => 'Pridať ďalšie video',
40        'label_ajouter_video' => 'Pridať video',
41        'label_url' => 'Adresa videa',
42
43        // T
44        'titre_admin' => 'Zásuvný modul Videá',
45
46        // V
47        'valider' => 'Pridať video'
48);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.