source: spip-zone/_plugins_/zen-garden/trunk/lang/zengarden_sk.php @ 97592

Last change on this file since 97592 was 97592, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] zengarden Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/zengarden?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'apercevoir_ce_theme' => 'Zobraziť',
14
15        // B
16        'bandeau_personalisable' => 'Môžete si upraviť obrázok v pútači tohto farebného motívu',
17
18        // C
19        'choisir_ce_theme' => 'Vybrať',
20        'choix_theme' => 'Vyberte si farebný motív',
21
22        // D
23        'desactiver_ce_theme' => 'Deaktivovať a vrátiť sa k predvolenému štýlu',
24
25        // I
26        'info_page' => 'Môžete si vybrať navrhovaný farebný motív alebo si nejaký jednoducho nechať zobraziť bez toho, aby sa tým zmenilo zobrazenie pre návštevníkov',
27        'intitule_compatiblite_squelette' => 'Iba kompatibilné so šablónami',
28        'intitule_version' => 'verzia',
29
30        // S
31        'switcher_activer' => 'Aktivovať prepínanie farebných tém na verejne prístupnej stránke',
32        'switcher_desactiver' => 'Deaktivovať prepínanie farebných motívov',
33
34        // T
35        'theme_actif' => 'Tento farebný motív sa používa teraz',
36        'themes' => 'Farebné motívy'
37);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.