source: spip-zone/_squelettes_/annuaire/lang/annuaire_ca.php @ 97598

Last change on this file since 97598 was 97598, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] annuaire Export depuis http://trad.spip.net

File size: 19.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/annuaire?lang_cible=ca
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'accueil_intro' => 'Benvingut a la pàgina de presentació del connector "annuaire".',
14        'accueil_option' => 'Alguns connectors són opcionals:',
15        'accueil_option_contact' => 'El connector "contact" permet o no visualitzar la pàgina de contacte i el seu reglatge a dins del connector.',
16        'accueil_option_couteau_suisse' => 'El connector "ganivet suïs" us proporciona ara una pantalla per amagar les adreces de correu electrònic que es troben a les etiquetes #LESAUTEURS i #DESCRIPTIF a la pàgina lloc.',
17        'accueil_option_pub' => 'Si voleu integrar al vostre lloc publicitat de google, us caldrà crear les paraules clau "pub-entete" i "pub-nav" a dins del grup "Affichage" i situar la breu en una secció anomenada "squelette".',
18        'accueil_option_slogan' => 'El connector "slogan" permet afegir un eslògan al vostre lloc.',
19        'accueil_option_spiplistes' => 'El connector "spip liste" o "clevermail" permeten o no visualitzar la pàgina abonament i el seu reglatge a dins del connector.',
20        'accueil_option_visiteurs' => 'El connector "visiteur connectés" o la pantalla del ganivet suïs permeten visualitzar a la columna de navegació (dreta) el número de visitants connectats.',
21        'accueil_presentation' => 'Presentació',
22        'accueil_requis' => 'Els requisits per un bon funcionament del lloc',
23        'accueil_requis_1' => 'Per un bon referenciament del vostre lloc, us fa falta crear:
24     <br />un grup de paraula clau "_META"
25     <br />les paraules clau keywords, descripció i omplir el camp text per tal que el vostre lloc sigui referenciat
26     <br />i, a la inversa, creant robots i el text noindex, nofollow per no referenciar-lo ',
27        'accueil_requis_2' => 'Per visualitzar socis a la pàgina "Partenaire", heu de crear el grup "Affichage" amb la paraula clau "partenaire" i atribuir-li a cadascun els llocs desitjats.',
28        'actuellement' => 'Actualment hi ha',
29        'aff_date' => 'Mostrar la data',
30        'aff_date_expli' => 'Voleu mostrar la data del dia al lloc web?',
31        'affichage' => 'La visualització',
32        'afficher_colonne_nav' => 'Heu triat de visualitzar-lo a la navegació.',
33        'ajouter_commentaire' => 'Afegir un comentari',
34        'ajouter_google' => 'afegir a google',
35        'align_pied3_page_expli' => 'Alineació del text a la part dreta del peu',
36        'annuaire' => 'anuari',
37        'annuaire_abonnement' => 'Pàgina abonament',
38        'annuaire_accueil' => 'Inici',
39        'annuaire_bandeau' => 'Cibertira ',
40        'annuaire_colonne' => 'Columna i peu',
41        'annuaire_contact' => 'Pàgina contacte',
42        'annuaire_erreur' => 'Pàgina d’error',
43        'annuaire_forum' => 'Pàgina fòrum',
44        'annuaire_general' => 'Generalitats',
45        'annuaire_gratuit' => 'Anuari gratuït d’enllaços en dur',
46        'annuaire_herbier' => 'Herbari',
47        'annuaire_login_public' => 'Pàgina login públic',
48        'annuaire_menu' => 'Menú del lloc',
49        'annuaire_mot' => 'Pàgina mot',
50        'annuaire_partenaire' => 'Pàgina soci',
51        'annuaire_plan' => 'Pàgina pla',
52        'annuaire_plan_complet' => 'Pàgina pla complet',
53        'annuaire_recherche' => 'Pàgina cerca',
54        'annuaire_rubrique' => 'Pàgina secció',
55        'annuaire_site' => 'Pàgina lloc',
56        'annuaire_sommaire' => 'Pàgina sumari',
57        'annuaire_taille' => 'Mides',
58        'article_syndic' => '1 article sindicat',
59        'articles' => '@nb@ articles',
60        'articles_syndic' => '@nb@ articles sindicats',
61
62        // B
63        'boucles' => 'Reglatges dels bucles',
64        'bouton_configurer' => 'Configurar l’anuari',
65
66        // C
67        'cache_titre' => 'Amagar el títol',
68        'cache_titre_news' => 'del bucle "novetat"',
69        'cache_titre_plus_votes_defaut' => 'del bucle "més votats"',
70        'cache_titre_plus_votes_vertical' => 'del bucle "més votats" (requadres verticals)',
71        'cache_titre_zard' => 'del bucle "atzar"',
72        'col_navigation' => 'Columna navegació',
73        'commentaire' => '1 comentari',
74        'commun' => 'Comú als bucles',
75        'conception' => 'concepció de l’anuari',
76        'config_boucle_vertical' => 'Visualització dels resultats en vertical (taula)',
77        'config_boucle_zard' => 'Visualització del bucle atzar',
78        'config_boucle_zard_expli' => 'El podeu mostrar o bé a la pàgina sumari o bé a la navegació i en aquest cas no es mostren els petits fragments ("les noisettes").',
79        'config_cache_boucle' => 'No mostrar el bucle',
80        'config_defaut_boucle' => 'Visualització, per defecte, del bucle.',
81        'config_defaut_menu_lien' => 'Mostrar l’enllaç.',
82        'config_defaut_noisettes' => 'Visualització de les "noisettes".',
83        'config_entete' => 'Visualització a l’encapçalament.',
84        'config_non_menu_lien' => 'No mostrar l’enllaç.',
85        'config_pied' => 'Visualització al peu de pàgina (a la dreta).',
86        'configuration_abonnement' => 'configuració de la pàgina "abonaments"',
87        'configuration_bandeau' => 'configuració de la "cibertira"',
88        'configuration_colonne_pied' => 'configuració de la "columna i del peu"',
89        'configuration_contact' => 'configuració de la pàgina "contacte"',
90        'configuration_erreur' => 'configuració de les pàgines "error"',
91        'configuration_forum' => 'configuració dels fòrums del lloc',
92        'configuration_general' => 'configuració de les generalitats del lloc',
93        'configuration_herbier' => 'configuració de la pàgina "herbari"',
94        'configuration_login_public' => 'configuració de la pàgina "login públic"',
95        'configuration_menu' => 'configuració dels enllaços del menú',
96        'configuration_mot' => 'configuració de la pàgina "mot"',
97        'configuration_partenaire' => 'configuració de la pàgina "soci"',
98        'configuration_plan' => 'configuració de la pàgina "pla"',
99        'configuration_plan_complet' => 'configuració de la pàgina "pla complet"',
100        'configuration_recherche' => 'configuració de la pàgina "cerca"',
101        'configuration_rubrique' => 'configuració de la pàgina "secció"',
102        'configuration_site' => 'configuració de la pàgina "lloc"',
103        'configuration_sommaire' => 'configuració de la pàgina "sumari"',
104        'configuration_taille' => 'configuració de totes les mides del lloc',
105        'css' => 'Els css',
106        'css_bg' => 'Color de fons',
107        'css_bs' => 'Color de la vora',
108        'css_couleurs' => 'Això equival a triar el color de fons, el color de primer pla utilitzat pel text i els enllaços i el color quan es sobrevolen els enllaços.',
109        'css_couleurs_bandeau' => 'Escolliu els colors de fons de la "cibertira"',
110        'css_couleurs_fieldset' => 'Canviar el color pels contorns però a tot el lloc.',
111        'css_couleurs_fond_expli' => 'Això equival a escollir el color de fons d’una pàgina.',
112        'css_couleurs_fond_nav_bas' => 'Escolliu el color de fons de la "columna de navegació baixa"',
113        'css_couleurs_fond_nav_haut' => 'Escolliu el color de fons de la "columna de navegació alta"',
114        'css_couleurs_fond_page_abonnement' => 'Escolliu el color de fons de la pàgina "abonament"',
115        'css_couleurs_fond_page_contact' => 'Escolliu el color de fons de la pàgina "contacte"',
116        'css_couleurs_fond_page_erreur' => 'Escolliu el color de fons de la pàgina "error"',
117        'css_couleurs_fond_page_forum' => 'Escolliu el color del fons de la pàgina "fòrum"',
118        'css_couleurs_fond_page_herbier' => 'Escolliu el color de fons de la pàgina "herbari"',
119        'css_couleurs_fond_page_login_public' => 'Escolliu el color de fons de la pàgina "login públic"',
120        'css_couleurs_fond_page_mot' => 'Escolliu el color de fons de la pàgina "mot"',
121        'css_couleurs_fond_page_partenaire1' => 'Escolliu el color de fons de la pàgina "soci"',
122        'css_couleurs_fond_page_plan' => 'Escolliu el color de fons de la pàgina "pla"',
123        'css_couleurs_fond_page_plan_complet' => 'Escolliu el color de fons de la pàgina "pla complet"',
124        'css_couleurs_fond_page_recherche' => 'Escolliu el color de fons de la pàgina "cerca"',
125        'css_couleurs_fond_page_rubrique' => 'Escolliu el color de fons de la pàgina "secció"',
126        'css_couleurs_fond_page_site1' => 'Escolliu el color de fons de la pàgina "lloc"',
127        'css_couleurs_fond_page_sommaire' => 'Escolliu el color de fons de la pàgina "sumari"',
128        'css_couleurs_herbier' => 'Escolliu els colors de la pàgina "herbari"',
129        'css_couleurs_hierarchie' => 'Escolliu els colors de fons de la "jerarquia"',
130        'css_couleurs_menu_site' => 'Escolliu els colors de fons del "menú del lloc"',
131        'css_couleurs_mot' => 'Escolliu els colors de la pàgina "mot"',
132        'css_couleurs_nav_connect' => 'Escolliu els colors del fragment "connexió"',
133        'css_couleurs_nav_copy' => 'Escolliu els colors del fragment "copyright"',
134        'css_couleurs_nav_lien' => 'Escolliu els colors del fragment "enllaç"',
135        'css_couleurs_nav_mot' => 'Escolliu els colors del fragment "mot"',
136        'css_couleurs_nav_option' => 'Escolliu els colors del fragment "opcions"',
137        'css_couleurs_nav_pied' => 'Escolliu els colors del fragment "peu"',
138        'css_couleurs_nav_secteur' => 'Escolliu els colors del fragment "sector"',
139        'css_couleurs_nav_sites' => 'Escolliu els colors del fragment "llocs"',
140        'css_couleurs_new' => 'Escolliu els colors del bucle "novetat"',
141        'css_couleurs_partenaire1' => 'Escolliu els colors de la pàgina "soci"',
142        'css_couleurs_plan' => 'Escolliu els colors de la pàgina "pla"',
143        'css_couleurs_plan_complet' => 'Escolliu els colors de la pàgina "pla complet"',
144        'css_couleurs_plus_vote' => 'Escolliu els colors del bucle "més votats"',
145        'css_couleurs_plus_vote_vertical' => 'Escolliu els colors del bucle "més votats" (quadres verticals)',
146        'css_couleurs_recherche' => 'Escolliu els colors de la pàgina "cerca"',
147        'css_couleurs_rubrique' => 'Escolliu els colors de la pàgina "secció"',
148        'css_couleurs_site1' => 'Escolliu els colors de la pàgina "lloc"',
149        'css_couleurs_zard' => 'Escolliu els colors del bucle "atzar"',
150        'css_fg' => 'Color de primer pla (text i enllaços)',
151        'css_fieldset' => 'Color dels marcs',
152        'css_fond' => 'Fons de la pàgina',
153        'css_ho' => 'Color del sobrevol',
154
155        // D
156        'descriptif_abonnement' => '<h4>Reglatge de la pàgina d’abonament</h4>
157    <br />Regleu els vostres estils a la pàgina d’abonament.',
158        'descriptif_accueil' => 'Presentació del connector "annuaire" i les seves funcions.',
159        'descriptif_bandeau' => '<h4>Reglatge de la cibertira</h4>
160    <br />Regleu els vostres estils a la cibertira.',
161        'descriptif_colonne' => '<h4>Reglatge de l’estil</h4>
162    <br />Escolliu els vostres colors per les columnes i el peu de pàgina.',
163        'descriptif_contact' => '<h4>Reglatge de la pàgina contacte</h4>
164    <br />Regleu els vostres estils a la pàgina contacte.',
165        'descriptif_erreur' => '<h4>Reglatge de les pàgines d’error</h4>
166    <br />Regleu els vostres estils a les pàgines d’error.',
167        'descriptif_forum' => '<h4>Reglatge del fòrum</h4>
168    <br />Regleu els vostres colors de la pàgina fòrum.',
169        'descriptif_general' => '<h4>Reglatges generals</h4>
170    <br />Una pàgina que reagrupa tots els reglatges generals del lloc.',
171        'descriptif_herbier' => '<h4>Reglatge de l’herbari</h4>
172    <br />Regleu els vostres bucles i estils a l’herbari.
173    <p />És la pàgina on es mostra l’actualitat dels llocs sindicats ',
174        'descriptif_login_public' => '<h4>Reglatge de la pàgina login públic</h4>
175    <br />Regleu els vostres estils a la pàgina login públic.',
176        'descriptif_menu' => '<h4>Reglatge del menú</h4>
177    <br />Mostrar o no els enllaços cap a la pàgina del lloc. Aquesta configuració afecta el menú de l’encapçalament i el peu de pàgina.',
178        'descriptif_mot' => '<h4>Reglatge de la pàgina mot</h4>
179    <br />Ajusteu els vostres bucles i estils a la pàgina mot.',
180        'descriptif_partenaire' => '<h4>Reglatge de la pàgina associats</h4>
181    <br />Ajusteu el vostre bucle i els estils a la pàgina associats.',
182        'descriptif_plan' => '<h4>Reglatge de la pàgina pla/h4>
183    <br />Ajusteu els estils del pla.',
184        'descriptif_plan_complet' => '<h4>Reglatge de la pàgina pla complet</h4>
185    <br />Ajusteu els estils a la pàgina pla complet.
186    <p />Aquesta pàgina és, de fet, un pla complet que mostra les seccions per les que encara no teniu llocs. Aquesta pàgina facilitarà la proposta de lloc als visitants.',
187        'descriptif_recherche' => '<h4>Reglatge de la pàgina cerca</h4>
188    <br />Ajusteu els bucles i estils a la pàgina cerca.',
189        'descriptif_rubrique' => '<h4>Reglatge de la pàgina secció</h4>
190    <br />Ajusteu els bucles i estils a la pàgina secció.',
191        'descriptif_site' => '<h4>Reglatge de la pàgina lloc</h4>
192    <br />Ajusteu els bucles i estils a la pàgina lloc.',
193        'descriptif_sommaire' => '<h4>Reglatge al sumari</h4>
194    <br />Ajusteu els bucles i estils del sumari.',
195        'descriptif_taille' => '<h4>Reglatge de les mides</h4>
196    <br />Escolliu les mides en píxels (px) o en percentatge (%).
197    <br />Exemple: 130px o 100%',
198
199        // E
200        'editer_site' => 'Editar el lloc',
201        'email_lesauteurs:description' => 'A les etiquetes #LESAUTEURS i #DESCRIPTIF de la pàgina "lloc" tallem les adreces de correu electrònic si n’hi ha per tal d’evitar que l’administrador ens digui que hi ha "spam".',
202        'email_lesauteurs:nom' => 'Correu electrònic en els fluxos rss',
203        'epingle_site' => 'penjat a ',
204        'espace_membre_gestion_sites' => 'Espai Membres Gestió dels llocs',
205        'est_rattache' => 'relacionat amb',
206
207        // F
208        'formulaire_recherche' => 'Formulari de cerca',
209        'formulaire_recherche_expli' => 'On voleu mostrar el formulari de cerca?',
210        'formulaire_recherche_margin_left' => 'El marge a l’esquerre del formulari',
211        'formulaire_recherche_margin_top' => 'El marge superior del formulari',
212
213        // G
214        'groupe_mots' => 'Grups de paraules',
215        'groupe_mots_expli' => 'Omplir amb el títol dels grups de paraules clau, separat per comes, aquells que no desitgeu mostrar a la columna de la dreta.',
216
217        // H
218        'hasard' => 'Llocs a l’atzar',
219        'hebergement' => 'Indicar la societat o la persona que us allotja: (mostrar-ho a baix de la columna de la dreta només si està omplert), possibilitat de posar-hi codi Spip o html.',
220        'hebergeur' => 'Allotjador del lloc Web:',
221        'height_bandeau_expli' => 'Alçada del bàner del lloc',
222        'height_fieldset' => 'Alçada del requadre',
223        'height_fieldset_prems' => 'Alçada del primer requadre',
224        'height_fieldset_rubrique' => 'Alçada del requadre amb les informacions de la secció',
225        'height_fieldset_site' => 'Alçada del requadre amb les informacions del lloc',
226        'height_fieldset_suivants' => 'Alçada dels requadres següents',
227        'height_menu_site_expli' => 'Alçada del menú del lloc',
228        'height_pied_page_expli' => 'Alçada del peu de pàgina',
229
230        // I
231        'info_abo' => 'Trobareu en aquesta pàgina les llistes de difusió, és a dir les llistes de novetats',
232        'infos' => 'Mostrar una informació en totes les seccions (si les voleu diferents utilitzeu la descripció).',
233
234        // L
235        'le_mot' => 'El mot',
236        'le_site' => 'El lloc compta',
237        'lire_suite' => 'Llegir la continuació',
238        'longueur_descriptif' => 'Llargada de la descripció',
239        'longueur_descriptif_prems' => 'Llargada de la descripció del primer lloc',
240        'longueur_descriptif_suivants' => 'Llargada de la descripció dels llocs següents',
241
242        // M
243        'margin_left_fieldset' => 'Marge a l’esquerre del requadre',
244        'margin_left_prems_fieldset' => 'Marge a l’esquerre del primer requadre',
245        'margin_left_second_fieldset' => 'Marge a l’esquerre del segon requadre',
246        'margin_left_tiers_fieldset' => 'Marge a l’esquerre del tercer requadre',
247        'margin_right_fieldset' => 'Marge a la dreta del requadre',
248        'margin_right_prems_fieldset' => 'Marge a la dreta del primer requadre',
249        'margin_right_second_fieldset' => 'Marge a la dreta del segon requadre',
250        'margin_right_tiers_fieldset' => 'Marge a la dreta del tercer requadre',
251        'margin_top' => 'Marge a sobre dels bucles',
252        'margin_top_img' => 'Marge a dalt de les imatges',
253        'margin_top_plus_vote_verti' => 'Marge a sobre dels requadres del bucle',
254        'menu_lien_abonnement' => 'Enllaç a la pàgina de subscripció',
255        'menu_lien_afficher' => 'Enllaç a les pàgines del menú',
256        'menu_lien_contact' => 'Enllaç a la pàgina de contacte',
257        'menu_lien_partenaire' => 'Enllaç a la pàgina d’associats',
258        'menu_lien_plan' => 'Enllaç a la pàgina mapa del lloc',
259        'menu_lien_plan_complet' => 'Enllaç a totes les seccions',
260        'menu_lien_sommaire' => 'Enllaç a la pàgina d’inici (sumari)',
261        'menu_site' => 'el menú del lloc',
262        'miniatures_par' => 'Miniatures per',
263
264        // N
265        'nav_connect' => 'el bloc "connexió"',
266        'nav_copy' => 'el bloc "copyright"',
267        'nav_copy_expli' => 'On voleu mostrar aquesta part del copyright?',
268        'nav_herbier' => 'el bloc "herbari"',
269        'nav_lien' => 'el bloc "enllaços"',
270        'nav_mot' => 'el bloc "paraules clau"',
271        'nav_option' => 'el bloc "opció"',
272        'nav_pied' => 'el "peu de pàgina"',
273        'nav_secteur' => 'el bloc "sectors"',
274        'nav_sites' => 'el bloc amb el número de "llocs referenciats"',
275        'nbr_articles' => 'Número d’articles:',
276        'nbr_sites' => 'Número de llocs:',
277        'new' => 'el bucle "novetats"',
278        'non' => 'No',
279        'nous_avons' => 'Tenim',
280        'nouveau_site' => 'Nou lloc',
281        'nouveaute' => 'Lloc novetat',
282
283        // O
284        'oui' => 'Si',
285
286        // P
287        'padding_top_rubrique' => 'Marge a sobre del fielset de la secció',
288        'padding_top_site' => 'Marge a sobre del fielset del lloc',
289        'partenaire' => 'associat',
290        'partenaires' => '@nb@ associats',
291        'pas_commentaire' => 'Cap comentari encara',
292        'pas_descriptif' => 'No tenim cap descripció per aquest lloc. si sou l’administrador podeu contactar amb nosaltres per tal de proposar una descripció al lloc.',
293        'pas_le_droit_ecrire' => 'No teniu permís per escriure',
294        'pas_pagination' => 'Número d’elements per bucle',
295        'pas_partenaire' => 'En aquests moments no tenim associat(s). Si ho desitgeu, contacteu-nos...',
296        'pas_votes' => 'De moment cap vot',
297        'pas_zard' => 'Cap lloc(s) a l’atzar, registreu-vos ...',
298        'pied_page' => 'Peu de pàgina',
299        'plus_vote' => 'el bucle "més vots"',
300        'plus_vote_vertical' => 'el bucle "més vots" (requadres verticals)',
301        'plus_votes' => 'Llocs més votats',
302        'popu_site' => 'La popularitat del lloc és de ',
303
304        // R
305        'recherche_site' => 'Cerca d’un lloc',
306        'resultats' => 'Resultats en els bucles',
307        'rss' => 'Número d’articles sindicats per pàgina.',
308        'rss_contient' => 'El flux RSS conté ',
309        'rubrique_contient' => 'La secció conté',
310
311        // S
312        'site' => '1 lloc Web',
313        'site1' => 'de "lloc Web"',
314        'sites' => '@nb@ llocs Web',
315        'style' => 'Estil:',
316        'styliste' => 'Indicar la persona responsable del grafisme: (si s’omple, mostrar a baix, a la columna de la dreta), possibilitat de posar-hi codi spip o html.',
317        'synthese_flux' => 'Síntesi dels fluxos',
318
319        // T
320        'taille' => 'Mides del lloc Web',
321        'toutes_rubriques' => 'Totes les seccions',
322
323        // U
324        'utilisation' => 'Utilització',
325        'utilisation_expli_contact_1' => 'Per configurar aquesta pàgina necessiteu el connector "contacte".',
326        'utilisation_expli_contact_2' => 'Podeu configurar aquesta pàgina perquè el connector "contacte" està activat.',
327        'utilisation_expli_spiplistes_clevermail_1' => 'Per poder configurar aquesta pàgina necessiteu el connector "spip llistes" o "clevermail".',
328        'utilisation_expli_spiplistes_clevermail_2' => 'Podeu configurar aquesta pàgina perquè el connector "spip llistes" o "clevermail" estan activats.',
329
330        // V
331        'vote' => '1 vot',
332        'votes' => '@nb@ vots',
333
334        // W
335        'width_content_explication' => 'Mida de la columna contingut',
336        'width_nav_explication' => 'Mida de la columna navegació',
337        'width_page' => 'Format de la pàgina',
338        'width_page_explication' => 'Mida de la pàgina',
339        'width_pied_page_content' => 'Mida de la part del contingut del peu',
340        'width_pied_page_nav' => 'Mida de la part de navegació del peu',
341        'width_pied_page_total' => 'Mida del peu sencer',
342        'width_recherche' => 'Mida del formulari de cerca',
343
344        // Z
345        'zard' => 'el bucle "atzar"'
346);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.