source: spip-zone/_squelettes_/aveline/trunk/lang/aveline_ca.php @ 94345

Last change on this file since 94345 was 94345, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] aveline Export depuis http://trad.spip.net

File size: 33.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/aveline?lang_cible=ca
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'config-aveline-agenda' => 'Aveline - Extensió Agenda',
14        'config-aveline-type-blog' => 'Aveline - Configuració de tipus bloc',
15        'config-aveline-zpip-dist' => 'Aveline - Zpip-dist',
16        'config-aveline-zpip-groupe-mots' => 'Aveline - Zpip amb grups de mots', # MODIF
17        'config-aveline-zpip-groupe-mots-menus' => 'Aveline - Zpip amb grups de mots i menús', # MODIF
18        'config-aveline-zpip-secteurs-langue' => 'Aveline - Zpip amb sectors de llengua', # MODIF
19        'config-aveline-zpip-secteurs-langue-menus' => 'Aveline - Zpip amb sectors de llengua i menús', # MODIF
20
21        // D
22        'description-config-aveline-agenda' => 'Afegeix fragments per mostrar els esdeveniments del connector Agenda a la vostra pàgina. Utilitzeu la opció <i>Fusionar amb la configuració actual</i>.',
23        'description-config-aveline-type-blog' => 'Presentació del tipus bloc (les breus estan desactivades).',
24        'description-config-aveline-zpip-dist' => 'Aquesta configuració reprodueix Zpip-dist (adaptada per un lloc monolingüe).',
25        'description-config-aveline-zpip-groupe-mots' => 'Aquesta configuració reprodueix Zpip-dist afegint una pàgina pels grups de mots.',
26        'description-config-aveline-zpip-groupe-mots-menus' => 'Aquesta configuració reprodueix Zpip-dist afegint una pàgina pels grups de mots afegint-hi dos menús (per la barra horitzontal i per la navegació).',
27        'description-config-aveline-zpip-secteurs-langue' => 'Aquesta configuració està adaptada als llocs multilingües organitzats en sectors de llengua.',
28        'description-config-aveline-zpip-secteurs-langue-menus' => 'Aquesta configuració està adaptada als llocs multilingües organitzats en sectors de llengua. Afegeix igualment dos menús(per la barra horitzontal i per la navegació).',
29        'description_agenda-contenuprincipal' => 'Mostra la data, el títol, la descripció, el lloc, l’adreça, el logotip i el número de participants. ',
30        'description_anythingslider_liste_articles' => 'Mostra una llista d’articles en forma de resums desplegables. ',
31        'description_anythingslider_liste_evenements' => 'Mostra una llista d’esdeveniments en forma de resums desplegables. ',
32        'description_anythingslider_liste_syndic_articles' => 'Mostra una llista d’articles sindicats en forma de resums desplegables. ',
33        'description_article-contenuprincipal' => 'Mostra el logitp, el sobretítol, el títol, el subtítol, la data, l’autor, la traducció, la capçalera, el text, els hipervincles, la postdata i les notes. ',
34        'description_article-filariane' => 'Mostra l’arbre de seccions fins l’article. ',
35        'description_article-mots_cles' => 'Llista les paraules clau associades a l’article.',
36        'description_article-precedent_suivant' => 'Mostra els enllaços de navegació cap a l’article precedent i l’article següent amb el connector <i>Criteris Següent / Precedent</i>',
37        'description_auteur-contenuprincipal' => 'Mostra el nom, el logotip, la biografia i el lloc Web.',
38        'description_breve-contenuprincipal' => 'Mostra el logotip, el títol, el text, l’hipervincle i les notes.',
39        'description_breve-filariane' => 'Mostra l’arbre de les seccions fins a la breu.',
40        'description_breve-mots_cles' => 'Llista les paraules clau associades a la breu.',
41        'description_calendrier_mini' => 'Mostra un mini calendari amb un enllaç que apunta, si només hi ha un esdeveniment per aquest dia, cap a la pàgina ’Agenda’ filtrant els resultats sobre el dia en qüestió.', # MODIF
42        'description_documents' => 'Per defecte, no mostra les fotografies, aquestes es mostren generalment via un portafolis. Podeu forçar que es visualitzin les fotografies si no mostreu el portafolis. ',
43        'description_evenement-filariane' => 'Mostrar l’arbre de les seccions fins a l’esdeveniment.',
44        'description_evenement-mots_cles' => 'Llista les paraules clau associades a l’esdeveniment. ',
45        'description_formulaire_inscription' => 'Només es mostrarà si heu autoritzat la inscripció de nous redactors. ',
46        'description_groupe_mots-contenuprincipal' => 'Mostra el nom, la descripció i el text. ',
47        'description_liste_articles' => 'Llista el conjunt d’articles del lloc o bé els articles situats a la mateixa secció o en una secció determinada.',
48        'description_liste_auteurs' => 'Llista el conjunt d’autors del lloc que hagin publicat com a mínim un article. ',
49        'description_liste_breves' => 'Llista el conjunt de breus del lloc o bé les breus situades a dins de la mateixa secció, el mateix sector o a una secció donada.',
50        'description_liste_evenements' => 'Llista el conjunt d’esdeveniments del lloc o bé aquells que estan a dins del mateix article, la mateixa secció o a dins d’una branca determinada. ',
51        'description_liste_forums' => 'Llista el conjunt dels missatges del fòrum del lloc (permet mostrar, per exemple, els darrers comentaris que s’han enviat).',
52        'description_liste_sites' => 'Llista el conjunt dels llocs o bé els llocs situats a la mateixa secció o a una secció determinada.',
53        'description_liste_syndic_articles' => 'Llista el conjunt d’articles sindicats del lloc SPIP o bé els articles sindicats situats en una mateixa secció o en una secció determinada.',
54        'description_mot-contenuprincipal' => 'Mostra el nom, el logotip, el tipus, la descripció i el text.',
55        'description_navigation_rubriques' => 'Llista seccions i subseccions (totes les llengües) classificades per títol.',
56        'description_navigation_secteurs_langue' => 'Llista seccions i subseccions, classificades per títol, del sector de la llengua actual. Només utilitzar-ho si el lloc Web està organitzat en sectors de llengua (una llengua per sector i un sector per llengua).',
57        'description_page-forum-contenuprincipal' => 'Mostra un resum de l’objecte parent (missatge, article, secció, breu o lloc) i el formulari de resposta.',
58        'description_page-plan-contenuprincipal' => 'Mostra el títol de la pàgina.',
59        'description_page-sommaire-contenuprincipal' => 'Mostra el nom del lloc, la seva descripció i el seu logotip. ',
60        'description_plan_simple' => 'Mostra la llista de les seccions, les subseccions i els articles del lloc. ',
61        'description_plan_simple_secteur_langue' => 'Mostra la llista de les seccions, les subseccions i articles del sector de llengua. Utilitzeu-ho en un lloc organitzat amb un sector per llengua. ',
62        'description_portfolio' => 'Portafolis de la distribució per defecte d’SPIP.',
63        'description_resultats_recherche' => 'Els resultats es classificaran per pertinença (punts) decreixent.',
64        'description_rubrique-contenuprincipal' => 'Mostra el logotip, la data del darrer que s’ha afegit, la descripció i el text. ',
65        'description_rubrique-filariane' => 'Mostra l’arbre de les seccions fins a la secció.',
66        'description_rubrique-formulaire_site' => 'Mostra un formulari que permet als visitants del lloc proposar referenciar llocs. Aquests llocs apareixeran com a «proposats» a l’espai privat, mentre s’espera una validació per part dels administradors.<br />Aquest formulari només es mostra si heu activat la opció «Gestionar un anuari de llocs» a la Configuració del lloc, a l’espai privat, i si heu reglamentat «Qui pot proposar llocs referenciats» sobre «els visitants del lloc públic».',
67        'description_rubrique-miniplan' => 'Mostra l’arbre de les subseccions de la secció.',
68        'description_rubrique-mots_cles' => 'Llista les paraules clau associades a la secció.',
69        'description_rubrique-sous_rubriques' => 'Llista les subseccions de la secció en curs.',
70        'description_rubriques_racine' => 'Llista les seccions situades a l’arrel del lloc Web, encara anomenats sectors. ',
71        'description_rubriques_secteur_langue' => 'Llista les subseccions del sector de la llengua en curs. Aquest fragment és específic pels llocs estructurats amb un sector per llengua. ',
72        'description_selecteur_archives' => 'Aquest fragment és per utilitzar conjuntament amb el fragment <i>Llista d’articles</i> (els dos fragments han d’estar situats a la mateixa pàgina). A la manera d’un bloc, forneix una llista dels mesos i/o anys pels que els articles han estat publicats i permet recarregar la pàgina filtrant els resultats segons el període escollit. A la tria li heu de posar els mateixos paràmetres que pel fragment <i>Llista d’articles</i>.',
73        'description_selection_articles' => 'Llista els articles seleccionats a l’arrel del lloc o a dins d’una secció amb el connector <i>Selecció d’articles</i>.',
74        'description_site-contenuprincipal' => 'Mostra el logotip, el nom, la descripció, l’enllaç i les notes.',
75        'description_site-filariane' => 'Mostra l’arbre de les seccions fins al lloc. ',
76        'description_site-mots_cles' => 'Llista les paraules clau associades al lloc.',
77        'description_site-syndic_articles' => 'Llista el conjunt d’articles sindicats d’aquest lloc.',
78
79        // E
80        'explication_afficher_selecteur_archives' => 'Com si es tractés d’un bloc, afegeix al principi i/o al final de la llista un selector que permet restringir la llista a les publicacions d’un mes o d’una data determinada.',
81        'explication_afficher_source_rss' => 'Pels articles importats amb el connector Flux RSS en un article, cal mostrar la font, és a dir el lloc d’on s’ha copiat l’article?',
82        'explication_afficher_tri_alphabetique_nom' => 'Quan la llista selecciona per nom, mostra un índex alfabètic que permet accedir directament als elements el títol del qual comença per la lletra demanada.', # MODIF
83        'explication_afficher_tri_alphabetique_titre' => 'Quan la llista selecciona per títol, mostra un índex alfabètic que permet accedir directament als elements el títol dels quals comencen per la lletra escollida. <strong>ALERTA:</strong> no funcionarà correctament si utilitzeu títols numerats.',
84        'explication_choix_periode' => 'Afegeix enllaços que permeten al visitant modificar el període (esdeveniments passats, en curs o futurs). Els enllaços només es mostraran si hi ha esdeveniments d’aquest període.',
85        'explication_choix_tri' => 'Com a SPIP-Contrib, afegeix enllaços que permeten al visitant modificar el criteri de classificació de la llista.',
86        'explication_formulaire_reponse_volant' => 'Reprodueix la funció de SPIP-Contrib: quan el visitant clica sobre respondre a aquest missatge, el formulari de resposta es col·loca a sota del missatge.',
87        'explication_lien_page_auteurs' => 'Afegeix un enllaç cap a la pàgina ’auteurs’ on podreu llistar el conjunt dels autors del lloc. Heu de crear aquesta pàgina (composició del tipus ’page’ amb l’identificador ’auteurs’.', # MODIF
88        'explication_precedent_suivant_align' => 'Escollir l’alineació del bloc de navegació en relació amb el contingut de l’article',
89        'explication_precedent_suivant_trouver' => 'Trobar els enllaços cap els articles anterior i següent entre...',
90        'explication_precedent_suivant_type_lien' => 'Escolliu el tipus d’enllaç a mostrar',
91        'explication_raccourcis_typo' => 'Podeu utilitzar les dreceres tipogràfiques d’SPIP.',
92        'explication_restreindre_langue' => 'En el cas d’un lloc multilingüe, es pot voler restringir que es mostrin només els objectes de la mateixa llengua.',
93        'explication_tri_recherche' => 'Per defecte, els resultats són classificats per pertinença. Si activeu la classificació modificable, la opció "Per pertinença" s’afegirà automàticament.',
94        'explication_vignette_ajout_css' => 'Una majoria de temes per Zpip no tenen en compte les miniatures d’autors. Aquesta opció permet afegir en dur, a dins dels esquelets, alguns estils CSS per millorar la visualització. No ho activeu si el tema té en compte les miniatures.',
95
96        // I
97        'item_align_center' => 'centrat',
98        'item_align_left' => 'a l’esquerre',
99        'item_align_right' => 'a la dreta',
100        'item_annee' => 'per any',
101        'item_article_specifique' => 'a dins d’un o diversos articles específics',
102        'item_articles_meme_rubrique' => 'els articles de la mateixa secció',
103        'item_articles_meme_secteur' => 'els articles del mateix sector',
104        'item_articles_tous' => 'tots els articles del lloc',
105        'item_ascendant' => 'classificació ascendent / creixent',
106        'item_aucun' => 'cap',
107        'item_branche_actuelle' => 'a dins la branca',
108        'item_branche_specifique' => 'a dins d’una o diverses branques concretes',
109        'item_breves_toutes' => 'totes les breus del lloc',
110        'item_complet' => 'text complert',
111        'item_date' => 'data de publicació',
112        'item_date_debut' => 'data d’inici',
113        'item_date_fin' => 'data de finalització',
114        'item_date_modif' => 'data de la darrera modificació',
115        'item_date_redac' => 'data de redacció anterior',
116        'item_date_rubrique' => 'data de la darrera publicació efectuada a la secció',
117        'item_debut' => 'a l’inici de la llista',
118        'item_descendant' => 'classificació descendent / decreixent',
119        'item_deux' => 'a l’inici i al final de la llista',
120        'item_evenements_tous' => 'tots els esdeveniments',
121        'item_extension' => 'extensió',
122        'item_fin' => 'al final de la llista',
123        'item_groupes_specifiques' => 'només les paraules clau que pertanyen a certs grups',
124        'item_introduction' => 'introducció',
125        'item_jaime' => 'formulari M’agrada',
126        'item_jaime_jaimepas' => 'formulari M’agrada / No m’agrada',
127        'item_lesauteurs' => 'els autors de l’article',
128        'item_lien_groupe' => 'la pàgina del grup de mots',
129        'item_lien_mot' => 'la pàgina del primer mot del grup',
130        'item_limite' => 'un nombre limitat d’elements',
131        'item_liste' => 'llista simple',
132        'item_meme_article' => 'en el mateix article',
133        'item_meme_rubrique' => 'a la mateixa secció',
134        'item_meme_secteur' => 'en el mateix sector',
135        'item_meme_site' => 'al mateix lloc',
136        'item_mois' => 'per mes',
137        'item_mots_tous' => 'totes les paraules clau',
138        'item_nb_articles' => 'per nombre d’articles',
139        'item_nb_messages' => 'xx Missatges del fòrum',
140        'item_nbre_commentaires' => 'número de comentaris',
141        'item_nom' => 'per nom',
142        'item_nom_site' => 'nom del lloc',
143        'item_notation' => 'formulari de notació clàssica',
144        'item_note' => 'nota',
145        'item_num_titre' => 'rang (número del títol)',
146        'item_pagination' => 'utilitzar una paginació',
147        'item_pagination_defaut' => '0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50',
148        'item_pagination_page' => '1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6',
149        'item_pagination_page_precedent_suivant' => '< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >',
150        'item_pagination_precedent_suivant' => 'pàgina anterior | pàgina següent',
151        'item_pagination_simple' => '«1/10»',
152        'item_popularite' => 'popularitat',
153        'item_precedent_suivant_lien_fleche' => 'Fletxes',
154        'item_precedent_suivant_lien_texte' => 'Textos Article anterior / Article següent',
155        'item_precedent_suivant_lien_titre' => 'Títol dels articles',
156        'item_racine' => 'a l’arrel del lloc',
157        'item_resume' => 'resums',
158        'item_rien' => 'res',
159        'item_rubrique_specifique' => 'en una o diverses seccions específiques',
160        'item_rubrique_specifique_unique' => 'en una secció específica',
161        'item_secteur_specifique' => 'a dins d’un o diversos sectors específics',
162        'item_select' => 'selector de formulari',
163        'item_site_specifique' => 'a dins d’un o diversos llocs específics',
164        'item_sites_tous' => 'tots els llocs Web',
165        'item_soustitre' => 'subtítol',
166        'item_surtitre' => 'sobretítol',
167        'item_syndic_articles_tous' => 'tots els articles sindicats del lloc',
168        'item_texte_seul' => 'l’inici del missatge',
169        'item_thread_complet' => 'en arbre (dins del fil, es pot respondre a cada missatge)',
170        'item_thread_plat' => 'llista de comentaris (pla)',
171        'item_thread_simple' => 'en fils simples (les respostes segueixen en el sí d’un mateix tema)',
172        'item_titre' => 'títol', # MODIF
173        'item_titre_perso' => 'Títol personalitzat',
174        'item_titre_seul' => 'el títol',
175        'item_titre_texte' => 'el títol i l’inici del missatge',
176        'item_tout' => 'tots els elements sense paginació',
177        'item_vignettes' => 'miniatures',
178        'item_visites' => 'número de visites',
179
180        // L
181        'label_afficher' => 'Mostrar:',
182        'label_afficher_adresse' => 'Mostrar l’adreça del lloc?',
183        'label_afficher_article' => 'Mostrar l’article?',
184        'label_afficher_articles' => 'Mostrar els articles?',
185        'label_afficher_auteurs' => 'Mostrar els autors?',
186        'label_afficher_bio' => 'Mostrar la biografia de l’autor?',
187        'label_afficher_categorie' => 'Mostrar la categoria?',
188        'label_afficher_credits' => 'Mostrar els crèdits?',
189        'label_afficher_date' => 'Mostrar la data?',
190        'label_afficher_date_dernier_ajout' => 'Mostrar la data del darrer que s’ha afegit?',
191        'label_afficher_date_en_surtitre' => 'Mostrar la data com un subtítol?',
192        'label_afficher_date_modif' => 'Mostrar la data de la darrera modificació?',
193        'label_afficher_date_publication' => 'Mostrar la data de publicació?',
194        'label_afficher_derniers_articles_syndiques' => 'Mostrar els darrers articles sindicats?',
195        'label_afficher_descriptif' => 'Mostrar la descripció?',
196        'label_afficher_descriptif_site' => 'Mostrar la descripció del lloc?',
197        'label_afficher_docs_joints' => 'Mostrar els documents adjunts?',
198        'label_afficher_formulaire_note' => 'Mostrar el formulari de notació?',
199        'label_afficher_groupe' => 'Mostrar el tipus (grup) de paraula clau?',
200        'label_afficher_introduction' => 'Veure la introducció?',
201        'label_afficher_introduction_article_chapo' => 'Veure la introducció de l’article parent com capçalera?',
202        'label_afficher_lien_accueil' => 'Enllaç a la pàgina d’inici?',
203        'label_afficher_lien_permanent' => 'Mostrar un enllaç permanent?',
204        'label_afficher_lienhypertexte' => 'Mostrar l’hipervincle',
205        'label_afficher_lieu' => 'Mostrar el lloc?',
206        'label_afficher_lire_la_suite' => 'Mostrar ’Seguir llegint’?',
207        'label_afficher_logo' => 'Mostrar el logotip?',
208        'label_afficher_logo_auteur' => 'Mostrar el logotip de l’autor?',
209        'label_afficher_logo_site' => 'Mostrar el logotip del lloc?',
210        'label_afficher_mots_cles' => 'Mostrar les paraules clau?',
211        'label_afficher_nb_articles' => 'Mostrar el número d’articles?',
212        'label_afficher_nb_commentaires' => 'Mostrar el número de comentaris?',
213        'label_afficher_nb_participants' => 'Mostrar el número de participants?',
214        'label_afficher_nb_resultats' => 'Mostrar el número de resultats?',
215        'label_afficher_nom_auteur' => 'Visualitzar el nom de l’autor?',
216        'label_afficher_nom_site' => 'Mostrar el nom del lloc?',
217        'label_afficher_note' => 'Mostrar la nota?',
218        'label_afficher_passe_si_pas_a_venir' => 'Mostrar els esdeveniments passats si no hi ha esdeveniments futurs o en curs?',
219        'label_afficher_popularite' => 'Mostrar la popularitat?',
220        'label_afficher_recherche' => 'Mostrar el text buscat?',
221        'label_afficher_resume_parent' => 'Mostrar un resum de l’objecte pare?',
222        'label_afficher_rubrique' => 'Mostrar la secció?',
223        'label_afficher_secteur' => 'Mostrar el sector?',
224        'label_afficher_selecteur_archives' => 'Mostrar un selector d’arxius per mesos i/o any?',
225        'label_afficher_si_pas_article' => 'Mostrar el mini-plan només si la secció no conté articles?',
226        'label_afficher_site_web' => 'Mostrar el lloc Web?',
227        'label_afficher_slogan_site' => 'Mostrar l’eslògan del lloc?',
228        'label_afficher_source' => 'Mostrar la font?',
229        'label_afficher_source_rss' => 'Mostrar la font (RSS)?',
230        'label_afficher_source_rss_soustitre' => 'Mostrar la font com un subtítol?',
231        'label_afficher_soustitre' => 'Mostrar el subtítol?',
232        'label_afficher_statistiques_mot' => 'Mostrar les estadístiques de la paraula clau?',
233        'label_afficher_surtitre' => 'Mostrar el sobretítol?',
234        'label_afficher_tags' => 'Mostrar les etiquetes?',
235        'label_afficher_taille' => 'Mostrar la mida del document?',
236        'label_afficher_telecharger' => 'Mostrar un enllaç "Descarregar"?',
237        'label_afficher_texte_article' => 'Mostrar el text de l’article?',
238        'label_afficher_texte_breve' => 'Mostrar el text de la breu?',
239        'label_afficher_titre' => 'Mostrar el títol?',
240        'label_afficher_titre_article' => 'Mostrar el títol de l’article?',
241        'label_afficher_titre_breve' => 'Mostrar el títol de la breu?',
242        'label_afficher_titre_evenement' => 'Mostrar el títol de l’esdeveniment?',
243        'label_afficher_titre_groupe' => 'Mostrar el títol del grup de paraules?',
244        'label_afficher_titre_liste' => 'Mostrar un títol de llista?',
245        'label_afficher_titre_message' => 'Mostrar el títol del missatge?',
246        'label_afficher_titre_mot' => 'Mostrar el títol de la paraula clau?',
247        'label_afficher_titre_noisette' => 'Mostrar un títol de fragment?',
248        'label_afficher_titre_rubrique' => 'Mostrar el títol de la secció?',
249        'label_afficher_titre_site' => 'Mostrar el títol del lloc?',
250        'label_afficher_traductions' => 'Mostrar les traduccions?',
251        'label_afficher_tri_alphabetique_nom' => 'Classificació alfabètica per nom?',
252        'label_afficher_tri_alphabetique_titre' => 'Classificació alfabètica per títol?',
253        'label_afficher_type' => 'Mostrar el tipus de document?',
254        'label_afficher_url' => 'Visualitzar l’URL?',
255        'label_afficher_url_syndic' => 'Mostrar l’enllaç del fitxer de sindicació?',
256        'label_afficher_visites' => 'Mostrar el número de visites?',
257        'label_ariane_separateur' => 'Separador:',
258        'label_article_specifique' => 'Si hi ha article(s) específics(s), quins articles?',
259        'label_articles_un_niveau' => 'Mostrar només els articles del primer nivell?',
260        'label_branche_specifique' => 'Si hi ha branca(branques) específica(específiques), quines branques?',
261        'label_build_arrows' => 'Mostrar les fletxes de navegació?',
262        'label_build_navigation' => 'Mostrar les pestanyes de navegació?',
263        'label_build_startstop' => 'Mostrar el botó <i>Lectura / Aturada</i> ?',
264        'label_choix_periode' => 'Permetre al visitant modificar el període?',
265        'label_choix_tri' => 'Permetre al visitant modificar la classificació?',
266        'label_compteur_articles_selecteur_archives' => 'Mostrar el número d’articles?',
267        'label_delay' => 'Durada (en mili-segons) entre dues transicions:',
268        'label_exclure_article_en_cours' => 'Excloure l’article en curs de la llista?',
269        'label_exclure_auteur_en_cours' => 'Excloure l’autor en curs de la llista?',
270        'label_exclure_breve_en_cours' => 'Excloure la breu en curs de la llista?',
271        'label_exclure_evenement_en_cours' => 'Excloure l’esdeveniment en curs de la llista?',
272        'label_exclure_photos' => 'Excloure les fotografies del portafolis?',
273        'label_exclure_site_en_cours' => 'Excloure el lloc en curs de la llista?',
274        'label_filtrer_articles' => 'Afegir enllaços per filtrar els elements per articles?',
275        'label_filtrer_sous_rubriques' => 'Afegir enllaços per filtrar els elements per subseccions?',
276        'label_formulaire_notation' => 'Si hi ha un formulari de notació, quin?',
277        'label_formulaire_reponse_volant' => 'Formulari de resposta volant?',
278        'label_groupes_specifiques' => 'Si hi ha alguns grups, quins?',
279        'label_hauteur_max_images' => 'Alçada màxima de les imatges:',
280        'label_hauteur_vignette' => 'Alçada de les miniatures (en píxels):',
281        'label_ignorer_si_objet_unique' => 'No mostrar la llista si conté només un únic element',
282        'label_inclure_documents_vus' => 'Mostrar els documents ja inclosos a la pàgina?',
283        'label_inclure_photos_vues' => 'Mostrar les fotografies ja incloses a la pàgina?',
284        'label_lien_externe' => 'L’enllaç apunta directament a l’URL del lloc (enllaç extern)?',
285        'label_lien_groupe' => 'L’enllaç apunta cap a:',
286        'label_lien_groupe_mots' => 'Si si, afegir un enllaç cap a la pàgina dels grups de mots?',
287        'label_lien_page_auteurs' => 'Afegir un enllaç cap a la pàgina ’autors’?',
288        'label_limite' => 'Si hi ha un número limitat, número d’objectes a mostrar:',
289        'label_liste_articles' => 'Articles a llistar:',
290        'label_liste_breves' => 'Breus a llistar:',
291        'label_liste_evenements' => 'Esdeveniments a llistar:',
292        'label_liste_mots' => 'Paraules clau a llistar:',
293        'label_liste_selection_articles' => 'Selecció d’articles a llistar:',
294        'label_liste_sites' => 'Llocs a llistar:',
295        'label_liste_syndic_articles' => 'Articles sindicats a llistar:',
296        'label_longueur_max_descriptif' => 'Llargada màxima de la descripció:',
297        'label_longueur_max_introduction' => 'Llargada màxima de la introducció:',
298        'label_longueur_max_noms' => 'Llargada màxima dels noms:',
299        'label_longueur_max_texte' => 'Llargada màxima del text:',
300        'label_longueur_max_titres' => 'Llargada màxima dels títols:',
301        'label_message_aucun_resultat' => 'Mostrar un missatge si la cerca no dóna cap resultat?',
302        'label_nombre_articles_syndiques_a_afficher' => 'Número d’articles sindicats a mostrar:',
303        'label_options_anythingslider' => 'Opcions del slider',
304        'label_pas_pagination' => 'Pas de la paginació:',
305        'label_pas_selecteur_archives' => 'Pas del selector:',
306        'label_periode' => 'Període:',
307        'label_position_choix_periode' => 'Posició de la llista de tries:',
308        'label_position_choix_tri' => 'Posició de la llista de tries:',
309        'label_position_filtrer_articles' => 'Posició dels enllaços:',
310        'label_position_filtrer_sous_rubriques' => 'Posició dels enllaços:',
311        'label_position_pagination' => 'Posició de la paginació:',
312        'label_position_selecteur_archives' => 'Posició del selector:',
313        'label_position_tri_alphabetique' => 'Posició de la classificació alfabètica:',
314        'label_precedent_suivant_align' => 'Alineació',
315        'label_precedent_suivant_trouver' => 'Localització',
316        'label_precedent_suivant_type_lien' => 'Tipus d’enllaços',
317        'label_rappeler_nom' => 'Recordar el nom de l’autor?',
318        'label_rappeler_titre' => 'Recordar el títol?',
319        'label_restreindre_langue' => 'Restringir a la llengua en curs?',
320        'label_rubrique_specifique' => 'Si hi ha secció(seccions) específica(específiques), quines seccions?',
321        'label_rubrique_specifique_unique' => 'Si hi ha secció específica, quina secció?',
322        'label_secteur_specifique' => 'Si hi ha sector(s) específic(específics), quins sectors?',
323        'label_selection' => 'Elements a seleccionar:',
324        'label_senstri' => 'Sentit de la classificació:',
325        'label_separer_resultats_groupes' => 'Separar els resultats per grup?',
326        'label_si_afficher_selecteur_archives' => 'Si publicació d’un selector d’arxius',
327        'label_si_choix_periode' => 'Si període modificable',
328        'label_si_choix_tri' => 'Si classificació modificable',
329        'label_si_filtrer_articles' => 'Si filtratge per articles',
330        'label_si_filtrer_sous_rubriques' => 'Si filtratge per subseccions',
331        'label_si_liste_simple' => 'Si visualització d’una llista simple',
332        'label_si_pagination' => 'Si utilització d’una paginació',
333        'label_si_resume' => 'Si publicació de resums',
334        'label_si_texte_complet' => 'Si publicació del text complet',
335        'label_si_tri_alphabetique' => 'Si classificació alfabètica',
336        'label_si_vignettes' => 'Si publicació de miniatures',
337        'label_site_specifique' => 'Si hi ha lloc(s) específic(s), quins llocs?',
338        'label_style_liste' => 'Estil de la llista:',
339        'label_style_pagination' => 'Estil de la paginació:',
340        'label_style_selecteur' => 'Estil del selector:',
341        'label_taille_max_images_texte' => 'Amplada màxima (en píxels) de les imatges en el text:',
342        'label_taille_max_logo' => 'Mida màxima del logotip (en píxels):',
343        'label_texte_devant_article' => 'Si si, text davant de l’article:',
344        'label_texte_devant_filtrer_articles' => 'Text davant la llista d’articles:',
345        'label_texte_devant_filtrer_sous_rubriques' => 'Text al davant de la llista de les subseccions:',
346        'label_texte_devant_mots_cles' => 'Si si, text al davant de les paraules clau:',
347        'label_texte_devant_rubrique' => 'Si si, text al davant de la secció:',
348        'label_texte_devant_selecteur_archives' => 'Text davant del selector:',
349        'label_theme' => 'Tema de la barra de desplaçament:',
350        'label_thread' => 'Presentació dels fils de discussió:',
351        'label_titre_liste' => 'Si publicació d’un títol, quin?',
352        'label_titre_liste_perso' => 'Si títol personalitzat:',
353        'label_titre_noisette' => 'Si es mostra un títol, quin?',
354        'label_titre_noisette_perso' => 'Si títol personalitzat:',
355        'label_toggle_controls' => 'Mostrar els controls de navegació només si es passa per sobre el ratolí?',
356        'label_tri' => 'Criteri de classificació:',
357        'label_utiliser_image_article' => 'Utilitzar una imatge de l’article com a logotip si ni l’article ni la secció parenta tenen logotip?',
358        'label_utiliser_logo_article_rubrique' => 'Mostrar el logotip de la secció parenta si l’article no té logotip?',
359        'label_utiliser_logo_breve_rubrique' => 'Mostrar el logotip de la secció parenta si la breu no té logotip?',
360        'label_utiliser_logo_evenement_article_rubrique' => 'Mostrar el logotip de l’article si l’esdeveniment no té logotip?',
361        'label_vignette_ajout_css' => 'Afegir en dur CSS específics?',
362
363        // N
364        'nom_anythingslider_liste_articles' => 'Cap barra de desplaçament amb una llista d’articles',
365        'nom_anythingslider_liste_evenements' => 'Cap barra de desplaçament amb una llista d’esdeveniments',
366        'nom_anythingslider_liste_syndic_articles' => 'Cap barra de desplaçament amb una llista d’articles sindicats',
367        'nom_article-contenuprincipal' => 'Contingut principal de l’article',
368        'nom_article-documents' => 'Documents de l’article',
369        'nom_article-filariane' => 'Fil d’Ariadna de l’article',
370        'nom_article-formulaire_notation' => 'Formulari de notació de l’article',
371        'nom_article-forum' => 'Fòrum de l’article',
372        'nom_article-lien_hypertexte' => 'Enllaç de l’article',
373        'nom_article-mots_cles' => 'Paraules clau de l’article',
374        'nom_article-portfolio' => 'Portafolis de l’article',
375        'nom_article-precedent_suivant' => 'Enllaços Precedent / Següent',
376        'nom_auteur-articles' => 'Articles d’aquest autor',
377        'nom_auteur-contenuprincipal' => 'Contingut principal de l’autor',
378        'nom_auteur-filariane' => 'Fil d’Ariadna de l’autor',
379        'nom_auteur-formulaire_ecrire_auteur' => 'Formulari d’enviament de correu electrònic a l’autor',
380        'nom_autres_groupes' => 'Altres grups de paraules clau',
381        'nom_breve-contenuprincipal' => 'Contingut principal de la breu',
382        'nom_breve-filariane' => 'Fil d’Ariadna de la breu',
383        'nom_breve-forum' => 'Fòrum de la breu',
384        'nom_breve-mots_cles' => 'Paraules clau de la breu',
385        'nom_calendrier_mini' => 'Mini calendari dels esdeveniments',
386        'nom_evenement-contenuprincipal' => 'Contingut principal de l’esdeveniment',
387        'nom_evenement-documents' => 'Documents de l’esdeveniment',
388        'nom_evenement-filariane' => 'Fil d’Ariadna de l’esdeveniment',
389        'nom_evenement-forumaire_participer_evenement' => 'Formulari d’inscripció a l’esdeveniment',
390        'nom_evenement-mots_cles' => 'Paraules clau de l’esdeveniment',
391        'nom_evenement-portfolio' => 'Portafolis de l’esdeveniment',
392        'nom_filariane' => 'Fil d’Ariadna',
393        'nom_formulaire_inscription' => 'Formulari d’inscripció de nous redactors',
394        'nom_formulaire_recherche' => 'Formulari de cerca',
395        'nom_groupe_mots-contenuprincipal' => 'Contingut principal del grup de mots',
396        'nom_groupe_mots-filariane' => 'Fil d’Ariadna del grup de mots',
397        'nom_groupe_mots-mots_cles' => 'Paraules clau del grup',
398        'nom_liste_articles' => 'Llista d’articles',
399        'nom_liste_auteurs' => 'Llista d’autors',
400        'nom_liste_breves' => 'Llista de breus',
401        'nom_liste_documents' => 'Llista de documents',
402        'nom_liste_evenements' => 'Llista d’esdeveniments',
403        'nom_liste_forums' => 'Llista de missatges del fòrum',
404        'nom_liste_mots_cles' => 'Llista de paraules clau',
405        'nom_liste_portfolio' => 'Portafolis de totes les imatges del lloc',
406        'nom_liste_sites' => 'Llista de llocs',
407        'nom_liste_syndic_articles' => 'Llista d’articles sindicats',
408        'nom_logositespip' => 'Logotip del lloc SPIP',
409        'nom_mot-articles' => 'Articles lligats a la paraula clau',
410        'nom_mot-breves' => 'Breus lligades a la paraula clau',
411        'nom_mot-contenuprincipal' => 'Contingut principal de la paraula clau',
412        'nom_mot-evenements' => 'Esdeveniments lligats a la paraula clau',
413        'nom_mot-filariane' => 'Fil d’Ariadna de la paraula cau',
414        'nom_mot-forums' => 'Missatges del fòrum lligats a la paraula clau',
415        'nom_mot-mots-meme-groupe' => 'Paraules clau en el mateix grup de mots',
416        'nom_mot-rubriques' => 'Seccions lligades a la paraula clau',
417        'nom_mot-sites' => 'Lloc lligats a la paraula clau',
418        'nom_navigation_rubriques' => 'Navegació per seccions',
419        'nom_navigation_secteurs_langue' => 'Navegació per seccions del sector de llengua',
420        'nom_page-forum-contenuprincipal' => 'Contingut principal de la pàgina fòrum ',
421        'nom_page-login-formulaire_login' => 'Formulari d’identificació',
422        'nom_page-plan-contenuprincipal' => 'Contingut principal de la pàgina pla ',
423        'nom_page-recherche-articles' => 'Articles trobats',
424        'nom_page-recherche-auteurs' => 'Autors trobats',
425        'nom_page-recherche-breves' => 'Breus trobades',
426        'nom_page-recherche-contenuprincipal' => 'Contingut principal de la pàgina cerca',
427        'nom_page-recherche-documents' => 'Documents trobats',
428        'nom_page-recherche-evenements' => 'Esdeveniments trobats',
429        'nom_page-recherche-forums' => 'Missatges de fòrum trobats',
430        'nom_page-recherche-mots' => 'Paraules clau trobades',
431        'nom_page-recherche-rubriques' => 'Seccions trobades',
432        'nom_page-recherche-sites' => 'Llocs web trobats',
433        'nom_page-recherche-syndic_articles' => 'Articles sindicats trobats',
434        'nom_page-sommaire-contenuprincipal' => 'Contingut principal de la pàgina d’inici',
435        'nom_petition' => 'Petició',
436        'nom_plan_simple' => 'Pla simple del lloc',
437        'nom_plan_simple_secteur_langue' => 'Pla simple del sector de llengua',
438        'nom_rubrique-contenuprincipal' => 'Contingut principal de la secció',
439        'nom_rubrique-documents' => 'Documents de la secció',
440        'nom_rubrique-filariane' => 'Fil d’Ariadna de la secció',
441        'nom_rubrique-formulaire_site' => 'Formulari de proposta de lloc',
442        'nom_rubrique-forum' => 'Fòrum de la secció',
443        'nom_rubrique-miniplan' => 'Mini plan de la secció',
444        'nom_rubrique-mots_cles' => 'Paraules clau de la secció',
445        'nom_rubrique-portfolio' => 'Portafolis de la secció',
446        'nom_rubrique-sous_rubriques' => 'Subseccions',
447        'nom_rubriques_racine' => 'Seccions a l’arrel del lloc',
448        'nom_rubriques_secteur_langue' => 'Seccions del sector de llengua',
449        'nom_selecteur_archives' => 'Selector d’arxius (pels articles)',
450        'nom_selection_articles' => 'Articles seleccionats',
451        'nom_site-contenuprincipal' => 'Contingut principal del lloc',
452        'nom_site-filariane' => 'Fil d’Ariadna del lloc',
453        'nom_site-forum' => 'Fòrum del lloc',
454        'nom_site-mots_cles' => 'Paraules clau del lloc',
455        'nom_site-syndic_articles' => 'Articles sindicats d’aquest lloc',
456        'nom_titre_descriptif_site' => 'Títol i descripció del lloc'
457);
458
459?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.