source: spip-zone/_squelettes_/escal/branche_V3/lang/escal_lv.php @ 73320

Last change on this file since 73320 was 73320, checked in by jcvilleneuve@…, 6 years ago
File size: 8.5 KB
Line 
1<?php
2// fichier de langue letton pour le squelette Escal
3           
4if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;       
5           
6$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(   
7           
8// A       
9'acces_direct'=> 'Tieša piekluve',
10'accueil'=> 'Majas',       
11'actus'=> 'Jaunumi',       
12'adresse_non'=> 'šis autors nesniedza savu e-pasta adresi',       
13'agenda'=> 'Darba karteba',       
14'alerte_javascript'=> 'šilapa nevar stradat pareizi bez JavaScript. Ludzu, aktivizejiet to.',     
15'annuaire'=> 'Katalogs',           
16'annuaire_invitation'=> 'Vai izmantojat ariESCAL? <br /> Tatad pievienot savu vietni uz šaja lapa.',
17'alt_telechargements'=> 'Lejupielades',   
18'article'=> 'raksts',     
19'articles'=> 'raksti',
20'article_archive' => 'Atceries!',
21'article_forum'=> 'Forums Raksta',         
22'articles_associes'=> 'Skatet saistetos rakstus',         
23'articles_associes_mot'=> 'Raksti, kas saistetas ar vardu',       
24'articles_auteur'=> 'šis autors raksta:',         
25'articles_autres'=> 'un parejos',         
26'article_dernier'=> 'Pedejais publicets raksts:',         
27'articles_derniers'=> 'Pedejie raksti',   
28'article_imprimer'=> 'Drukāt',
29'article_licence' => 'Licence',
30'article_mise_en_ligne'=> 'Raksts publicets',     
31'article_trouve'=> 'pants atrasts',       
32'articles_trouves'=> 'raksti atrasts',     
33'article_une'=> 'Nodot šo rakstu pirmaja lapa',
34'a_telecharger' => 'Lejupielādēt',
35'a_decouvrir' => 'Atklāt',
36'aujourdhui'=> 'šodien:',         
37'auteurs'=> 'Autori',     
38'avec'=> 'platums',       
39'avec_le_squelette'=> 'ar veidni',         
40// B       
41'bandeau'=> 'Karogs',     
42'bienvenue'=> 'Velams',   
43// C       
44'calendrier'=> 'Kalendars',       
45'clic_telechargement'=> 'Uzspied, lai redzetu, vai lejupieladet',         
46'collegues'=> 'Visi kole?i',       
47'commentaires'=> 'komentari',     
48'derniers commentaires'=> 'Pedejie komentari',     
49'contact'=> 'Sazinieties ar',     
50'contact_bienvenue'=> 'Lai sazinatos ar tehnisko referentu,       
51                <br /> ludzu aizpildiet visas šes veidlapas laukiem.',     
52'contact_nom'=> 'Tavs vards:',     
53'contact_prenom'=> 'Jusu Vards:',         
54'contact_mail'=> 'Jusu e-pasta adrese:',           
55'contact_motif'=> 'Priekšmets zinu:',     
56'contact_motif1'=> 'Informacija',         
57'contact_motif2'=> 'Re?istracija',         
58'contact_motif3'=> 'Tehniska problema',   
59'contact_motif4'=> 'Jusu viedoklis par darba vietu',       
60'contact_motif5'=> 'Cits',         
61'contact_checkbox'=> 'Jusu webmaster \ u lemenis (vairakas izveles iespejas):',   
62'contact_checkbox1'=> 'Labi',     
63'contact_checkbox2'=> 'Izlabojiet',       
64'contact_checkbox3'=> 'Videjais',         
65'contact_checkbox4'=> 'Caurbraucams',     
66'contact_checkbox5'=> 'Slikts',   
67'contact_message'=> 'Jusu zinojums:',     
68'contact_envoyer'=> 'Nosutet',     
69'contact_alerte_nom'=> 'Jums nav iesniegusi savu pedejo vardu.',           
70'contact_alerte_prenom'=> 'Jums nav iesniegusi savu FirstName.',           
71'contact_alerte_mail1'=> 'Jus nedeva savu e-pasta adresi ... <br /> Ka es vareju tev atbildet?',           
72'contact_alerte_mail2'=> 'Jusu e-pasta adrese nav pareiza.',       
73'contact_alerte_motif'=> 'Jums nav izveleties temu zinu.',         
74'contact_alerte_checkbox'=> 'Jums nav janorada jusu lemeni.',     
75'contact_alerte_message'=> 'Jums nav rakstet jebkurš zinojums! Izklaidega?',       
76'contact_retour_bonjour'=> 'Hello,',       
77'contact_retour_commentaire1'=> 'Jusu zinojums tika veiksmegi nosuteta uz webmaster no vietnes',           
78'contact_retour_commentaire2'=> '                                 kurš Jums atbildesim pec iespejas atrak šaja adrese:',           
79'contact_retour_checkbox'=> 'Jusu lemenis:',       
80'contenu_site'=> 'šivietne satur:',
81'copyright' => 'Visas tiesibas aizsargatas',
82// D       
83'dans_site'=> 'šaja vietne',       
84// E       
85'en_ligne'=> 'šobred tiešsaiste:',         
86'envoi_mail_provenance'=> 'Pirmavots:',   
87'envoi_mail_ip'=> 'IP adrese:',   
88'envoi_mail_navigateur'=> 'Parluks:',     
89'envoi_mail_nom'=> 'Nosaukums:',           
90'envoi_mail_prenom'=> 'Vards:',   
91'envoi_mail_e_mail'=> 'e-pasta adrese:',           
92'envoi_mail_motif'=> 'Temats:',   
93'envoi_mail_niveau'=> 'Lemenis:',         
94'envoi_mail_message'=> 'Zina:',   
95'envoyer_message'=> 'Nosutet zinu',       
96'erreur404'=> 'Kluda 404',         
97'erreur404_message'=> '<p> lapu velaties nav, vairs nav tiešsaiste vai ir parvietots.     
98                    </p>           
99                    <p>If you think this is wrong,         
100                      <br />you can inform the webmaster using the         
101                      <br />by using the           
102                      <a href="[(#URL_PAGE{contact}|parametre_url{lang,#ENV{lang}})]" title="Page contact">Contact</a>     
103                      page of this site.           
104                    </p>',     
105'espace_redacteurs'=> 'Redaktori plateba',         
106'escal'=> 'Escal',         
107'Escal : elements'=> 'Escal: krasas',     
108'Escal : the colors'=> 'Escal: elementi',         
109'and'=> 'un',     
110'evenements'=> 'Notikumi, kas nak',       
111'evenements_ajouter'=> 'Pievienot notikuma <br /> (Rezervets piekluve)',           
112'evenements_non'=> 'Pasakumi nav nakt',   
113// F       
114'fleche'=> 'bultina',     
115'fois'=> 'reizes',         
116'form_pet_envoi_mail_confirmation'=> 'E-pasts apstiprinajumu nupat nosutets uz webmaster no vietnes, lai apstiprinatu savu re?istraciju.',         
117'format'=> 'Faila tips:',         
118'forum'=> 'Forums',       
119//G       
120'gros_jour'=> 'Lielakais dienu',           
121// H       
122'haut_page'=> 'Lapas augša',
123'hebergeur' => 'Saimnieks:',
124// I       
125'identification'=> 'Identifikacija',       
126// J       
127'jours'=> 'dienas',       
128// L       
129'le'=> 'uz',       
130'lire_article'=> 'Laset rakstu ...',       
131'lire_suite'=> 'Laset vairak ...',         
132// M       
133'menu'=> 'Izvelne',       
134'mentions'=> 'Juridiska informacija',     
135'message_non'=> '(Bez vests bredi)',       
136'meteo_titre_conditions'=> 'Laika apstakli',       
137'mots_cles'=> 'atslegvardi',       
138'mots_clefs'=> 'Atslegvardi',     
139'mots_clefs_associes'=> 'Saistetie atslegvardi',           
140'moyenne_visites'=> 'Videjais',   
141// P       
142'pages'=> 'lapas',         
143'page_auteur'=> 'Autors \ s lapas',       
144'page_contact'=> 'Kontaktu lapu',         
145'page_contact2'=> 'Kontaktu lapu no',     
146'pages_vues'=> 'Lapu skaits apmekleja:',           
147'photos_hasard'=> 'Daži fotografijas <br /> nejauši',     
148'plan_site'=> 'Vietnes karte',     
149'poster_message'=> 'Rakstet jaunu zinu',           
150'premier_visiteur'=> 'Jums ir pirma!',     
151'publie'=> 'Publicets',   
152'puce'=> 'apakšteikums',           
153// R       
154'rappel_discussion'=> 'Atgadinajums par diskusiju',       
155'recherche'=> 'Meklet',   
156'rechercher'=> 'Meklešana ...',   
157'recherche_articles_non'=> 'Nav rakstu atrasts ar šo ierakstu',   
158'recherche_resultat'=> 'Rezultats meklešanu',     
159'recherche_sites_non'=> 'Ne vietne atrodama šaja meklešana',       
160'rubrique_trouvée'=> 'rubrika atrasta',   
161'rubriques_trouvées'=> 'rubrika atrasts',         
162'repondre_message'=> 'Atbildet uz šo zinojumu',   
163'rubriques'=> 'sekcijas',         
164'rubrique_articles'=> 'Raksti šaja sadala',       
165'rubrique_contenu'=> 'šisadala satur',     
166'rubrique_sites_references'=> 'Piesaistetas vietam šaja sadala',           
167'rubrique_sous_rubriques'=> 'Apakšiedalas šes sadalas',   
168// S       
169'sites'=> 'Vietas',       
170'sites_favoris'=> 'Iecienetakas vietnes',         
171'site_realise_avec'=> 'Vietne izveidota ar',       
172'site_reference'=> 'Atsauces vietne',     
173'sites_references'=> 'piesaistetas vietam',       
174'sous_rubrique'=> 'apakšiedala',           
175'sous_rubriques'=> 'apakšiedalas',         
176'statistiques'=> 'Statistika vietas',     
177'sujets'=> 'temas',       
178'sur_forum'=> 'Par foruma ir:',   
179'sur_web'=> 'Uz temekli',         
180// T       
181'taille_augmenter'=> 'Palielinatu izmeru burtiem',         
182'taille_diminuer'=> 'Samazinat lielumu rakstzemem',       
183'taille_fichier'=> 'Faila izmers',         
184'telechargement'=> 'Lejupieladejamo failu:',       
185'telechargements'=> 'Faili lejupieladei skaits:',         
186'title_articles_derniers'=> 'Pedejie raksti',     
187'title_contact'=> 'Sazinieties ar tehnisko referentu',     
188'title_espace_redacteurs'=> 'Privata telpa rakstniekiem un administratoriem',     
189'title_haut_page'=> 'Iet atpakal uz lapas augšu',         
190'title_escal'=> 'Saite uz oficiala vietne Escal',         
191'title_mentions'=> 'Juridiska informacija no vietnes',     
192'title_w3c'=> 'Valid XHTML 1,0 Stingri vietne',   
193'top_articles'=> 'Popularakas raksti',     
194'total_visites'=> 'Kopejais apmeklejumu skaits:',         
195'traductions_article'=> 'Tulkojumi no šo rakstu:',         
196// V
197'video' => 'Video',
198'visites_jour'=> 'apmekle dienas',         
199'visiteur'=> 'apmekletajs',       
200'visiteurs'=> 'apmekletaji',       
201'votre_nom'=> 'Tavs vards?',       
202'vu'=> 'reizi',   
203// W       
204'webmestre'=> 'Webmaster',         
205           
206           
207);         
208?>       
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.